Canvas-guider (no)Grunnleggende om Canvas Generell informasjonHvor jeg kan finne en liste med Canvas-terminologi

Hvor jeg kan finne en liste med Canvas-terminologi

Nye Canvas-brukere kan komme til å støte på ny terminologi i Canvas. Denne leksjonen er en ordliste som lister de vanligste begrepene i Canvas.

Konto

En konto representerer en administrativ organisasjonsenhet innen Canvas. Hver forekomst av Canvas kan inneholde et hierarki av kontoer men begynner med bare én konto (referert til som den øverste kontoen). En konto kan også inneholde en underordnet konto. Canvas-administratorer kan administrere alle underordnende kontoer for institusjonene sine.

Konto viser også til en brukerkonto, som oppbevarer en brukers profil, meldinger, filer, innstillinger og ePortfolioer.

Aktivitetsstrøm

En aktivitetsstrøm viser all nylig aktivitet i Canvas. Det finnes to typer aktivitetsstrømmer i Canvas: Global og emne. Den globale aktivitetsstrømmen er del av instrumentbordet og viser siste aktiviteter for alle emner. Aktivitetsstrømmen for emnet er en del av startsiden for emnet og viser nylig aktivitet for et bestemt kurs.

Kunngjøringer

Kunngjøringer er et kommunikaskjonsverktøy som lar instruktører publisere kunngjøringer for alle brukere i et emne. Kunngjøringer kan opprettes i emner og grupper. Canvas-administratorer kan også gjøre kunngjøringer for en hel Canvas-konto. Instruktører kan la studenter svare på kunngjøringer.

Kunngjøringer er en lenke i Navigering på emner.

Oppgaver

En oppgave er enhver aktivitetsvurdering som blir opprett av instruktøren. Oppgaver kan inkludere oppgaver, diskusjoner og tester. Noen oppgaver sendes inn uten karakter. Andre oppgaver kan sendes inn frakoblet, men spores i Canvas Karakteroversikt eller sendt inn elektronisk.

Oppgaver er en lenke i Navigering på emner. Oppgavesiden viser alle oppgavetyper i et emne.

Beta

Beta betyr en versjon av et produkt som brukes til testing. Hver Canvas-konto har et betamiljø til å utforske nye funksjoner før de utgis i produksjonsmiljøet. Canvas krever ikke at kunder tester produkter, men tilbakemeldinger er alltid velkomne.

Navigasjonssti er sporet på toppen av en sidevinduet som hjelper brukere se hvilken side som vises i emnehierarkiet.

Kalender

Kalenderen er et kommunikasjonsverktøy som viser brukere alle hendelser og oppgaver i emnene og gruppene sine.

Kalenderen er en lenke i Global navigering

Canvas Community

Canvas Community er en ekstern ressurs fra Canvas for alle Canvas-kunder. Canvas Community inkluderer Canvas-guider som gir tilgang til all Canvas-dokumentasjon og alle videoer, Canvas-funksjonsideer, samfunnsgrupper og mer.

Chat

Chatteverktøyet gir synkron video-, lyd- og tekstkommunikasjon mellom registrerte studenter i et emne.

Når lagt til et emne blir Chat en lenke i Navigering på emner.

Samarbeid

Samarbeid er et verktøy som tillater studenter og instruktører å opprette og redigere dokumenter som kan redigeres av hele eller deler av emnelisten.

Samarbeid er en lenke i Navigering på emner.

Konferanser

Konferanser tillater instruktører å opprette virtuelle klasserom og samhandle med studentene direkte ved hjelp av lyd, video, skriverborddeling og presentasjonsverktøy. Studenter kan også opprette konferanser i grupper.

Konferanser er en lenke i Navigering på emner.

Samtaler

Samtaler er et meldingsverktøy som brukes i Canvas for å kommunisere med et emne, en gruppe, en enkelt student eller en gruppe studenter. Meldinger opprettet i Samtaler kan sendes til én bruker eller flere brukere.

Samtaler er en lenke i Navigering på emner

Emner

Emner er enheter av undervisning i et emne som normalt varer en et semester. Emner kan opprettes av Canvas-administratorer eller instruktører.

Startside for emner

Startsiden på emner er den første siden studenter ser i et emne. Startsiden kurset kan tilpasses for å vise innhold basert på instruktørs preferanse.

Hjemmeside er en lenke i Navigering på emner

Importeringsverktøy for emner

Importeringsverktøy for emner tillater at innhold importeres fra eksisterende Canvas-emner og innholdspakker fra andre LMS og lærebokforlag. Importeringsverktøy for emner finnes under Emneinnstillinger.

