Canvas-guider (no)Instruktørguiden KalenderHvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren i en emnekalender?

Hvordan legger jeg til en avtalegruppe i planleggeren i en emnekalender?

Hvis Planlegger er aktivert for din institusjon, kan du opprette avtalegrupper i Planleggeren. Avtalegrupper oppretter et tidsområde hvor studentene kan møte deg. Studentene kan registrere seg for avtaletidspunkter i sine egne kalendere.

Avtaler vises i kalenderen din etter at studenten eller gruppen har reservert en tidsperiode. Avtaledetaljer inkluderes også når du eksporterer kalenderen din ved bruk av kalendermatingen.

Merknader:

  • Hvis brukermedvirkning er begrenset til datoer mellom emnets start og sluttdatoer, kan ikke hendelser i planleggeren redigeres eller slettes etter datoen når emnet slutter.
  • Planleggingsverktøyet er valgfritt. Hvis det ikke allerede er aktivert for kontoen, kontakter du Canvas administrator.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-koblingen.

Legg til hendelse

Klikk på en dato i kalenderen for å legge til en hendelse [1]. Du kan også klikke på pilene ved siden av navnet på måneden for å navigere til en annen måned [2], og velge en dato.

Hvis du ikke ønsker å finne dato manuelt, kan du klikke på « Legg til » (Add) [3].

Før du legger til avtalegrupper, må du velge minst én emnekalender som skal vises [4].

Åpne Avtalegruppe

Åpne Avtalegruppe

Klikk fanen « Avtalegruppe ».

Opprette navn og plassering

Opprette navn og plassering

Skriv inn navnet på avtalen i feltet [1]. Skriv inn hvor avtalen skal holdes i plasseringsfeltet [2].

Velg kalendere

Velg kalendere

Klikk på «Velg» (Select) «Kalendere» (Calendars) [1]. Velg emne(r) eller seksjon(er) der du vil vise avtalegruppen[2]. Klikk «Ferdig» (Done)-tasten [3] for å lukke kalenderen.

Merknad: Kalenderen kan ikke endres når avtalegruppen er lagret. Ekstra kalendere kan imidlertid legges til den opprinnelige avtalegruppen.

Tillate grupperegistrering

Tillate grupperegistrering

Hvis du har opprettet minst ett gruppesett i emnet ditt, kan du få studentene dine til å registrere seg på grupper ved å klikke på sjekkmerket for Få studenter til å registrere seg i grupper [1]. Velg navnet på gruppekategorien du vil bruke for grupperegistreringsprosessen [2].

Merknad: Alternativet «grupper» er bare tilgjengelig hvis du valgte kalenderen for hele emnet. Du kan ikke velge en kalender for en bestemt seksjon fordi Canvas støtter ikke seksjon i grupper for tiden.

Sett avtale tidsperiode:

Sett avtale tidsperiode:

Angi datoen for avtalen i datofeltet [1]. Du kan også velge en dato ved å klikke «Kalender» (Calendar)-ikonet.

Sett tidsperiode for avtalen ved å skrive i tidsperiodefeltet [2]. Du må inkludere minst en tidsperiode.

Du kan dele tidsintervallet i flere tidsperioder ved å angi delingstiden i feltet [3]. Hvis du for eksempel vil opprette tider for 15-minutters møter mellom kl. 14.00 og 17.00, angir du nummeret 15.

For å opprette tidsperiodene, klikker du på «» (Go)-tasten [4].

Endre avtaletidspunktene

Endre avtaletidspunktene

Du kan endre avtaletidspunkter som ble opprettet ved delingen manuelt. Hvis du vil fjerne en avtaletid, klikker du ikonet «Fjern» (Remove).

Merknader:

  • Avtaledato, tidsrom og timeavtale kan ikke endres når avtalegruppen først er lagret. Imidlertid kan ekstra datoer, tidsperioder og timeavtaler legges til den opprinnelige avtalegruppen.
  • Du må opprette minst én tidsperiode for hver avtalegruppe.

Angi avtale-alternativer

Angi avtale-alternativer

Du kan begrense antall brukere som kan melde seg på et tidspunkt ved å klikke «Begrense hver tidsperiode» (Limit each time slot) avmerkingsboksen og skriv inn antall tidsperioder i grensefeltet [1]. Hvis du valgte alternativet for å få studenter til å melde seg i grupper, vil dette feltet vises som «Begrense hver tidsperiode for x grupper» (Limit each time slot for x groups).

For å gjøre timeavtalene offentlig for studentene i emnet, klikk « Tillat studentene å se hvem som har registrert seg for timeavtaler som fortsatt er ledig » (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) -boksen [2]. Velger du dette alternativet, kan studentene også se kommentarer andre studenter har lagt til i sine avtaler.

Hvis du vil begrense antallet avtaler tilgjengelig, klikker du «Begrense deltakerne til å delta på [nummer] avtale(r)» (Limit participants to attend [number] appointment(s))-boksen[3].

Merknad: Når du bruker alternativet grupperegistrering, trenger bare ett gruppemedlem melde seg på et tidspunkt på vegne av sin gruppe. Hvert medlem i gruppen ser avtalen i sin egen gruppekalender.

Legge til avtaledetaljer

Legge til avtaledetaljer

Hvis du vil legge til informasjon om avtalegruppen, skriver du det inn i detaljer-feltet.

Publiser Avtalegruppe

Publiser Avtalegruppe

Klikk på knappen « Publiser » (Publish).

Se kalender

Vis timeavtalene og tidene i emnekalenderen din. Timeavtaler som er reservert av studenten vil vises med helfarge.

Merknad: Hvis du la til en avtalegruppe i mer enn et emne, vises kun timeavtalene i kalenderen for den første emnet som er vist i avtalegruppen.