Canvas-guider (Norwegian)Administrator Guiden Roller og tillatelserHvordan administrerer jeg siden Tillatelser?

Hvordan administrerer jeg siden Tillatelser?

Som admin kan du gå over og administrere tillatelser for brukerroller på emnenivå og kontonivå. Avhengig av brukerrolle, kan du ønske å endre standard tillatelser og egendefinerte tillatelser for en brukerrolle i kontoen din. Tillatelser gir eller nekter tilgang til bestemte funksjoner innen en konto eller emne.

Merknader:

  • Noen tillatelser er muligens ikke tilgjengelig for underkontoer. For å lære mer om tillatelser og begrensninger til under-kontoer, vis Sammenligning av kontoer og underkonto PDF.
  • Når du endrer en tillatelse, kan det noen ganger ta 30 minutter eller lenger før den tillatelsen trer i kraft. Hvis de forventede endringene ikke vises umiddelbart, kan du prøve igjen etter at det har gått litt tid.

Åpen konto

Åpen konto

I global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpne tillatelser

Klikk på lenken tillatelser

I Kontonavigering, klikk på lenken « Tillatelser » (Permissions).

Vis tillatelser

Vis siden tillatelse

Som standard viser siden tillatelser tillatelser for brukerroller på emnenivå.

For å vise tillatelser for brukerroller på emnenivå, klikk på fanen « Kontoroller » (Account Roles) [2].

Søk og filtrere tillatelser

Søk og filtrere tillatelser

For å søke etter en bestemt tillatelser, skriv inn navn på tillatelsen i feltet « søk » (Search) [1]. Søkefeltet bruker prediktiv filtrering.

Du kan også filtrere tillatelser på rolle. Som standard viser siden tillatelser alle brukerroller. For å filtrere tillatelser for en bestemt brukerrolle, skriv inn eller velg navnet på brukerrollen fra menyen « tillatelser rolle-filter » (Permission Role Filter) [2].

Du kan brukers søk eller filter for å søke opp tillatelser for bestemte brukerroller.

Vis individuelle tillatelser

Vis individuelle tillatelser

For å se informasjon angående bestemte tillatelser, klikk på tillatelsesnavnet.

Vis ytterligere tillatelsedetaljer

Vis ytterligere tillatelsedetaljer

Sidefeltet tillatelser viser tillatelsesnavnet [1].

Vis og slå sammen bestemte detaljer om tillatelser ved å klikke på pil-ikonene « Hva gjør det » (What it Does) og « ytterligere hensyn » (Additional Considerations) [2]. Legg merke til at noen tillatelser muligens ikke inneholder disse detaljene.

Sidefeltet viser også seksjonen Tildelte roller (Assigned Roles) [3], som viser alle aktive roller for tillatelsen, og seksjonen Ikke-tildelte roller (Unassigned Roles) [4] som viser eller deaktiverte roller for tillatelsen.

Behandle individuell tillatelse

Behandle individuell tillatelse

For å administrere brukerroller for tillatelse, klikk på ikonet ved siden av navnet til en brukerrolle [1]. I menyen tillatelser [], er eksisterende tillatelse indikert med en avmerking.

Velg den nye tillatelse-status ved å klikke på en av valgene for tillatelse: Aktiver eller deaktiver Når du har aktivert eller deaktivert tillatelsen, kan du velge å låse tillatelsesstatusen. For å låse tillatelsesstatusen, klikk på alternativet Lås (Lock) [3]. Skjulte valg hindrer innstillingene fra å bli endret av underkonto-admins i lavere kontoer. Den nye tillatelse-statusen blir lagret automatisk.

Merknad: Vises ikke ikonet for tillatelse som ugjennomskinnelig, kan du ikke endre tillatelsen [4].

Vis grupperte tillatelser

Vis grupperte tillatelser

Noen tillatelser kan ikke grupperes for å gi større detaljnivå og kontroll over tillatelser.

Grupperte tillatelser oppfører de grupperte tillatelsene under navnet på den grupperte tillatelsen [1].

For å utvide grupperte tillatelser, klikk på Utvid-ikonet [2].

Administrer grupperte tillatelser

Administrer grupperte tillatelser

Du kan administrere hver detaljerte tillatelse i gruppen med de tilhørende avmerkingsboksene. For å aktivere eller deaktivere en detaljert tillatelse, merk av i avmerkingsboksen [1]. En avmerket boks indikerer at tillatelsen er aktivert [2]. En boks som ikke er avmerket, indikerer at tillatelsen er deaktivert [3].

Hvis alle tillatelser er aktivert for en brukerrolle, viser tillatelsesgruppen en avmerking [4].

Hvis alle tillatelser er aktivert for en brukerrolle, viser tillatelsesgruppen en avmerking [5].

Hvis alle tillatelser er deaktivert for en brukerrolle, viser tillatelsesgruppen et X-ikon [6].

Se og behandle individuelle brukerrolle tillatelser

Se individuelle brukerrolle tillatelser

For å se alle tillatelser tildelt en bestemt rolle, klikk på rollenavnet [1]. Du kan behandle tillatelser for kontonivå roller og behandle tillatelser for emnenivå roller.

For å legge til en rolle på kontonivå eller legge til rolle på emnenivå, se fanen for den passende rollen og klikk på tasten « Legg til rolle » (Add Role) [2].