Canvas-guider (no)Student guide Navigering på emnerHvordan bruker jeg Startsiden for emner som student?

Hvordan bruker jeg Startsiden for emner som student?

Hvis du er registrert i et emne som student, hjelper Startsiden for emner deg med å navigere emnet og administrere arbeidet ditt med emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I global navigering, klikk « emner » (Courses) [1], og klikk på navnet til emnet [2].

Vis Startside for emne

Startside for emne omfatter navigering på emner [1], innholdsområdet [2] og sidestolpen [3].

Vis Navigering på emner

Vis Navigering på emner

Emnets Hjemmeside vises fra lenken «Hjem» (Home) [1] i Navigering på emner.

Navigering på emner inkluderer lenker som hjelper deg og studentene dine med å komme til bestemte steder i emnet. Instruktører kan spesialtilpasse hvilke lenker som vises i et emne, slik at hvis du ikke ser lenker som kanskje vises i andre emner, har instruktøren gjemt disse lenkene fra å bli sett av deg.

Den aktive lenken på siden du ser på, er uthevet i blått. Denne uthevingen hjelper deg med raskt å identifisere funksjonsområdet du for øyeblikket ser på i Canvas.

Du ser kanskje også emneindikatorer [2] som viser oppdateringer av emnekarakterene dine når instruktøren setter karakterer på oppgavene dine.

Kollaps menyen Navigering på emner

Kollaps menyen Navigering på emner

For å utvide eller kollapse menyen Navigering på emner, klikk på ikonet «Meny» (Menu).

Vis innholdsområde

Vis innholdsområde

Hjemmesideinnholdet (og alt Canvas-innhold) vises i innholdsområdet.

Innholdet kan være en side, kursoversikten, diskusjoner, kunngjøringer, tester eller importert innhold [1]. Innholdet kan også vise Emnets aktivitetsstrøm, som er en liste over alle nylig aktivitet i emnet. Hjemmesiden din kan også vise nylige kunngjøringer øverst på siden [2].

Innholdet på Hjemmesiden definerer også hvilke seksjoner som vises i sidestolpen.

Vis navigasjonssti

Vis navigasjonssti

Navigasjonsstien vises over emnets innholdsområde.  

Når du ser på emneinnhold, lager navigasjonsstien et spor som viser hvor du er i emnet. Du kan følge disse lenkene bakover for å besøke tidligere emneinnhold

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Sidestolpen fungerer på samme måte som sidestolpen på instrumentbordet, men viser bare innholdet i det bestemte emnet og inkluderer ytterligere alternativer.

Hvis emnets Hjemmeside viser en annen side enn emnets aktivitetsstrøm, kan du se emnets aktivitetsstrøm ved å klikke på sidestolpens knapp for «Se emnestrøm» (View Course Stream)[1]. Når Hjemmesiden er satt som emnets Aktivitetsstrøm, vil denne knappen ikke vises.

Hvis du er lagt til en gruppe i emnet ditt, inkluderer «Emnegruppe» (Course Group)-seksjonen [2] lenker til emnegruppene dine.

Vis Sidepanelseksjoner

Vis Sidepanelseksjoner

Sidestolpen viser alltid Å gjøre-seksjonen [1], som viser alle oppgavene med en forfallsdato i løpet av de neste sju dagene, inkludert tester uten karakter og oppgaver som ikke må innleveres. Hvert punkt på Å gjøre-listen viser oppgavenavnet, antallet poeng og forfallsdatoen for oppgaven. Når forfallsdatoen er over, forblir punktene i denne seksjonen i fire uker. Oppgaver som ikke får karakter eller som ikke behøver å innleveres på nett, vises imidlertid bare frem til forfallsdatoen.

Sidestolpen kan også inkludere mange andre seksjoner [2], avhengig av utformingen instruktøren velger for emnets Hjemmeside. Ytterligere sidestolpealternativer inkluderer Kommer snart eller Oppgavelisten, Kalender og Oppgavegrupper, og siste tilbakemeldinger.

Administrer sidestolpeelementer

Administrer sidestolpeelementer

Hvert seksjonspunkt viser et ikon [1] for å skille mellom oppgaver og oppgaver som skal vurderes av medstudenter.

Hvis en seksjon inneholder flere elementer enn det som er listet opp, vil det komme opp en lenke under listen som du kan bruke til å se ytterligere elementer [2].

Hvis det finnes mer enn 100 elementer i Å gjøre-seksjonen, må du fjerne elementer før du kan se noen nye elementer. For å fjerne et Å gjøre-element, klikk på ikonet «fjern» (remove) [3].

Merk: Oppgaver sendt inn gjennom Canvas forsvinner automatisk fra Å gjøre-listen. Oppgaver som ikke innleveres (som leveres inn på papir/i timen) kan bare fjernes fra listen manuelt.