Canvas-guider (Norwegian)Canvas-guiderAdministrator Guiden InnstillingerHvordan tilpasser jeg Canvas Hjelp-meny for en konto?

Hvordan tilpasser jeg Canvas Hjelp-meny for en konto?

Hjelp-menyen assisterer brukere i institusjonen din ved å vise en liste over Canvas-hjelperessurser. Avhengig av rollen, kan brukere vise opp til åtte standard hjelp-valg. Som admin kan du reorganisere eller skjule standardlenker i Hjelp-menyen. Du kan også legge til tilpasset hjelpe-lenker for institusjonen din og velge om de skal være tilgjengelig for alle brukere eller for bestemte brukerroller. Du kan fremheve lenker ved å legge til en Ny etikett til en lenke eller ved å fremheve lenker i Hjelp-menyen.

Du kan også endre Hjelp-ikonet og teksten som vises i hele Canvas.

Denne opplæringen viser hvordan du får tilgang til Hjelp-menyvalget direkte fra menyen Global navigering. Men du kan også få tilgang til Hjelp-menyvalget i kontoinnstillinger.

Merknader:

 • Tilpasning av Canvas hjelp-meny er kun tilgjengelig på kontonivå og gjelder automatisk alle underkontoer. Når Hjelp-menyen åpnes, kan kun admin se tilpasninglenken.
 • Hjelp-menytilpasninger er ikke tilgjengelige i gratis for lærer-kontoer (Free-for-Teacher).
 • Hjelp-menylenken vises også når en bruker åpner Hjelp-lenken i innloggingssiden. Men lenkene Spør instruktøren din et spørsmål (Ask Your Instructor a Question) og Spør fellesskapet (Ask the Community) er aldri en del av Hjelp-menyen på innloggingssiden siden innloggingssiden ikke assosierer en bruker ved dens rolle.
 • Hjelp-menyen inkluderer en velkomsttur-lenke som viser en kort velkomsttur for administratorer, instruktører og studenter. Denne lenken kan ikke deaktiveres.
 • Lenker til utgivelsesnotater kan legges til Hjelp-menyen ved å aktivere funksjonsvalget Innebygde utgivelsesnotater. Når funksjonsvalget er aktivert, kan ikke denne funksjonen tilpasses i Kontoinnstillinger.

Tilpasning av Hjelp-meny

Tilgang til konto

I Global Navigering, klikk på « Hjelp-meny » (Help Menu) [1], og klikk så på « Tilpass denne menyen » (Customize this menu) [2].

Vis valgene i Hjelp-menyen

Vis valgene i Hjelp-menyen

I fanen Innstillinger, finn seksjonen Hjelp-menyvalget (Help menu options).

Tilpass navnet

Tilpass navnet

Canvas Hjelp-meny vil som standard vises med teksten Hjelp. For å endre denne teksten, skriv inn det nye navnet i tekstfeltet.

Navnet i Hjelp-menyen vises i Global navigering, i bunnteksten på innloggingssiden eller i toppmenylinjen i SpeedGrader. Navnet må ikke inneholde mer enn 30 tegn.

Tilpass ikon

Tilpass ikon

Hjelp navigasjons-ikon vil som standard vises som er spørsmålstegn. For å endre navigasjons-ikonet, velg et annet ikon fra det inkluderte ikonsettet. Det valgte ikonet viser en firkantet ramme.  

Navigasjons-ikonet vises for øyeblikket kun i Global navigering. For å hjelpe konto-brukerne best, må navigasjons-ikonet komplimentere navnet til Hjelp-menyen.

Tilpasning av Hjelp-menylenke

Du kan tillate dine brukere å vise opp til åtte standard Hjelp-menylenker i henhold til rollene deres:

 • Konferanseveiledere for eksterne klasserom (Conference Guides for Remote Classrooms) [1]: Brukere kan vise og søke i veiledere og ressurser for å bruke konferanser i eksterne klasserom for nettbasert læring.
 • Canvas-ressurser for COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) [2]: Brukere kan se ressurser for undervisning og læring på nett
 • Still instruktøren din et spørsmål (Kun studenter) [(Ask your Instructor a Question (Students Only)] [3]: Studenter kan raskt sende sine instruktør(er) spørsmål om deres rolle; meldinger er kopiert inn i mappen Sendt Samtaler og flyttet til Innboksen når de mottar et svar
 • Søk i Canvas-guidene (Search the Canvas Guides) [4]: Brukere kan søke i Canvas-guidene for informasjon om funksjoner inne i Canvas
 • Rapportere et Problem (Report a Problem) [5]: Brukere kan sende inn Canvas-problemer; billettene er enten sendt til canvas eller ditt eget støtte-team, avhengig av hva din institusjon ønsker av administere billett for støtte
 • Portal for øvelsestjenester (Training Services Portal) [6]: Brukere kan nå opplæringsressurser gitt av Instructure
 • Spør fellesskapet (kun for ikke-studenter) [Ask the Community (Non-Students only)] [7]: Brukere kan dele ideer og løsninger vedrørende funksjonaliteten i Canvas med sine Canvas eksperter og likesinnede.
 • Sende en idé (Submit a Feature Idea) [8]: Brukere kan sende inn ideer om hvordan Canvas kan bli bedre
Administrere standard lenker

For å flytte en standard lenke opp eller ned i menyen, klikk pilen opp eller ned [1]. For å slette standard lenken, klikk på slett [2]. Hvis du vil redigere en standard lenke, klikk på ikonet Rediger [3].

