Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderInstruktør Guiden KalenderHvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren i en emnekalender?

Hvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren i en emnekalender?

Hvis Planlegger er aktivert for din institusjon, kan du opprette avtalegrupper i Planleggeren. Avtalegrupper oppretter et tidsområde hvor studentene kan møte deg. Studentene kan registrere seg for avtaletidspunkter i sine egne kalendere.

Avtaler vises i kalenderen din etter at studenten eller gruppen har reservert en tidsperiode. Avtaledetaljer inkluderes også når du eksporterer kalenderen din ved bruk av kalendermatingen.

Merknader:

  • Hvis brukermedvirkning er begrenset til datoer mellom emnets start og sluttdatoer, kan ikke hendelser i planleggeren redigeres eller slettes etter datoen når emnet slutter.
  • Planleggingsverktøyet er valgfritt. Hvis det ikke allerede er aktivert for kontoen, kontakter du Canvas administrator.
  • Når en instruktør eller TA oppretter en avtalegruppe for et helt emne, kan alle brukere av emneseksjonen se avtalegruppen. Hvis en avtalegruppe imidlertid er laget for en spesifikk seksjon eller legges til av en seksjonsbegrenset instruktør eller LA, kan bare brukere i den seksjonen se avtalegruppen.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-koblingen.

Legg til hendelse

Legg til hendelse

I Kalender-listen, klikk på avkrysningsfeltet for kalenderen du ønsker å legge til avtalegruppen i [1]. Avtalegrupper kan legges til flere kalendere.

Klikk på en dato i kalenderen for å legge til en hendelse [2]. Du kan også klikke på pilene ved siden av navnet på måneden for å navigere til en annen måned [3], og velge en dato.

Hvis du ikke ønsker å finne dato manuelt, kan du klikke på « Legg til » (Add) [4].

Åpne Avtalegruppe

Åpne Avtalegruppe

Klikk fanen « Avtalegruppe ».

Opprette navn og plassering

Opprette navn og plassering

Skriv inn navnet på avtalen i feltet [1]. Skriv inn hvor avtalen skal holdes i plasseringsfeltet [2].

Velg kalendere

Velg kalendere

Klikk på « Velg » (Select) « Kalendere » (Calendars) [1]. For å velge emne(r) eller seksjon(er) du kan vise avtalegruppen i, klikk på avkrysningsfeltet ved siden av emnenavnet eller seksjonsnavnet [2]. Klikk « Ferdig » (Done)-tasten [3] for å lukke kalenderen.

Hvis du vil velge visse seksjoner fra emnet, klikk på pil-ikonet [4].

Merknader:

  • Kalenderen kan ikke endres når avtalegruppen er lagret. Ekstra kalendere kan imidlertid legges til den opprinnelige avtalegruppen.
  • Hvis emnet eller seksjonen du vil velge ikke vises i Velg kalender-listen, må du gå tilbake til kalenderen for klikke i avkrysningsfeltet for emnet eller seksjonen i Kalender-listen.

Tillate grupperegistrering

Tillate grupperegistrering

Hvis du har opprettet minst ett gruppesett i emnet ditt, kan du få studentene dine til å registrere seg på grupper ved å klikke på sjekkmerket for Få studenter til å registrere seg i grupper [1]. Velg navnet på gruppekategorien du vil bruke for grupperegistreringsprosessen [2].

Merknad: Alternativet «grupper» er bare tilgjengelig hvis du valgte kalenderen for hele emnet. Du kan ikke velge en kalender for en bestemt seksjon fordi Canvas støtter ikke seksjon i grupper for tiden.

Sett avtale tidsperiode:

Sett avtale tidsperiode:

Angi datoen for avtalen i datofeltet [1]. Du kan også velge en dato ved å klikke « Kalender » (Calendar)-ikonet.

Sett tidsperiode for avtalen ved å skrive i tidsperiodefeltet [2]. Du må inkludere minst en tidsperiode.

Du kan dele tidsintervallet i flere tidsperioder ved å angi delingstiden i feltet [3]. Hvis du for eksempel vil opprette tider for 15-minutters møter mellom kl. 14.00 og 17.00, angir du nummeret 15.

For å opprette tidsperiodene, klikker du på « » (Go)-tasten [4].

Endre avtaletidspunktene

Endre avtaletidspunktene

Du kan endre avtaletidspunkter som ble opprettet ved delingen manuelt. Hvis du vil fjerne en avtaletid, klikker du ikonet « Fjern » (Remove).

Merknader:

  • Avtaledato, tidsrom og timeavtale kan ikke endres når avtalegruppen først er lagret. Imidlertid kan ekstra datoer, tidsperioder og timeavtaler legges til den opprinnelige avtalegruppen.
  • Du må opprette minst én tidsperiode for hver avtalegruppe.

Angi avtale-alternativer

Angi avtale-alternativer

Du kan begrense antall brukere som kan melde seg på et tidspunkt ved å klikke « Begrense hver tidsperiode » (Limit each time slot) avmerkingsboksen og skriv inn antall tidsperioder i grensefeltet [1]. Hvis du valgte alternativet for å få studenter til å melde seg i grupper, vil dette feltet vises som « Begrense hver tidsperiode for x grupper » (Limit each time slot for x groups).

For å gjøre timeavtalene offentlig for studentene i emnet, klikk « Tillat studentene å se hvem som har registrert seg for timeavtaler som fortsatt er ledig » (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) -boksen [2]. Velger du dette alternativet, kan studentene også se kommentarer andre studenter har lagt til i sine avtaler.

Hvis du vil begrense antallet avtaler tilgjengelig, klikker du « Begrense deltakerne til å delta på [nummer] avtale(r) » (Limit participants to attend [number] appointment(s))-boksen[3].

Merknad: Når du bruker alternativet grupperegistrering, trenger bare ett gruppemedlem melde seg på et tidspunkt på vegne av sin gruppe. Hvert medlem i gruppen ser avtalen i sin egen gruppekalender.

Legge til avtaledetaljer

Legge til avtaledetaljer

Hvis du vil legge til informasjon om avtalegruppen, skriver du det inn i detaljer-feltet.

Publiser Avtalegruppe

Publiser Avtalegruppe

Klikk på tasten « Publiser » (Publish).

Se kalender

Se kalender

Vis timeavtalene og tidene i emnekalenderen din. Timeavtaler som er reservert av studenten vil vises med helfarge.

Merknad: Hvis du la til en avtalegruppe i mer enn et emne, vises kun timeavtalene i kalenderen for den første emnet som er vist i avtalegruppen.