Canvas-guider (no)Admin guide LæringsmålHvordan bruker jeg siden læringsmål i en konto?

Hvordan bruker jeg siden læringsmål i en konto?

Læringsmål er brukt for å spore mestring i en konto eller emne. Fra kontoen læringsmål-side kan du opprette og administrere læringsmål, opprette læringsmål-grupper, importere læringsmål og administrere rubrikker for en konto.

Merknad: Administrering av rubrikker fra Læringsmål-siden er et funksjonsvalg. Når Rubrikkene i funksjonsvalget Emnenavigasjon er aktivert for en konto, viser ikke Læringsmål-siden en Administrer rubrikker-knapp. Rubrikkene i funksjonsvalget Emnenavigasjon blir standard for alle kontoer i juli 2020-utgivelsen.

Åpen konto

Åpen konto

I global navigering, klikk Admin -linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I kontonavigering klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Vis læringsmål

På læringsmål-siden kan du opprette et nytt læringsmål (create a new outcome) [1], opprette en ny læringsmål-gruppe (create a new outcome group) [2] og finne et læringsmål (find an outcome) [3].

Hvis du har tillatelse, kan du importere et læringsmål [4].

For å vise detaljer om en læringsmål-gruppe, klikk på navnet til læringsmål-gruppen (outcome group) [5].

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [6].

Vis læringsmål

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [1].

Du kan vise beskrivelsen til læringsmålet (outcome description) [2], krav for karaktersetting (criterion ratings) [3], poeng som trengs for mestring (points needed for mastery) [4], utregningsmetoden (the calculation method) [5] og forklaring til utregningsmetoden (the calculation method explanation) [6].

For å vise elementer som er sammen med læringsmål og læringsmålets gjenstander, klikk på tittelen til læringsmålet (outcome title) [7].

Administrer læringsmål og læringsmålsgrupper

Administrere læringsmål

Du kan flytte (move) [1], redigere (edit) [2] eller slette (delete) [3] et læringsmål eller læringsmålsgruppe.

Merknad: Du kan ikke slette et læringsmål som blir brukt til å vurdere studentene.