Canvas-guider (no)Instruktørguiden SiderHvordan bruker jeg indeks-siden for Sider?

Hvordan bruker jeg indeks-siden for Sider?

Du kan se alle sidene i emnet ditt på siden Sideindeks. Som instruktør kan du legge til nye sider, redigere sider og administrere sideinnstillinger.

Lær mer om sider (pages).

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Forside

Sider er designet for å åpnes til emnets angitte forside . Globale innstillinger er øverst på siden [1] etterfulgt av innhold til individuell side [2].  

Du kan også bruke fremsiden for startsiden for emner.  

Merknad: Har ikke emnet ditt en fremside, vil ikke Sider åpnes til indekssiden Sider.

Vis globale innstillinger for Sider

Individuelle sider inkluderer globale innstillinger Vise alle Sider (Viewing All Pages) [1], publisere og ikke publisere siden (publishing and unpublishing) [2] og redigere siden (editing the page) [3].

I nedtrekksmenyen Valg (Options) [4], kan du slette siden og vise sidehistorien.

Merknad: Du kan ikke slette en side som er satt opp som forside.

Vis Alle sider

For å se indekssiden Sider fra forsiden eller hvilken som helst individuell side, klikk på tasten Vis Alle sider .

Vis indeksside Sider

Sidene indeks har to globale funksjoner, å legge til nye sider [1] og slette valgte sider [2].

Resten av indekssiden viser individuelle sider opprettet av Canvas [3]. Forsiden identifiseres med et grått « Forside » -merke (Front Page) [4].

Sortere Sider

Sortere Sider

Sider viser sidetittel, opprettelsesdato, siste endring og studentens gjøremåls-dato for hver side i emnet ditt. Sider er arrangert i alfabetisk rekkefølge. Du kan se sidene innen indeksen i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på pilen ved siden av overskriften.

Administrer individuelle Sider

For å redigere en side, klikk på navnet til siden [1].

For å administrere individuell side, klikk på ikonet Valg (Options) [2]. Gjennom rullegardinmenyen Valg (Options), kan du redigere sidenavnet (edit the page name) [3], slette siden (delete the page) [4], angi hvilken side som helst som forside (set any page as your front page) [5], duplisere siden (duplicate the page) [6] sende siden til en annen instruktør(send the page to another instructor) [7] eller kopiere siden til et annet emne (copy the page to another course) [8].

Merknader: 

  • Valget forside (front page) vises kun for publiserte sider.
  • Valget send og kopier er kun tilgjengelig om funksjonsvalget Direkte deling (Direct Share) er aktivert på kontonivå

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen instruktør.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.