Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Importeringsverktøy for emnerHvordan importerer innhold fra Common Cartridge og inn i Canvas?

Hvordan importerer innhold fra Common Cartridge og inn i Canvas?

Du kan importere tidligere innhold fra Common Cartridge inn i et Canvas-emne.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Importere innhold til emne

Importere innhold til emne

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Velg innholdstype

Velg alternativet « Common Cartridge 1.x pakke » (Common Cartridge 1.x Package) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Velg fil

Velg fil

Klikk på knappen « Velg fil » (Choose File).

Åpne fil

Åpne fil

Finn og klikk på Common Cartridge ZIP eller IMSCC-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på knappen « Åpne » (Open) [2].

Velg spørsmålsbank

Velg spørsmålsbank

I « Standard Spørsmålbank » (Default Question bank)-rullegardinmenyen, velger du det spørsmålbanken du vil bruke for din spørsmålsbank fra Common Cartridge.

Opprette spørsmålsbank

Opprette spørsmålsbank

Hvis du ikke har en spørsmålsbank du vil bruke, kan du opprette en ny spørsmålsbank. Velg « Opprett ny spørsmålsbank » (Create new question bank)-alternativet i rullegardinmenyen.

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Importere vurderinger til New Quizzes

Importere vurderinger til New Quizzes

For å importere vurderingsinnhold laget til New Quizzes, klikk på valget Importer vurderingsinnhold som New Quizzes (Import assessment content as New Quizzes). Dette valget vil konvertere vurderinger i importpakken til New Quizzes-format.

Merknad: Du kan ikke velge en standard spørsmålsbank når du bruker Importer vurderingsinnhold som Nye Tester-valg.

Overskrive vurderingsinnhold

Overskrive vurderingsinnhold

For å overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er, klikker du boksen for « Overskrive vurderingsinnhold med like ID-er » (Overwrite assessment content with match IDs) .

Noen systemer gjenbruker ID-er for hver nye eksport. Derfor, selv om du eksporterer to separate spørsmålsbanker, har de likevel samme ID-ene. For å unngå å miste vurderingsdata, behandler Canvas spørsmålsbankene som separate objekter, til tross for ID-ene. Valg av dette alternativet vil sette denne sikkerhetsfunksjonen ut av funksjon, og la vurderingsdata overskrive eksisterende data med de samme ID-ene.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Justere hendelser og forfallsdatoer

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.