Navigering på emner

Navigering på emner er en meny på venstre side av et Canvas-emne. Navigering på emner består av navigasjonslenker rettet mot alle funksjonsområder i et emne. Instruktører kan tilpasse Navigering på emner for hvert emne.

Sjekkliste for emneetablering

Sjekkliste for emneetablering er et verktøy for nye instruktører i Canvas som trenger hjelp med å opprette et Canvas-emne Sjekkliste for emneetablering ligger under Startside for emner.

Emnestatistikk

Kursstatistikk er et instruktørverktøy som oppsummerer samlet studentdeltakelse i kurset.

Emnestatus

Emnestatus refererer til tilstanden til et Canvas-emne. Alle nye Canvas-emner begynner i en upublisert tilstand hvor administratorer kan administrere emnepåmeldinger og instruktører kan forberede innhold og oppgaver for studenter. Publisert tilstand betyr at emnet er tilgjengelig for studenter. Avsluttet tilstand betyr at emnet er avsluttet og brukere får tilgang til innhold i skrivebeskyttet format.

CSV-fil

En kommadelt (CSV) fil er en filtype som er konstruert for import og eksport av innhold. Instruktører kan opprette en CSV-fil fra Excel eller Google Docs.

Instrumentbord

Instrumentbordet er et panel av innhold som fungerer som Canvas’ forhåndsvalgte hovedside og gir en oversikt over all Canvas-aktivitet for en bruker. Instrumentbordet viser alle emner og grupper, nylig aktivitet, gjøremål, fremtidige oppgaver og nylig tilbakemelding.

Diskusjoner

Diskusjoner er et forum for å fremme uformell kommunikasjon mellom studenter i et emne. Diskusjoner kan også opprettes som oppgaver for karaktersettingsformål. Studenter kan også svare på uformelle og karaktersatte diskusjoner i en gruppesammenheng. Alt innhold i diskusjoner er offentlig og alle emnestudenter kan lese og svare på en diskusjon.

Samtaler er en lenke i Navigering på emner.

ePortfolioer

ePortfolioer gir studenter mulighet til å presentere sitt beste arbeid for kolleger og potensielle arbeidsgivere. De gjør det også mulig for studenter å lage enkle nettsider eller presentasjoner.

ePortfolioer er en lenke i Brukernavigasjonen.

Filer

Canvas har et oppbevaringssted for filer for hver bruker, gruppe og emne. Filer kan være offentlige eller private.

Filer er en lenke i Brukernavigasjonen eller Navigering på emner.

Global navigasjon er menyen som vises på hver Canvas-side. Global navigasjon består av navigasjonslenker som dirigerer brukere til ofte brukte funksjoner i Canvas.

I det nye Canvas-brukergrensesnittet (UI) befinner Global navigasjon seg på venstre side av hver Canvas-side.

Karakteroversikt

Karakteroversikt lagrer informasjon om studentens framgang i Canvas. Canvas har to typer karakteroversikt: en standard karakteroversikt som gir en samling av numeriske eller bokstavkarakter-vurderinger og en læringsmestringskarakterbok som setter sammen vurderinger basert på standarder og resultater.

Karakteroversikt er en lenke i Navigasjon på emnet for instruktører

Karakterer

Karakterer er en måling av studentenes resultater. Studenter kan beregne hypotetiske karakter på denne siden. Instruktører kan raskt redigere karakterer for ethvert emne eller seksjon.

Konferanser er en lenke i Navigering på emner for studenter.

Grupper

Grupper er et verktøy som hjelper instruktører skille studenter i mindre emneenheter. Grupper kan opprettes for studenter eller av studenter for å fremme effektivt samarbeid.

Grupper er en lenke i menyen Globale navigering.

Hjelp

Hjelp-funksjonen er en del av Global navigering og hjelper brukere med å få hjelp i Canvas når som helst.

Maskerade

Masquerade refererer til å vise Canvas som en annen bruker. Med mindre bestemte tillatelser blir gitt kan bare administratorer maskerade som Canvas-brukere.

Math Editor

Math Editor er en Latex-kompatibel verktøylinje som gjør det enkelt for instruktører å skrive matematiske uttrykk og ligninger. Instruktører og studenter kan bruke Math Editor når lager og tar tester.

Moduler

Moduler er et verktøy som kan samle alt emneinnhold i strukturelle komponenter. Modulinnhold kan grupperes etter uke, emne eller dag. Moduler kan konstrueres til å kreve at studenter fullfører materiale i en bestemt orden.

Moduler er en lenke i Navigering på emner.

Varslinger

Varsler tillater brukere å bestemme hvor og når de vil bli varslet om aktivitet i Canvas. Hver Canvas-bruker kan justere varslingsinnstillinger i sin profil for å kontakte dem via e-post eller SMS etter en tidsplan som passer deres individuelle behov. Noen brukere vil ønske å bli varslet om emnehendelser mer regelmessig enn andre. Varslinger er satt for hele brukerkontoer, ikke på basis av hvert enkelt emne.

