Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderAdministrator Guiden Emnene og seksjoneneHvordan synkroniserer jeg emneinnhold som admin et Blueprint emne?

Hvordan synkroniserer jeg emneinnhold som admin et Blueprint emne?

Når et emne først er tilknyttet med et Blueprint emne, er tilknyttede emner umiddelbart synkronisert. Etter den første synkroniseringen, må endringer manuelt synkroniseres til tilknyttede emner .

Som admin kan du synkronisere Blueprint-innholdsendringer til tilknyttede emner. I tillegg kan alle instruktører som er påmeldt i Blueprint emne kan også gjøre endringer og synkronisere innhold til tilknyttede emner.

Innholdssynkronisering

Etter at en endring er gjort til et objekt eller egenskap som definert i emneinnstillingene, vises sidefeltet Blueprint emne et synkroniseringsvalg som indikerer at usynkronisert endring er gjort i emnet. Innhold kan synkroniseres når som helst.

Alle emneinnhold vil være inkludert i en Blueprint-synkronisering, uavhengig om innhold er låst. Endret innhold vil alltid overskrive eksisterende innhold i et tilknyttede emner for alle låste objekter. Innhold som kan administreres av en instruktør eller nytt innhold som opprettes i et tilknyttet emne av instruktøren, vil ikke bli påvirket.

Varslinger innen tilknyttede emner kan kun sendes om varslingutløseren ennå ikke har oppstått. Funksjoner som kunngjøringer i et Blueprint emne kan bli opprettet som en forsinket post, slik at kunngjøringen vises i tilknyttet emne etter synkronisering av emneinnhold.

Status på innhold

Synkroniseringen vil inkludere status på hvert objekt slik det er i Blueprint emnet. Er for eksempel en oppgave ikke publisert i et Blueprint emne, vil det forbli upublisert i tilknyttet emne. Men når statusen blir endret i tilknyttet emne, vil ikke lenger statusen innen Blueprint emne gjelde.

Unntak i moduler

Inkluderer et Blueprint emne moduler, er endringer til modulstrukturen utløst som del av en emne-synkronisering. Modulelementer kan ikke være låst, men emnestatus gjelder for alle individuelle modulelementer.

Følgende synkroniseringsunntak gjelder for innhold i Moduler (Modules):

 • Tilknyttede emner samsvarer med modulstrukturen som opprinnelig ble opprettet i Blueprint emnet. Alle tilleggsmoduler og deres innhold som er lagt til Blueprint emnet og synkronisert til tilknyttede emner, vil alltid bli lagt til nederst på Modul-siden i tilknyttede emner.
 • Om moduler eller modulelementet er omorganisert i et tilknyttet emne, vil modulrekkefølgen bli oppdatert for å stemme med Blueprint emnestrukturen i neste synkronisering. Hvis et modulelement i en tilknyttet emne er flyttet til en annen modul, vil modul-elementet eksistere i begge modulene.
 • Moduler opprettet fra et Blueprint emne og slettet fra et tilknyttet emne, vil ikke bli gjenopprettet i ytterligere emnesynkronisering.
 • Manuelt opprettede modulelementer i et tilknyttet emne vil forbli i modulen, men vil vises over alle synkroniserte Blueprint modulelementer. Importerte modulelementer i assosierte emner vil bli flyttet under blueprint-synkronisering.
 • Om en moduldato er lagt til eller oppdatert i et tilknyttet emne, vil modulinnstillingen bli oppdatert for å stemme med Blueprint emnet i neste synkronisering.
 • Om en modulforutsetning er lagt til eller oppdatert i et tilknyttet emne, vil modulinnstillingen bli oppdatert for å stemme med modulinnstillingen i Blueprint emnet i neste synkronisering.

