Canvas-guider (no)Grunnleggende om Canvas Canvas-funksjonerHva er Importeringsverktøyet for emner?

Hva er Importeringsverktøyet for emner?

Importeringsverktøyet for emner gjør det enkelt å trekke ut kursinnhold, oppgaver og tester fra tidligere semester og raskt importere dem til eksisterende emner. Det samme verktøyet brukes til å importere kursmateriell fra forskjellige administrasjonssystemer for læring. Noen begrensninger gjelder ved emneimportering.

Når bør importeringsverktøyet for emner brukes?

Når bør importeringsverktøyet for emner brukes?

Importeringsverktøyet for emner finnes i sidepanelet Emneinnstillinger og brukes til:

Kopier emneinnhold fra semester til semester inkludert Kunngjøringer og Diskusjoner. Du kan justere hendelser og forfallsdatoer for å koordinere med dit gjeldende semester.

Velg overføringsinnhold for å velge bestemt innhold du vil kopiere. Du kan velge enkelte Oppgaver, Sider, Filer og alt annet fra tidligere emner du eller kollegene dine har undervist. Importeringsverktøyet for emner støtter tastaturnavigering når du velger innhold å importere.

Importer kursmateriell fra forskjellige administrasjonssystemer for læring. Importeringsverktøyet for emner importerer ikke brukerinnhold.

Merk: Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.

Velg Importeringskilde

Velg Importeringskilde

Alternativer for importering som for tiden er støttet av Importeringsverktøyet for emner omfatter:

 • Importer alt innhold eller velg bestemt innhold å kopiere fra et annet Canvas emne
 • Importer en Canvas-emneeksporteringspakke (emner som tidligere har blitt eksportert fra Canvas)
 • Importere en ZIP-fil av oppgaver, filer, kursinnhold, osv. til en eksisterende mappe
 • Importer Angel eksporter ZIP-format
 • Importer en tavle 6/7/8/9 eksporter ZIP-fil
 • Importer en tavle Vista/CE, Web CT 6 + kurs
 • Importer en felles kassettpakke 1.0 / 1.1 / 1.2
 • Importer en Desire2Learn (D2L) eksporter ZIP-format
 • Importer en Moodle 1.9 / 2.x ZIP-fil
 • Importer en QTI ZIP-fil

Importer innhold

Importer innhold

Når du importerer innhold, lar verktøyet deg importere alt innhold eller velge bestemt innhold. Denne funksjonen er nyttig for institusjoner eller instruktører som bare vil kopiere bestemte elementer av et kurs, for eksempel oppgaver eller moduler.

Følgende gjelder for øyeblikket Canvas for kopier eller importeringer:

 • Innstillinger for kladdemodus beholdes i importerte emner. Hvis en oppgave ikke er publisert i et emne da det var kopiert eller eksportert, vil oppgaven heller ikke være publisert i importeringen av innhold.
 • MasteryPaths betingede elementer beholdes ikke i emneimportene, og stegene må opprettes på nytt etter at importeringen er fullført.
 • Kopiere innhold beholder noen linker eller filer knyttet til innholdet, som i en oppgave.
 • Når du bare velger oppgaver, importerer Canvas alle vurderingselementer på oppgave-siden (inkludert eventuelle tilhørende tester og diskusjoner). Oppgaver vil bli i sine oppgavegrupper om en hel oppgavegruppe eller alle oppgavene er importert.
 • SCORM-innhold er inkludert i kurskopier. SCORM-innhold bør bare kopieres innen kontoer som bruker den samme nøkkelen og hemmelige konfigurasjon.
 • Når du manuelt kopierer et emne, vil brukeren som kopier emnet automatisk legges til emnet med en instruktørrolle.

Importeringsbegrensninger

Følgende gjelder også for Canvas for kopier eller importeringer:

 • Gruppesett blir ikke kopiert som en del av importen. Alle eksisterende gruppesett i det nye kurset knyttes til gruppesettet med samme navn. Men hvis det er ingen gruppesett med samme navn i det nye kurset, knyttes oppgaven til et nytt prosjektgruppesett.
 • Når du velger individuelle oppgaver, blir oppgaver er plassert i en oppgavegruppe kalt importerte oppgaver. Imidlertid kan oppgaver bli flyttet til andre oppgavegrupper etter behov.
 • Påmeldingsrelaterte data, som inkluderer emnebrukere, samarbeid, konferanser, grupper og seksjoner, og innstillinger for funksjonsvalg er ikke inkludert i import av kursinnhold.
 • Kunngjøringer og diskusjoner beholder ikke navnet på brukeren som opprettet kursinnholdet.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Justere hendelser og forfallsdatoer

I tillegg til gjenskape strukturen og innholdet i kurset, kan importverktøyet justere hendelser og forfallsdatoer til nye datoer til den nye tidsfristen.

Vis nåværende og tidligere importeringer

Når du har startet en import, viser menyen for gjeldende jobber, jobbstatusen til alle importeringene i prosessen, samt eventuelle tidligere importhistorie.