Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden Global navigeringHvordan viser jeg institusjonens emneoversikt som instruktør?

Hvordan viser jeg institusjonens emneoversikt som instruktør?

Den offentlige emneoversikten (Public Course Index) lar alle brukere innen en institusjon se institusjonens offentlige emneoversikt i et katalogformat. Du kan se en lenke på emneoversikten på siden Mine Emner.

Merknad: Den offentlige emneoversikten er for tiden en kontoinnstilling. Hvis du ikke ser emnelenken, har ikke institusjonen din aktivert denne funksjonen. Se hvordan du inkluderer et emne i emneoversikten.

Åpne emner

Åpne emner

I Global Navigering, klikk på « emner » (Courses) [1], og klikk så på « alle emner » (All Courses) [2].

Søk flere emner

Søk flere emner

I sidefeltet på siden Mine emner, klikk på lenken Søk flere emner .

Vis alle emner

Vis alle emner

Du kan se alle emner som er inkludert i emneoversikten, med de siste opprettede emnene først.

Du kan se navnet på emnet [1] og en beskrivelse av emnet, om det er en [2].

Søk etter emner

Søk etter emner

Du kan søke etter emner på forskjellige måter. I feltet Navn [1], kan du skrive inn emne-navnet.

Du kan også søke på status etter emnet. Ønsker du kun å se offentlige emner, klikk i avmerkingsboksen « Kun offentlige emner » (Public courses only) [2]. Ønsker du kun å se åpne påmeldings-emner, klikk i avmerkingsboksen « Kun åpne påmeldinger » (Open Enrollment only) [3]. Åpne påmeldings-emner er emner du når som helst kan delta i.

Når du er ferdig med å velge søkevalg, klikker du på tasten « Søke » (Search) [4].

Vis emne

Vis emne

For å se et emne, klikk på navnet til emnet [1]. Om et emne tillater selv-påmelding, kan du når som helst delta i emnet ved å klikke på tasten « Delta i emnet » (Join the Course) [2]. Men du kan se emnet først og melde på i emnets hovedside.