Merknader:

 • Endringer inne Emneinnstillinger utløser ingen usynkronisert endring. Emnet oppdager kun usynkroniserte endringer når en endring er gjort til emneinnhold.
 • Instruktører i tilknyttede emner kan vise siste synkronisert Blueprint-informasjon i Emne-innstillinger.
 • Hvis en oppgave i et Blueprint emne er skjult, er ikke skjult status synkronisert til samme oppgave i tilknyttede emner.
 • Nye Tester-vurderinger er kun synkronisert til Blueprint-emner under den første synkroniseringen. Endringer til Nye Tester-vurderinger er ikke inkludert i senere forsøk.
 • Blueprint-emner synkroniserer ikke bestemte emneinnstillinger til tilknyttede emner, inkludert tidssone, semester og emneformat.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Emnenavigering klikker du på Emner (Courses)-lenken.

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

For å finne emnet i kontoen, bruk filteret og søkevalget.

For å inkludere kun blueprint-emner i søkeresultatet, klikk på valget vis kun blueprintemner (Show only blueprint courses).

Åpne emne

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på emnelenken Innstillinger (Settings).

Åpne sidefelt Blueprint

Åpne hjemmeside Blueprint sidefelt

I hjemmesiden Emne, klikk på fanen i sidefeltet Blueprint.

Merknad: Du har også tilgang til sidefeltet Blueprint fra alle siden i Navigering på emner.

Vis sidepanel

Vise sidefelt Blueprint

Sidefeltet Blueprint gir rask tilgang til Blueprint synkroniseringsinformasjon.  

Er det gjort noen endringer til emnet, viser sidefeltet antall usynkroniserte endringer i emnet (unsynced changes) [1]. Alt emneinnhold er kopiert inn i synkroniseringen uavhengig av om objektet er låst eller ikke. Eneste unntaket er Emneinnstillinger, som må velges ved hver synkronisering som del av synkroniseringsvalget (Sync option) [2]. Du kan også opprette et varsel angående synkroniseringen fra sidefeltet (sidebar) [3].

Vet du hvilke innhold som skal synkroniseres og du er klar til å synkronisere innholdet ditt, kan du synkronisere oppdateringer direkte fra sidefeltet (sync updates directly) [4].

Vis usynkroniserte endringer

Vis usynkroniserte endringer

Er du ikke sikker på hvilke innhold som blir synkronisert, eller du kun ønsker å bekrefte eksisterende endringer i emnet, kan du se bestemte detaljer om usynkroniserte endringer ved å klikke på lenken usynkroniserte endringer (Unsynced Changes).

Vis siden usynkroniserte endringer

Siden usynkroniserte endringer viser bestemt innhold som er blitt oppdatert. Hvert innholdsobjekt viser nåværende status på objektet (låst eller ulåst) [1], navnet til innholdselementet (name of the content item) [2], Innholdsendring (content change) [3], og type innholdsobjekt (content object type) [4].

Innholdsendringer kan opprettes, oppdateres eller slettes. Oppdaterte endringer indikerer alle endringer til eksisterende innhold.

Velg synkroniseringsvalg

Velg synkroniseringsvalg

Emneinnstillinger inkludere alle innstillingsvalg i emnet, inkludert navigering på emner. For å synkronisere emneinnstillinger til tilknyttede emner, velg avmerkingsboksen Inkluder emneinnstillinger (Include Course Settings) [1].

Ønsker du å sende varsel angående Blueprint-synkronisering, klikk i avmerkingsboksen Send varsel (Send Notification) [2]. Andre admin og instruktører kan bestemme varslinger fra Blueprint-synkronisering og motta oppdateringer når en synkronisering er ferdig.

For å legge til en melding som del av varslingen, klikk på avmerkingsboksen Legg til melding (Add a Message) [3]. Meldingen kan legges til som en referanse til notatet hva som er endret i synkroniseringen og vises i siden Synkroniseringshistorie (Sync History).

Synkroniseringsendringer

Synkroniseringsendringer

Klikk på Synkronisere (Sync).

Vis synkronisering

Vis tilknyttet synkronisering

Når en synkronisering er begynt, viser sidefeltet synkroniseringsstatus så lenge du ser på siden. Du kan forlate siden, men vær klar over at synkronisering tar tid å behandle.

Merknad: Hvis du umiddelbart ser en tilknyttet side og ikke kan se noen oppdateringer, holder synkroniseringen fortsatt på. For å bekrefte fullført synkronisering, aktiver Blueprint synkroniseringsvarslinger i brukersinnstillingene.