Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden LæringsmålHvordan oppretter jeg læringsmål for et emne?

Hvordan oppretter jeg læringsmål for et emne?

Kan du ikke finne et læringsmål som kan brukes i kontoen din, kan du opprette et nytt læringsmål.

Læringsmål kan inkluderes i oppgave-rubrikker som en enkel måte å vurdere ekspertisen av læringsmål. Når et læringsresultat blir opprettet, må også et kriterie defineres som kan brukes ved bygging av oppgave-rubrikker. Definer så mange rubrikk-kolonner du trenger, og spesifiser en poeng-terskel som vil bli brukt til å definere ekspertisen til dette læringsmålet.

Se video om Læringsmål eller lær mer om Læringsmål.

Denne leksjonen viser hvordan du oppretter læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i emnet ditt vises på enn annen måte enn bildene i denne leksjonen, kan du lære hvordan du oppretter en læringsmål i et emne i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læringsmålstyring.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Legg til læringsmål

Legg til læringsmål

Klikk på tasten « Nytt læringsmål » (New Outcome).

Opprette læringsmål

Opprette læringsmål

Legg inn et navn for læringsmålet, i feltet « Gi læringsmålet navn » (Name this Outcome) [1]. Dette er det offisielle navnet til læringsmålet som også vil vises i Læringsmestringskarakterer.

Tillater du studenter å vise resultat for læringsmestring på siden karakterer, vil de se navnet på læringsmålet. Men det kan være du ønsker å gi den et egendefinert enkelt navn. For å opprette et enkelt navn for studentvisning, legg inn et navn i feltet « enkelt navn (frivillig) » (Friendly name) [2].  

Du kan også legge inn en beskrivelse i feltet Rich innholdsredigering [3].

Legge til Kriterievurderinger

Legge til Kriterievurderinger

Klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1] og rediger kriterievurderingen. Du kan endre eksisterende navn (om du ønsker) til kriteriet i feltet « Kriterier navn » (Criterion Name) [2]. Bestem poengverdier for kriteriene ved å skrive inn « Poeng » (Points) i feltet [3].

For å lagre kriteriene, klikk på tasten OK [4]. For å fjerne kriteriene fullstendig, klikk på tasten « Slett » (Delete) [5].

For å legge til flere kriterievurderinger , klikk på lenken « Sett inn » (Insert) [6].

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kriterier for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert emnedekkende mestringsskalaer.

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertisepoeng i feltet « Ekspertise på » (mastery at) [1]. Dette feltet indikerer antall poeng som må oppnås for ekspertise i følge kriterievurderingene.

Velg « utregningsmetode » (Calculation Method) i rullegardinmenyen [2], velg utregningsmetode for læringsmål. Nye læringsmål er som standard satt til utregningsmetode forfallende gjennomsnitt i Canvas-grensesnitt.

Klikk Lagre (Save)-tasten [3].

Velg kalkuleringsmetode

Du kan bestemme en av fire kalkuleringsmetoder: Synkende gjennomsnitt, n antall ganger, siste poengsum og høyeste poengsum.

Synkende gjennomsnitt: Velg dette alternativet for å vurdere gjennomsnittlig elementresultat med en større vekt på det siste vurderingselementet. Å kalkulere synkende gjennomsnitt deler hele prosenten mellom de siste vurderingselementene og en gjennomsnitt av alle tidligere vurderingselementene. Du kan for eksempel bestemme den siste innleveringen for å bli vektet til 40 % av totalen og tidligere elementer bli vektet til 60 % av totalen.

Legg inn en prosent mellom 1 % og 99 % for de siste element-vekter. Gjenværende mengde er brukt til å vekte tidligere resultater. Prosentfordelingen er som standard satt til 65/35. Gjennomsnittet er avrundet til de neste to desimaler. Hvis det er bare ett resultat, vises bare et enkelt resultat.

n Antall ganger: Velg dette valget for å bestemme antall ganger en student må møte eller overgå ekspertisen på en bestemt mengde justerte elementer. Alle resultater som ikke møter mestring er ikke brukt i beregningen. Du kan angi mellom en og ti elementer som er nødvendige for mestring.

Nyeste resultat: Velg dette valget for alltid å velge det siste resultatet for alle vurderingselementer.

Høyeste resultat: Velg dette valget for alltid å velge det høyeste resultatet for alle vurderingselementer.

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kalkuleringsmetodene for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert emnedekkende kalkuleringsmetoder.

Vis læringsmål

Vis læringsmål

Vis det opprettede læringsmålet.