Canvas-guider (Norwegian)Instruktør Guiden Importeringsverktøy for emnerHvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Hvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Har du en Canvas-emne eksportpakke fra andre som du ønsker å bruke i Canvas, eller har du tidligere eksportert et emne, kan du importere emnet som en Canvas-emne eksportpakke. En eksportpakke er importert som en IMSCC-fil.

Merknader:

  • Når det er importert i et emne, har emnene som er eksportert samme begrensninger som emneimporter. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Ved importering av en Canvas-emne eksportpakke vil pakken overskrive noen av de eksisterende emneinnstillingene. Er for eksempel destinasjons-emnet satt opp med en privat opphavsrett, kan du importere en pakke som har CC-opphavsrett, opphavsrett-lisensen i destinasjons-emnet vil endre fra privat til CC. Se over emneinnstillingene etter alle emneimport for å påse viktige innstillinger fortsatt er på sin plass.
  • Import av samme emneeksportpakken mer én gang overskrivet annet eksisterende innhold i emnet. For å unngå dette, last ned eksportfilen på nytt for å opprette en ny emneeksport-fil før du importerer filen på nytt til emnet ditt. Når du importerer den nye filen vil emnet inkludere både den opprinnelig importerte innholdet og innholdet fra den eksportfilen som ble lastet ned på nytt.
  • Emner er tildelt bestemte begrensninger på filstørrelse for lagringsplass for filer. Din filpakke for emnets eksportpakke må være mindre enn kvoten for emnet som vist i emnestatistikk. Har du ikke nok lagringsplass i emnet ditt for å importere eksportpakken, kontakt din Canvas administrator.
  • Instruktører må manuelt abonnere på eller aktivere oppgavevarslinger og kunngjøringer etter at de er importert inn i et nytt emne.
  • Hvis du importerer en Nye tester-vurdering og deretter importerer den samme oppgaven på nytt, vil Canvas gå tilbake til den opprinnelige vurderingen. For å importere endringer i en Nye tester-vurdering, må du duplisere vurderingen og deretter importere den i emnet ditt.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken « Innstillinger » (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet»-tasten

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Velg Canvas-emne eksportpakke

Velg alternativet « Canvas-emne eksportpakke » (Canvas Course Export Package) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Velg fil

Velg fil

Klikk på « Velg fil » (Choose File)-knappen.

Åpne fil

Åpne fil

Velg .imscc-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på knappen Open [2].

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.