Canvas-guider (no)Student guide KaraktererHvordan viser jeg karakterene mine i et emne?

Hvordan viser jeg karakterene mine i et emne?

Karaktersiden i et emne viser alle karakterer for alle emneoppgaver. Du kan også vise karaktersettingsdetaljer, kommentarer og rubrikker. Dersom instruktøren bruker flere karakterperioder, kan du også filtrere karakterer etter karakterperiode.

Hvis du har noen konkluderte emner og er i stand til å se innholdet deres kan du se de karakterene fra ethvert aktivt emne. Du kan også se konkluderte emnekarakterer fra den globale navigeringsmenyen.

Se video om karakterer.

Merknad: Noen detaljer på karaktersiden, som f.eks. karaktersettingsdetaljer og total karakter, kan begrenses i emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I global navigering, klikk « emner » (Courses) [1], og klikk på navnet til emnet [2].

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I Navigering på emner klikker du på lenken « Karakterer » (Grades).

Vis vurderinger

Vis vurderinger

Fra karaktersiden kan du velge det emnet du vil se karakterene fra [1]. Som standard er karakterene kronologisk sortert etter innleveringsfrist. I «sorter etter»-menyen (Arrange By) [2] kan du også sortere etter modul, oppgavetittel eller oppgavegruppe. For å se de spesifiserte karakterene, klikk på «Bruk» -tasten(Apply) [3]. Oppgaver som ikke er en del av en modul vil vises på enden av oppgavelisten i alfabetisk rekkefølge. Dersom moduler eller oppgavegrupper ikke brukes i emnet, vil de ikke inkluderes som sorteringsvalg.

Du kan se navnet på oppgaven [4], oppgavens frist [5], karakteren du fikk [6] og den totale poengverdien til oppgaven [7]. Du vil også kunne se om oppgaven inkluderer karakterdetaljer, kommentarer eller rubrikker [8].

Du kan se forskjellige karakterikonet i poengkolonnen [9] som indikerer typen oppgave du har levert. Disse oppgavene har ikke fått karakter av instruktøren. Når oppgaven har fått karakter, vil ikonet erstattes av et resultat.

Karaktersiden lar deg også opprette hypotetiske og What-If resultater. Du kan klikke på ethvert resultatfelt og få gjennomsnittskarakteren for begge de karaktersatte oppgavene (dersom du ønsker å levere enn oppgave) og ikke-karaktersatte oppgaver.

For å skrive ut karakterene dine, klikk på tasten «Skriv ut» (Print) [10].

Vis karaktersettingsperiode

Vis karaktersettingsperiode

Hvis vurderingsperioder er aktivert i emnet ditt, kan du også filtrere karakterer etter karakterperiode [1]. Som standard viser karaktersiden alltid den nåværende karakterperioden. Dersom oppgaven ikke inkluderer en frist, vil den vises som en del av den siste karakterperioden. For å vise karakterer til et annet emne, klikk på emnets rullemeny [2]. For å se den spesifiserte perioden og emnet, klikk på «Bruk» -tasten(Apply) [3].

Dersom emnet inkluder vektede oppgavegrupper, vil oppgavegruppene variere i sidepanelet avhengig av hvilken karakterperiode du viser. En oppgavegruppe viser om gruppen som har minst en oppgave som har frist i den valgte karakterperioden.

Når vurderingsperioder er vektede og du velger alternativet for alle vurderingsperioder, viser sidefeltet vektene for hver vurderingsperiode.

Vis karakterinfo

Vis karakterinfo

Noen oppgaver inkluderer et svart varselsikon [1] som advarer om at poengene opptjent med denne oppgaven ikke vil telle mot den endelige karakteren [2]. Du bør fortsatt levere denne oppgaven hvis ikke du har fått fritak fra instruktøren din.

Vis kommentar

Vis kommentar

Dersom det er kommentarer i oppgaven, vil oppgaven vise et kommentarikon [1]. For å vise kommentarer, klikk på ikonet. Kommentarer organiseres kronologisk [2]. For å lukke kommentarer, klikk på «lukk» [3].

