Canvas-guider (no)Student guide ModulerHvordan viser jeg moduler som student?

Hvordan viser jeg moduler som student?

Noen instruktører vil bruke moduler for å organisere dette emnet. Moduler kontrollerer hele flyten til emnet sammen med innholdet.

Merk: Instruktøren kan velge å skjule lenken til moduler i emnenavigeringen. Dersom lenken til moduler ikke er tilgjengelig, kan du fortsatt få tilgang til modulelementer gjennom andre områder i Canvas, som kursoversikten eller emnets hjemmeside. Alternativt kan instruktøren velge å skjule alle emnenavigeringslenker, utenom moduler. Dersom andre lenker i emnenavigeringen ikke er tilgjengelig, vil instruktøren at du skal navigere i emnet ved bruk av moduler.

Åpne moduler

Åpne moduler

I «emnenavigasjonen» (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vis modul

I moduler kan du se alle modulene i emnet. Moduler er organisert etter progresjon.

Modulene huser innholdselementene innen hver modul. Som standard utvides moduler og viser alle elementene i modulen [1]. For å lukke modulen, klikk på lukkepilen [2].

Vis individuelle modulelementer

Vis individuelle modulelementer

Hver modul inneholder modulelementer. Hvert element inkluderer modulens elementnavn [1]. For oppgaver inkluderer elementet fristen (om den har en frist) [2], og antall poeng oppgaven er verdt [3].

Merk: Dersom instruktøren har plassert en ikke publisert quiz i modulen, vil du ikke kunne se poengene tilgjengelig eller quiz-spørsmålene før quizzen har blitt publisert.

Vis modulikoner

Vis modulikoner

Moduler kan fylles med forskjellige type ikoner. Hvert modulelement inkluderer også et ikon med typen:  

 • «Side» (Page) [1]: en side med innhold for å lese
 • «Diskusjon» (Discussion) [2]: en emnediskusjon
 • Quiz [3]: en emnequiz
 • «Oppgave» (Assignment) [4]: en emneoppgave
 • «Lenke eller eksternt verktøy» (Link or External Tool) [5]: en ekstern lenke eller verktøy for å se utenfor emnet
 • «Fil» (File) [6]: en fil for å laste ned eller vise

Vis krav

Vis krav

Dersom modulen inkluderer krav, vil headeren vise om du må fullføre alle kravene, eller velge et krav [1].

Ved siden av modulelementet kan du vise kravstypen nødvendig for å fullføre modulelementet [2]. Du må fullføre alle krevde modulelementer før du kan fortsette til neste modul. Noen moduler krever at du fullfører modulelementene i rekkefølge.

Avhengig av typen modulelement, vil kravene inkludere opp til fem valg:

 • «Vis» (View): Du må se elementet.
 • «Merk som utført» (Mark as done): Du må merke modulelementet som fullført før du kan fortsette til neste element.
 • «Bidra» (Contribute): Du må publisere et svar på et diskusjonstema eller bidra med innhold til en side.
 • «Send inn» (Submit): Du må levere oppgaven, den vurderte diskusjonen eller quizzen.
 • «Oppnå et minimumresultat på minst X» (Score at least X): Du må levere oppgaven med et minimumresultat vist her.

Vis progresjonsikoner

Vis progresjonsikoner

Modulelementer kan også brukes for å vise progresjon gjennom en modul. Moduler og/eller modulelementer som ikke er tilgjengelige til deg er grå.

Du kan holde musepilen over modulikoner og se krav.

Betydningene til ikonene kan variere avhengig om emnet bruker krav:

 • «Oransje ikon» (Orange dash icon) [1]: når denne vises ved siden av modulelementet, er fristen gått ut. Når den er ved siden av overskriften til modulen, har modulkravene ikke blitt møtt.
 • «Grønt hakeikon» (Green check mark) [2]: modulelementet er fullført. For krav betyr dette ikonet av kravene har blitt møtt.
 • «Blått infoikon» (Blue info icon) [3]: modulelementet har blitt levert, men har ikke enda fått karakter.
 • «Valgetikett» (Options label) [4]: modulelementet krever at du velger en oppgaverute før ekstra modulelementer kan vises.
 • «Hvit sirkel» (White Circle) [5]: modulelementet har ikke blitt startet.
 • «Låseikon» (Lock icon) [6]: modulen er låst. For forhåndskrav, betyr ikonet at den forrige modulen ikke har blitt fullført og kan derfor ikke vises.
 • «Lås melding» (Lock message) [7]: modulen kan inneholde ekstra informasjon som ikke kan brukes før navnet på oppgaven i meldingen har fått karakter.

Åpne modul/element

Åpne modul/element

For å begynne en modul, klikk på første elementet i modulen.

Navigere i modulen

Du kan gå gjennom modulelementer eller gå tilbake til tidligere moduler ved bruk av progresjonsbaren på bunnen av siden. For å gå til neste modulelement, klikk på «neste» (Next)-tasten [1]. For å gå tilbake til neste modulelement, klikk på «tilbake» (Previous)-tasten [2].

Du kan se navnet til det neste eller forrige modulelementet ved å holde musepilen over neste eller tilbake.

Merk: Hvis instruktøren har aktivert MasteryPaths for emnet og en oppgave behandles, indikere Neste-knappen i modul progresjon at du bør oppdatere siden. Denne endringen varsler deg om fremdriften til neste modul.