Canvas-guider (no)Student guide OppgaverHvordan leverer jeg en fagfellevurdering til en oppgave?

Hvordan leverer jeg en fagfellevurdering til en oppgave?

Instruktøren kan kreve at du leverer en fagfellevurdering av en annen students oppgave. For å fullføre oppgaven, må studentens oppgave gjennomgås og en kommentar må legges til i kommentarfeltet.

Dersom instruktøren inkluderer en rubrikk som er en forhåndsbestemt skisse av hvordan en oppgave blir karaktersatt, må den også karaktersettes ved bruk av rubrikken.

Noen fagfellevurderinger kan være anonyme, som betyr at du ikke kan se navnet til student som produserte oppgaven du gjennomgår. I tillegg kan studenten ikke se navnet til den som har gjennomgått oppgaven når kommentarer blir lagt til ved fullføring av gjennomgangen.  

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på « oppgaver » (Assignments).

Merk: Du kan også få tilgang til oppgaver gjennom brukeren din eller emnedashbordet, kursoversikt, karakteroversikt, kalender eller moduler.

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på tittelen for å åpne oppgaven.

Åpen tildeling av fagfellevurdering

Åpen tildeling av fagfellevurdering

Under tildelte fagfellevurderinger, vil du kunne se fagfellevurderinger tildelt deg. Klikk på navnet til den tildelte fagfellen som du skal gjennomgå. Varselikonet [1] indikerer at fagfellevurderingen ikke har blitt fullført. Et avkryssningsikon [2] indikerer at du har fullført fagfellevurderingen.

Åpen anonym fagfellevurdering

Åpen anonym fagfellevurdering

Dersom fagfellevurderingen er anonym kan du ikke se navnet til studenten. Navnet på studenten vil ikke vises noen steder i oppgaven.

Se fagfellevurdering

Se fagfellevurdering

For å laste ned oppgaven, klikk på oppgavenavnet [1]. For å forhåndsvise innleveringen, klikk på «Vis tilbakemelding» (View Feedback)-tasten.) [2].

Opprett merknader

Dersom oppgaven støtter merknader, vil «forhåndsvis» (Preview) vises som «vis tilbakemelding» (View Feedback).

For å åpne dokumentet med Canvas DocViewer, klikk på «vis tilbakemelding» (View Feedback)-tasten [1]. Kommentarer kan legges direkte til innleveringen gjennom DocViewer [2].

Du kan etterlate direkte tilbakemeldinger ved bruk av DocViewer, men du kan ikke vise eksisterende tilbakemeldinger innlevert av en annen student eller instruktør.

Merk: I anonym fagfellevurdering kan kommentarer ikke legges igjen i DocViewer.

Legg til en oppgavekommentar

Legg til en oppgavekommentar

For å fullføre fagfellevurderingen må du legge inn en siste kommentar. Du kan ikke vise eksisterende tilbakemelding innlevert av en annen student eller instruktøren.

Skriv en kommentar inn i kommentarfeltet [1], etterlat en mediekommentar [2], eller legg ved en fil [3]. Klikk på « Lagre » (Save)-tasten [4].

Fullfør fagfellevurderingen med rubrikk

Dersom oppgaven har en rubrikk vedlagt, må du også fylle ut den vedlagte rubrikken for fagfellevurderingen for å vurderes som fullført. For å vise rubrikken, klikk på «vis rubrikk» (Show Rubric) [1], og skriv inn hvert kriteria i «poengkolonnen» (Points) [2]. Hvert rubrikkresultat vil opprette de totale poengene for oppgaven [3].

Når du er ferdig, klikk på «lagre kommentar» (Save Button) [4]. Du vil kanskje måtte oppdatere nettleseren for å sjekke at du har fullført de påkrevde stegene for fagfellevurdering.