Se detaljer om resultatet

Se detaljer om resultatet

Dersom du kan vise karakterdetaljer, klikk på hakeikonet [1]. Du kan vise karakterdistribusjonen for oppgaven og se gjennomsnittsresultatet og de høyeste og laveste resultatene [2].

Den horisontale linjen på grafen strekker seg fra 0 til det høyest mulige resultatet av testen [3]. Den hvite ruten strekker seg fra de laveste til de høyeste studentresultatene. Ditt resultat vises som en blå boks i dette diagrammet.

Du vil kun se karakterresultater dersom flere enn fem studenter har levert oppgaven i emnet. Dersom du ikke ser karakterdetaljene, har mindre enn fem studenter levert oppgaven.

For å lukke karakterdetaljer, klikk på «lukk» [4].

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

En oppgave kan også inkludere et «rubrikk»-ikon (Rubric) [1], som betyr at oppgaven inkluderte en rubrikk for karaktersetting. Klikk på ikonet for å vise resultatene dine. Vis resultatet ditt basert på rubrikken [2]. For å lukke rubrikken, klikk på «lukk rubrikk» (Close Rubric) [3].

Merknad: Totalt rubrikk-resultat kan være begrenset av din instruktør.

Vis tidligere grupper

Vis tidligere grupper

Karaktersiden vil liste oppgavegruppene inkludert i emnet [1]. Oppgavegrupper lar instruktører organisere oppgavediskusjoner og quizzer inn i grupper, og påføre spesifikke karakterregler og eller vekting til disse gruppene. Du kan vise prosentresultatet for hver gruppe [2] og poeng du har tjent versus total poeng mulig [3].

Merknad: Oppgavegruppenes prosentdeler kan begrenses av instruktøren.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Karaktersammendraget viser den totale karakteren [1], lar deg vise lagrede what-if resultater [2], og lar deg vise eller gjemme alle karakterdetaljer kommentarer og rubrikker vist i karaktersiden [3].

Avhengig av karakterutregningen for emnet ditt, kan karakterene vises som en poengverdi eller som en prosentdel.

Merknad: Instruktøren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din [4].

Vis nåværende og endelig karakter

Vis nåværende og endelig karakter

Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets karakterssettingsordning. Denne karakteren er utregnet med haken «kalkuler basert kun på oppgaver» [1] valgt i sidepanelet.

Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. For å vise den totale karakteren din, fjern avkryssingen i boksen [2]. Karakteren på toppen av sidepanelet vil reflektere den totale karakteren din.

Merknad: Dersom instruktøren har begrenset fra å se nåværende og/eller totale karakterer, vil avkryssing fortsatt påvirke individuelle oppgaver. Du vil kanskje kunne se små endringer i oppgavens skygge som indikerer at en karakter har blitt droppet fra emnet.

Vis prosentdelutregning

Sidepanelet viser informasjon om hvordan karakterene utregnes.

Dersom oppgavegruppen er vektet, vil sidepanelet vise en gjennomgang av vektede oppgavegrupper [1].

Oppgavegrupper vil alltid vises som en prosentdel. Dersom instruktøren lar deg vise totale karakterer, kan du se en gjennomgang av poengene du har fått mot totalt mulige poeng [2].

Merknad: Instruktøren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din i oppgavegruppers prosentdeler [3].

Vis utregning av poengkarakter

Se karakterutregninger med «ingen oppgavegrupper».

Dersom emnet ikke bruker oppgavegrupper, vil den totale karakteren vises som i poeng eller prosentdel. Dersom den totale karakteren vises i poeng, kan du se den totale prosentdelen. Instruktøren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren.  

Merknad: Instruktøren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din.

Endre karakteroversikt

Endre karakteroversikt

Dersom du har mer enn et emne, kan du bruke «emnets rullegardinmeny» (Course drop-down menu) [1] for å vise karakterer i andre emner.

Dersom karakterene viser oppgaver og læringsmestringsoverskrifter [2], kan du også vise standardbaserte resultater i læringsmestring.