Hvordan bruker jeg vurderingsskalaer i et konto

Du kan vise din kontos vurderingsskala, inkludert vurderingsskalaene du har oppretter for kontoen din. Du kan også redigere og slette vurderingsskalaene om det er ønskelig.

Alle vurderingsskalaer som er opprettet i kontoen din vil også vises i underkontoene.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpne karaktersetting

Åpne karaktersetting

I kontonavigering klikker du på lenken « Karaktersetting » (Grading).

Åpne vurderingsskalaer

Åpne vurderingsskalaer

Om flere vurderingsperioder er aktivert for institusjonen din, klikk på fanen « vurderingsskalaer » (Grading Schemes).

Vis vurderingsskalaer

Vis vurderingsskalaer

Siden vurderingsskala viser alle vurderingsskalaer for kontoen din.

Legg til vurderingsskala

Legg til vurderingsskala

For å legge til vurderingsskala i en konto, klikk på tasten « legg til vurderingsskala » (Add Grading Scheme).

Administrer vurderingsskalaer for emne

Administrer vurderingsskalaer for emne

Hvis du vil redigere en vurderingsskala, klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1].

For å slette en vurderingsskala, klikker du på «Slett» (Delete)-ikonet [2].

Merknader:

  • Du kan kun redigere vurderingsskalaer som ikke er koblet til et emne. Men vurderingsskalaer kan alltid bli slettet.
  • Sletter du en vurderingsskala på kontonivå som er aktivert på kontonivå og brukt til å vurdere en student, vil ikke vurderingsskalaen bli slettet fra emnet.