Merknader:

 • Hjelp-menylenken vises også når en bruker åpner Hjelp-menylenken fra innloggingssiden. Men selv om lenkene «Spør instruktøren din et spørsmål» (Ask Your Instructor a Question), «Spør fellesskapet» (Ask the Community) og «Opplæringstjenester» (Training Services) er aktivert, er de aldri en del av Hjelp-menyen på innloggingssiden, da innloggingssiden ikke assosierer en bruker med dens rolle.
 • Lenken Vis velkomsttur kan ikke endres eller fjernes fra Hjelp-menyen.
Redigere standard lenker

For å redigere navnet på en standardlenke, bruk feltet Lenkenavn (Link name) [1]. For å redigere beskrivelsen på en standardlenke, bruk feltet Lenkebeskrivelse (Link Description) [2]. For å velge hvilke brukere som kan vise en standardlenke, bruke avmerkingsfeltene Tilgjengelig til (Available to) [3]. Valgene inkluderer Alle, Studenter, Lærere, Admin, Observatør og Ikke påmeldte. Med mindre annet blir endret, velges alle brukerroller for tilpassede lenker.

Bruk avkrysningsfeltet Fremhevet (Features) [4] hvis du ønsker å vise lenken med en Ny etikett eller som en fremhevet lenke. For å legge til en tilpasset overskrift, rediger feltet Fremhevet overskrift (Featured headline) [5]. Du kan bare ha én fremhevet lenke og én ny lenke i hjelp-menyen.

For å lagre endringene, klikk på Oppdater lenke (Update link) [6].

Merknad: URL-lenken kan ikke endres for standard-lenker.

Gjenopprette standard lenker

Hvis du ønsker å gjenopprette en standardlenke i Hjelp-menyen, klikker du på knappen Legg til lenke (Add Link) [1] og velger navnet på lenken [2]. Lenker som er bleknet kan ikke legges til da de allerede er lagt til i Hjelp-menyen [3].

Legg til tilpassede lenker

Hvis du vil legge til en tilpasset lenke i Hjelp-menyen, klikker du på knappen Legg til lenke (Add Link) [1] og deretter valget Legg til tilpasset lenke (Add Custom Link) [2].

Legg til lenker

I feltet « Lenkenavn » (Link name) [1], skriv inn lenkenavnet.

I feltet « lenke-beskrivelse » (Link description) [2], legg inn en beskrivelse for lenken.

I feltet « URL-lenken » (Link URL) [3]legg inn URLen for lenken. Dette feltet er obligatorisk.

Feltet til URL-lenken støtter også telefon-URL og e-post ordninger.

 • For å opprette en klikk for å ringe-lenke i Hjelp-menyen, må du legge inn telefonnummeret: + etterfulgt av internasjonalt format av telefonnummeret (landkode, områdekode og nummer) i dette feltet. I tillegg kan brukere bruke telefonnummer-lenken for å ringe nummeret gjennom sine datamaskiner. Når en bruker klikker på lenken, mottar brukeren en bekreftelsevarsel før samtalen trer i kraft. (Brukere kan få tilgang til telefonlenken ved å vise Canvas i en mobil nettleser, selv om mobile nettlesere ikke offisielt støttes av Canvas.)
 • For å opprette e-postordninger i Hjelp-menyen, skriv inn mailto: etterfulgt av e-postadressen. Når en bruker klikker på lenken, åpner brukerens nettleser e-post tjenesten som er konfigurert i brukerens nettleser og oppretter en e-post til angitt e-postadresse. Er det ikke angitt noen nettleser, vil nettleseren prøve å sende en e-postlenke til et e-postprogram på skrivebordet.

For avmerkingfeltet Tilgjengelig til (Available to) [4], velg bruker(e) som kan vise lenken. Valgene inkluderer Alle, Studenter, Lærere, Admin, Observatør og Ikke påmeldte. Om dette ikke er endret, velger tilpasset lenker avmerkingfeltet for alle roller.

Bruk avkrysningsfeltet Fremhevet (Features) [5] hvis du ønsker å vise lenken med en Ny etikett eller som en fremhevet lenke. For å legge til en tilpasset overskrift, rediger feltet Fremhevet overskrift (Featured headline) [6]. Du kan bare ha én fremhevet lenke og én ny lenke i hjelp-menyen.

Klikk på Legg til lenke (Add Link) [7].

Administrere tilpassede lenker

For å flytte en tilpasset lenke opp eller ned i menyen, klikk pilen opp eller ned [1]. Hvis du vil redigere en tilpasset lenke, klikk på ikonet Rediger [2]. For å slette en standard lenke, klikk på slett [3].

For å legge til andre tilpassede lenker , klikk på tasten Legg til lenke (Add Link) [4].

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på Oppdater innstillinger (Update Settings)-tasten.