Canvas-guider (Norwegian)Administrator Guiden InnstillingerHvordan administrerer jeg nye funksjoner for en konto?

Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for en konto?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringsyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten for vanlige aktiviteter i Canvas i løpet av det nåværende semesteret. Fordi vi ønsker at du skal lære om disse funksjonene i ditt eget tempo, plasseres de i kontoinnstillinger som et funksjonsforhåndsvisning. Funksjonsforhåndsvisninger lar deg velge når du vil aktivere den nye funksjonen for institusjonen din. De fleste institusjoner vil starte funksjonen innen deres institusjon og aktiverer den for hele institusjonen mellom perioder.

Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsforhåndsvisninger administreres for en hel konto. Funksjonene kan aktiveres på nivåene konto, under-konto, emne og bruker. På emnenivå kan du gi instruktører valget å implementere funksjoner på basis av emnene. Administratorer og instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.

De fleste funksjonene vil være tilgjengelig for aktivering når som helst. Enkelte funksjoner vil kun vises etter de er aktivert av din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager). For å vise spesifikke funksjonsforhåndsvisninger tilgjengelige i Canvas, besøk kontofunksjons leksjonen.

Merk at de fleste funksjonsforhåndsvisningene vil kun være valgfri i en kort periode. Når en funksjonsforhåndsvisning er offisielt frigitt til produksjonsmiljøet, vil du ha noen få utgaver (avhengig av funksjonen) før funksjonen aktiveres for alle Canvas-brukere. Derfor anbefaler vi at du bruker betamiljøet til å lære om nye funksjonsforhåndsvisninger for din institusjon, og når funksjonene er sluppet til ditt produktmiljø, aktiver det så fort som passende for din institusjon.

Merknad: Funksjoner på kontonivå kan ikke behandles i underkontor og gratis-for-lærer-kontoer.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering klikker du Admin-lenken [1], klikk deretter navnet på kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne fanen for funksjonsforhåndsvisninger

Klikk på Funksjonsforhåndsvisninger (Feature Previews)-fanen.

Vis funksjonsforhåndsvisninger

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsforhåndsvisninger-fanen. Noen funksjonsvalg må aktiveres av din Kundesukessadministrator (Customer Success Manager).

Søk funksjonsforhåndsvisninger

Søk etter funksjonsvalg

For å søke etter et funksjonsvisning, skriv inn et nøkkelord i Søke (Search)-feltet.

Vis funksjonstyper

Når funksjonene er tilgjengelige vil de listes i konto (Account) [1] eller emne (Course) [2], avhengig av funksjonens funksjonalitetsnivå.

Hver funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. For å utvide funksjonsboksen og vise beskrivelsen, klikk på pil-ikonet (arrow) [3].

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø [1].  Funksjoner kan også inkludere beta-merker [2], som betyr at funksjonen er tilgjengelig for bruk i ditt produksjonsmiljø, men testes forsatt for brukervennlighet og tilgangsoppførsel. Aktivering av en betafunksjon kan skape utilsiktet oppførsel innen din Canvas-konto.

Merknad: Noen ganger vil funksjoner inneholde et utviklingsmerke (Development tag), som betyr at funksjonen er kun tilgjengelig for testing i betamiljøet, og ikke tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

Vis funksjonstilstander

Som en administrator på kontonivå, kan du velge å aktivere eller deaktivere funksjoner som standard på kontoen og alle underkontoer.

Hvis en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivå, kan du velge å låse eller tillate redigering av standard funksjonstilstand på underkonto- eller emnenivå.

Administrer standard funksjonstilstand

Som en administrator på kontonivå, kan du velge å aktivere eller deaktivere funksjoner som standard for kontoen og alle underkontoer.

For å aktivere eller deaktivere en funksjon, klikk på funksjonens Status-ikon [1].

For å aktivere funksjonen som standard for kontoen og alle underkontoer, klikk på alternativet Aktivert [2].

For å deaktivere funksjonen som standard for kontoen og alle underkontoer, klikk på alternativet Deaktivert [3].

Merknad: Når du aktiverer en funksjon, kan Canvas, avhengig av funksjonens funksjonalitet, vise en advarselsmelding som spør deg om å bekrefte valget ditt, fordi enkelte kontofunksjoner ikke kan skrus av når de aktiveres.

Vis standard funksjonstilstand

Funksjoner aktivert som standard viser Aktivert-ikonet [1].

Funksjoner deaktivert som standard viser Deaktivert-ikonet [2].

Tillat og lås funksjoner

Noen funksjoner kan administreres på underkonto- og emnenivåer. Som en kontoadministrator kan du velge å låse eller tillate at disse funksjonene redigeres på underkonto- og emnenivåer.  

For å tillate eller ikke tillate at standardtilstanden til en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivåer, klikk på funksjonens Tilstand-ikon [1].

For å låse standard funksjonstilstand slik at den ikke kan redigeres på underkonto- eller emnenivå, velg alternativet Lås (Lock) [2].

For å tillate at standardtilstanden til en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivåer, fjern krysset for alternativet Lås (Lock).

Merknader:  

  • Funksjoner som bare kan administreres på kontonivå vil ikke vise et låst- eller ulåst-ikon [3]. Standardtilstandene til disse funksjonene er valgt for kontoen og alle underkontoer.
  • Når du låser opp en funksjonstilstand, kan Canvas, avhengig av funksjonens funksjonalitet, vise en advarselsmelding som spør deg om å bekrefte valget ditt, fordi enkelte kontofunksjoner ikke kan skrus av når de aktiveres.

Vis tillatte og låste funksjoner

Låste funksjoner viser Låst-ikonet [1].

Tillatte funksjoner viser Ulåst-ikonet [2].

Vis verktøytips for funksjonstilstander

Vis verktøytips for funksjonstilstander

For å vise en mer detaljert beskrivelse av tilstanden til funksjonsforhåndsvisningen, hold markøren over ikonet til funksjonsforhåndsvisningen. Et verktøytips forklarer gjeldende tilstand for funksjonsforhåndsvisningen. Verktøytipset viser følgende beskrivelse basert på funksjonsforhåndsvisningens tilstand:

Funksjonsforhåndsvisning for konto:

  • Tilstand: Aktivert og låst opp | Verktøytips: Tillatt for underkontoer/emner, som standard på
  • Tilstand: Aktivert og låst | Verktøytips: Aktivert for alle underkontoer/emner
  • Tilstand: Deaktivert og låst opp | Verktøytips: Tillatt for underkontoer/emner, som standard av
  • Tilstand: Deaktivert og låst | Verktøytips: Deaktivert for alle underkontoer/emner

Funksjonsforhåndsvisninger for emne

  • Tilstand: Aktivert og låst opp | Verktøytips: Valgfritt i emne, som standard på
  • Tilstand: Deaktivert og låst opp | Verktøytips: Valgfritt i emne, som standard av

Vis funksjoner for emnenivå

Vis funksjoner for emnenivå

Instruktører kan vise funksjoner du har aktivert i fanen for funksjonsforhåndsvisninger i emneinnstillinger

Vis funksjoner på brukernivå

Vis funksjoner på brukernivå

Brukere kan aktivere brukernivå-funksjonsinnstillinger nederst i Profilinnstillingene.

Merknad: Administratorer har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.