Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan ser jeg individuelle oppgaver og/eller studenter i karakteroversikten?

Hvordan ser jeg individuelle oppgaver og/eller studenter i karakteroversikten?

Individuell visning av karakteroversikten tillater instruktører å vurdere en student og en oppgave om gangen. Fullstendig tilgang for skjermlesere, tillater instruktører å vise karakteroversikten å sortere på seksjon og oppgave og inneholder alle de samme innstillingene som er tilgjengelige i standard visning av karakteroversikt (visningen som viser alle studenter i et emne).

Er du ikke kjent med innstillingene og andre valg i karakteroversikten, klikk på funksjonslenken gjennom denne opplæringen for å lære mer om hvordan funksjonene virker i standard visning.

Som alle faner i karakteroversikten, er individuell visning vedvarende. Når du endrer karakteroversikten til individuell visning, vil karakteroversikten alltid vise individuell visning frem til den er endret tilbake til standard visning.

Merknad: Hvis emnet inneholder flere karaktersettere, må du være oppmerksom på at når du åpner karakteroversikten, vil all karakteroversikt-data lagres i nettleseren helt til siden oppdateres. Karakterer er ikke dynamisk oppdatert med endringer gjort av andre karaktersettere i karakteroversikten eller i SpeedGrader.

Åpne karakteroversikt

Åpne karakteroversikt

I kursnavigeringen, klikk på « karakterer » (Grades).

Bytt til individuell visning

Klikk på tasten Bytt til individuell visning .

Velg seksjon

Velg seksjon

I rullegardinmenyen for seksjoner, velger du seksjonen hvor du ønsker å se.

Velg vurderingsperiode

Velg vurderingsperiode

Når Flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, velger du i rullegardinmenyen til vurderingsperiode, den vurderingsperioden du ønsker å se.

Merknad: Du kan kun administrere vurderinger for oppgaver i en nåværende eller fremtidig vurderingsperiode. Når slutt-datoen for en vurderingsperiode er kommet, kan du ikke redigere vurderinger for tidligere vurderingsperiode.

Sortere oppgaver

Sortere oppgaver

I rullegardinmenyen sortere oppgaver, velger du hvordan du ønsker å sortere oppgavene:

 1. På oppgavegruppe og plassering
 2. Alfabetisk
 3. På forfallsdato

Velg karakteroversikt-innstillinger

Velg karakteroversikt-innstillinger

For å velge hvilke innstillinger du ønsker å vise i individuell visning av karakteroversikten, klikk på boksen ved siden av beskrivelsen av innstillingene:

 1. Behandle ikke-vurderte oppgaver som 0 (dette valget kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert)
 2. Skjul studentnavn
 3. Skjul avsluttede påmeldinger
 4. Vis innhold fra Notat-kolonnen i student-info
 5. Vis Total som poeng istedenfor prosent på siden Studentpoeng (kun tilgjengelig om du bruker ikke-vektede Oppgavegrupper i emnet ditt)
Vis ekstra innstillinger

Du kan også velge ekstra innstillinger på karakteroversikt ved å klikke den passende tasten:

 1. Laste ned resultat i en CSV-fil
 2. Laste opp resultat i en CSV-fil
 3. Vis karakterhistorikk

Velg student

Velg student

I Student rullegardinmeny [1] velg navnet til studenten med informasjonen du ønsker å se. Ønsker du å vise alle studenter og begynne med den første studenten i emnet eller seksjonen din, klikk på tasten Neste Student (Next Student) [2].

Husk at studentnavn vil listes opp etter etternavn og vises etter din seksjons ønsker i rullegardinmenyen Globale Innstillinger.

Velg oppgave

Velg oppgave

I rullegardinmenyen for oppgaver [1], velg oppgaven til studenten du ønsker å se. Ønsker du å se den første oppgaven i emnet ditt, klikk på tasten Neste oppgave (Next Assignment) [2].

Husk at oppgavene vil listes opp etter dine preferanser i rullegardinmenyen Globale Innstillinger.

Vis informasjon for karakteroversikt

Vis informasjon for karakteroversikt

Når du har valgt en student og en oppgave, Karaktersetting, Studentinformasjon og oppgaveinformasjon, vil seksjonene vise alt tilsvarende innhold. Rull ned siden for å se hver av disse seksjonene. Du kan gå tilbake til innstillingene for karakteroversikten når du ønsker for å skjule eller vise innstillinger.

Avhengig av valgte innstillinger for karakteroversikten, kan du velge å moderere karakteroversikten som tilgjengelig innen seksjonene Karakterer og oppgaveinformasjon:

Karakterer

 

Oppgaveinformasjon

Vis neste student eller oppgave

Vis neste student eller oppgave

For å vise neste student, klikk på tasten « Neste student » (Next Student) [1].

Klikk på tasten« Neste oppgave » (Next Assignment) [2], for å vise neste oppgave.

Du kan alltid velge individuelle studenter og/eller oppgaver ved å klikke på ønsket i rullegardinmenyen.

Bytte til standard Karakteroversikt

Bytte til standard Karakteroversikt

Klikk på lenken Bytte til standard Karakteroversikt for å bytte til standard Karakteroversikt.