Canvas-guider (no)Instruktørguiden Importeringsverktøy for emnerHvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Hvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Har du en Canvas-emne eksportpakke fra andre som du ønsker å bruke i Canvas, eller har du tidligere eksportert et emne, kan du importere emnet som en Canvas-emne eksportpakke. En eksportpakke er importert som en IMSCC-fil.

Notater:

  • Når det er importert i et emne, har emnene som er eksportert samme begrensninger som emneimporter. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Ved importering av en Canvas-emne eksportpakke vil pakken overskrive noen av de eksisterende emneinnstillingene. Er for eksempel destinasjons-emnet satt opp med en privat opphavsrett, kan du importere en pakke som har CC-opphavsrett, opphavsrett-lisensen i destinasjons-emnet vil endre fra privat til CC. Se over emneinnstillingene etter alle emneimport for å påse viktige innstillinger fortsatt er på sin plass.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det samme innholdet igjen, vil det nye menet inkludere både det redigerte og originale innholdet.
  • Emner er tildelt bestemte begrensninger på filstørrelse for lagringsplass for filer. Din filpakke for emnets eksportpakke må være mindre enn kvoten for emnet som vist i emnestatistikk. Har du ikke nok lagringsplass i emnet ditt for å importere eksportpakken, kontakt din Canvas administrator.
  • Instruktører må manuelt abonnere på eller aktivere oppgavevarslinger og kunngjøringer etter at de er importert inn i et nytt emne.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet» -knappen

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Velg Canvas-emne eksportpakke

Velg alternativet « Canvas-emne eksportpakke » (Canvas Course Export Package) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Velg fil

Velg fil

Klikk på « Velg fil » (Choose File)-knappen.

Åpne fil

Åpne fil

Velg .imscc-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på « Åpne » (Open)-tasten [2].

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import) -tasten.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en menylinje som viser tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.