Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Emnene og seksjoneneHvordan bruker jeg Canvas opplæring for emneetablering som instruktør?

Hvordan bruker jeg Canvas opplæring for emneetablering som instruktør?

Canvas emne-opplæring hjelper deg å bli kjent med tilgjengelige funksjonsområder i et Canvas emne. Opplæringen vises i hvert område som en rask oversikt og lenke til brukerveiledning som relateres til denne funksjonen. Opplæringen kan være grei å ha når man oppretter nye emner eller for å lære om et individuelt funksjonsområde.

Opplæring om emneoppsett er tilgjengelig i følgende funksjonsområder: Kunngjøringer (Announcements), Oppgaver (Assignments), Samarbeid (Collaborations), Konferanser (Conferences), Emneimport (Course Import), Diskusjoner (Discussions), Filer (Files), Karkaterer (Grades), Hjemmeside (Home Page), Moduler (Modules), Nye analyser (New Analytics), Læringsmål (Outcomes), Sider (Pages), Folk (People), Tester (Quizzes), Rubrikker (Rubrics), Innstillinger (Settings), Fagplan (Syllabus) og Zoom LTI-integrering (Zoom LTI integration)-siden.

Merknader:

  • Denne funksjonen er for tiden en valgfri konto-funksjon. Dersom emnet opplæring ikke vises i emnet ditt, har institusjonen ikke aktivert denne funksjonen.
  • Om emnet opplæring er tilgjengelig for deg, kan du lukke emne-veiledningen når som helst. Ønsker du å reaktivere emnet opplæring igjen, kan du aktivere opplæringen som en funksjonsvalg for bruker i brukerinnstillinger.
  • Opplæring for emneinnstillinger vises ikke i Blueprint-emner.

Åpne brukerinnstillinger

I global navigering, klikk på lenken « Konto » (Account) [1]. Klikk på lenken « Innstillinger » (Settings) [2].

Aktiver opplæring

Aktiver opplæring

Finn dine valg av brukerfunksjoner (feature options) [1]. For å aktivere opplæringen for emneoppsett, klikk på tasten « Opplæring for Emne oppsett » (Couse Set-Up Tutorial) [2].

Åpne emne

For å åpne emnene dine, klikk på lenken « emner » (Courses) i Global navigering [1]. Klikk deretter på tittelen til siden som du vil se [2].

Vis veiledning

Nye emner vil åpnes fra Hjemmesiden, som viser opplæringen for hjemmeside (Home Page Tutorial ) [1]. Opplæringen forteller om formålet med siden [2] og gir lenker til relaterte Canvas-guider (related guides) [3].

Fortsett med opplæringen

For å se opplæring for emne-oppsett for forskjellige sider i Canvas, klikk på lenken til siden i Emne-navigering (Course Navigation) [1].

Innholdet av opplæringen vil oppdateres for å reflektere siden du viser [2].

Kollaps opplæring

Kollaps eller utvid opplæring

Som standard utvider opplæring seg i hver side. Når du leser innholdet i opplæringen, kan du kollapse opplæringen siden noen sider inneholder innhold bak opplæringen. Tilstanden til opplæringen er vedvarende gjennom Canvas-sidene, så om du kollapser opplæringen i en side, vil den forbli kollapset til du utvider den igjen.

For å utvide eller kollapse opplæringen, klikk på ikonet « pil » (Arrow).

Avslutt opplæring

Avslutt opplæring

For å når som helst avslutte opplæringen, klikk på tasten « Ikke vis igjen » (Don’t Show Again).

Merknad: Å avslutte opplæring betyr at opplæringen ikke lenger vil vises på noen av dine emner.

Avslutt opplæringen for emne-etablering

Klikk på tasten OK .