Læringsmål

Læringsmål er erklæringer som beskriver kunnskaper, forståelser og holdninger som studenter vil utvikle i løpet av et emne eller program. Instruktører kan angi læringsmål for emnene deres og følge fremgangen til studenter basert på målte standarder i stedet for bokstavkarakterer.

Læringsmål er en lenke i Navigering på emner.

Sider

Sider består av alle sider som er opprettet i et emne. En side gir instruktører mulighet til å opprette innhold for et Canvas-emne. Studenter kan også opprette og redigere sider i Grupper.

Sider er en lenke i Navigering på emner.

Personer

Folk viser alle registrerte brukere i et emne. Instruktører kan klikke på navnet til en student for å vise et sammendrag av aktiviteten deres i et emne.

Folk er en lenke i Navigering på emner.

Produksjon

Produksjon er Canvas-miljøet som inneholder all direkte data og der brukere samhandler med Canvas-emne. Nye og oppdaterte Canvas-funksjoner lanseres i produksjonsmiljøet hver tredje uke.

Profil

En profil er en beskrivelse som gir informasjon om en person. Administratorer kan velge å aktivere funksjonen Profil som lar brukere lage biografier og koble til sosiale nettverk som en del av brukerkontoen sin.

Tester

Tester viser alle testvurderingstyper i et emne.

Tester er en lenke i Navigering på emner.

Rich innholdsredigering

Rich innholdsredigering er et tekstbehandlingsprogram som hjelper instruktører i å opprette og formatere innhold innen bestemte Canvas-områder.

RSS-strøm

Really Simple Syndicate (RSS) er et datamaskin-dokumentformat som gir mulighet for elektronisk innhold distribusjon. Lyd RSS-strømmer kalles også podcaster. RSS-strømmer kan importeres til et Canvas-emne via Kunngjøringer.

Rubrikker

En Rubrikk er et vurderingsverktøy for å kommunisere kvalitetsforventninger. Rubrikker består vanligvis av rader og kolonner. Rader brukes til å definere de ulike kriteriene som brukes til å vurdere en oppgave. Kolonner brukes til å definere ytelsesnivåer for hvert kriterium.

Seksjoner

En seksjon er deler av studenter innen et emne. Alle emne-seksjoner viser samme kursinnhold.

Innstillinger

Innstillinger lar administratorer og instruktører tilpasse Konto eller Navigasjon på emner, legge til brukere, importere innhold og koble til eksterne verktøy.  

Instillinger er en lenke i Konto og Navigering på emner.

SIS-import

SIS-import tillater administratorer å laste opp og integrere data fra ulike Studentinformasjonsystemer (SIS), komplekse databaser og til og med enkle regneark. Import kan gjøres manuelt via lenken SIS-import i Kontonavigering eller automatisk via API.

SpeedGrader

Speedgrader er et vurderingsverktøy som hjelper instruktører evaluere studenters arbeid. Instruktører kan bruke rubrikker for rask vurdering og legge til tekst-, video- og audiokommentarer til studentene. SpeedGrader er også tilgjengelig som en Canvas-mobilapp i iOS og Android-enheter.

Studentvisning

Studentvisning er et verktøy som brukes av instruktører for å se hvordan emnene deres vises for studenter. Aktivering av Studentvisning genererer en Teststudent som vises i et Canvas-emne og kan brukes til å sende oppgaver, svare på diskusjoner og laste opp filer som en testmetode i emnet.

Service Cloud

Service Cloud er Canvas-støttesystem. En støttesak er en formell anmodning fra en Canvas-administrator for å motta hjelp eller veiledning fra Canvas-støttesystem. Institusjoner har adgang til Støttesaker ved bruk av Service Cloud.

Emneoversikt

Emneoversikt beskriver aktiviteter i et emne.

Emneoversikt er en lenke i Navigering på emner.

Semester

Et semester er en tidsperiode som er tilordnet faglig undervisning. I Canvas overlapper emnedatoer generelt med semesterdatoer, men emnedatoer kan strekke seg utover eller være kortere enn standard semesterdatoer.

Test

Test er miljøet som brukes til testing av reelle data i Canvas uten å påvirke produksjonsmiljøet. Testmiljøet overskrives med data fra produksjonsmiljøet hver tredje uke.

Web-tjenester

Web-tjenester er en samling av tredjepartstjenester som brukere kan bruke til varsler. Web-tjenester støtter for tiden integrasjon med GoogleDocs, Skype, LinkedIn, Twitter, Delicious, Diigo og Yo.