Canvas-guider (no)Student guide FilerHvordan viser jeg brukerfilene mine som student?

Hvordan viser jeg brukerfilene mine som student?

Brukerfiler inkluderer profilbilder, opplastede oppgaveinnleveringer og andre filer lastet opp til det personlige Canvas fillagringsområdet ditt. Som standard har hver bruker 50 MB lagringsplass i Canvas. Administratorer kan endre kvoten for brukerfiler for hele institusjonen. Ingen andre brukere kan se filene i brukerfilene dine.

Åpne filer

Åpne filer

I Global Navigering, klikk på « konto » (Account) [1], og klikk så på « filer » (Files) [2].

Vis brukerfiler

Alle brukermappene dine vises i venstre panel [1]. Vis filer i høyre panel ved å klikke på navnet til en mappe.

Du kan vise brukerkvoten og hvor mange prosent av kvoten som er brukt [2]. Filer som har blitt innlevert som en del av oppgaver eller karaktersatte diskusjoner gjelder ikke mot kvoten.

Lær mer om hvordan du bruker filer som student.

Vis mine filer

Mine filer-mappen oppretter mapper basert på standardhendelser i Canvas. Når en fil lastes opp relateres til en av disse områdene, vil mappen og den følgende filen bli opprettet for deg.

  • « Samtalevedlegg »-mappen (Conversation attachments) [1] lagrer filer som du legger ved samtaler.
  • « Dataeksporter »-mappen [2] (Data Exports) inneholder ZIP-filer opprettet når du laster ned oppgaveinnleveringer fra alle emner.
  • Dersom institusjonen lar deg laste opp et profilbilde, lagrer « profilbilder »-mappen (Profile pictures) [3] bilder som du laster opp som en profilbilde.
  • « Innleveringer »-mappen (Submissions) [4] inneholder kopier av oppgaveinnleveringer; oppgaver organiseres etter emnemapper og er ikke vist alfabetisk. Oppgaver levert gjennom et eksternt verktøy kopieres ikke over til innleveringsmappen.
  • Mappen for « ikke-arkiverte » (Unfiled) [5] lagrer filer som festet til diskusjonsemner eller diskusjonssvar (dersom vedlegg er tillatt av instruktøren).

Mine filer inkluderer også ekstra mapper du oppretter for å organisere filene, i tillegg til filer ikke lastet opp til en spesifikk mappe. Alle filer i mine filer-mappen som ikke er relatert til oppgaveinnleveringer teller mot brukerkvoten.

Merknad: For online oppgaveinnleveringer, hvis du sender inn en fil du tidligere har lastet opp, kan du slette den tidligere opplastede filen etter den har blitt levert og frigjøre plass i brukerfilene.

Vis emne og gruppefiler

Vis emne og gruppefiler

Dersom instruktøren din har gitt deg tilgang til å se «Filer» i emnenavigering, vil emnemapper vises under brukerfilene [1]. Alle emnegrupper vises også under emnemappene [2].

Du kan enkelt flytte og organisere filene fra gruppefilene og brukerfilene. Dersom du ikke har tillatelse til å administrere emnefiler, vil emnefilene kun vises og lastes ned.

Du kan også se emnefiler og gruppefiler direkte i emnet og gruppen.