Canvas-guider (no)Student guide OppgaverHvordan sender jeg inn en online oppgave?

Hvordan sender jeg inn en online oppgave?

Du kan sende online oppgaver i Canvas med forskjellige typer innlevering. Instruktører kan velge hva slags online innleveringer de ønsker å bruke. Du har også muligheten til å sende inn oppgaver på ny hvis din instruktør tillater det.

Alle vedlegg lagt til som en del av karaktersatt oppgaveinnlevering, er også kopiert til brukerfilene dine men teller ikke mot brukerkvoten. Når filen når har blitt lastet opp som en innlevering, kan filen ikke slettes. Filene lagres i innleveringsmappen.

Før du sender inn en oppgave, vil du kanskje ønske å se gjennom all oppgaveinformasjonen, slik som oppgaverubrikken, hvis det er noen.

Denne leksjonen viser hvordan du leverer en standard online oppgave. Lær hvordan du leverer en Turnitin-oppgave eller en fagfellevurderingsoppgave.

Innleveringer med tredjeparts fil-vedlagt

Du kan sende inn oppgaver fra Google Drive, Dropbox eller en annen tredjepartstjeneste via datamaskinen på én av to måter:

  1. Last ned filen til datamaskinen og send inn som en filopplasting
  2. Del filen, kopier filens URL, og send inn som en nettside-URL

Mobile innleveringer

Du kan også sende inn oppgaver med en Android- eller iOS-enhet.

Merknader:

  • Det er mulig at ikke alle filtyper er tilgjengelige for oppgaven din, avhengig oppgave-innleveringstypen som er satt av din instruktør.
  • Ikke alle oppgaver kan sendes inn online. Hvis du ikke ser Send inn oppgave lenken, kan det hende at instruktøren din vil at du skal sende inn oppgaven din på en annen måte eller tilgjengelighetsdatoen er passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på «oppgaver» (Assignments).

Merknad: Du kan også få tilgang til oppgaver gjennom brukeren din eller emnedashbordet, kursoversikt, karakteroversikt, kalender eller moduler.

Vis emneoppgaver

Vis emneoppgaver

Klikk på navnet på oppgaven.

Lever oppgave

Lever oppgave

For å sende inn oppgaven, klikk på «Send inn oppgaven» (Submit Assignment).

Merknad: Hvis du ikke ser Send inn oppgaven-lenken, kan det hende at instruktøren din vil at du skal sende inn oppgaven din online, eller tilgjengelighetsdatoen er passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.

Vis siste karakter varsel

Vis siste karakter varsel

Et banner kan dukke opp over oppgaven din for å indikere at instruktøren din har fjernet oppgaven fra totalkarakter-beregninger. Denne innstillingen påvirker imidlertid ikke oppgave innleveringer.

Velg type innlevering

Velg type innlevering

Instruktøren vil avgjøre hva slags innleveringer som passer for hver oppgave. Det er fire typer innlevering: laste opp en fil, sende en tekstoppføring, angi en nettside-URL eller sende inn medier.

Merknad: Det er mulig at ikke alle filtyper er tilgjengelige for oppgaven din, avhengig oppgave-innleveringstypen som er satt av instruktøren din.

Sende inn en filopplasting

Sende inn en filopplasting

For å laste opp en fil fra datamaskinen og sende den inn som din oppgave, velg fanen for Filopplastinger [1].

Klikk på «Velg fil» (Choose File)-knappen [1]. Hvis du allerede har lastet opp oppgaven til Canvas og ønsker å velge den for oppgave-innleveringen din, klikk på «Klikk her... lastet opp» (Click here...uploaded) -lenken [2].

Klikk på «levér oppgave» (Submit Assignment) [3].

Send inn en tekstoppføring

Send inn en tekstoppføring

For å levere en tekstoppgave, velg «text entry»-fanen.

Skriv inn eller kopier og lim tekst til Rich innholdsredigering [1]. Klikk på «levér oppgave» (Submit Assignment) [2].

Send inn nettsted-URL

Send inn nettsted-URL

For å levere inn nettstedsadresse, velg fanen for nettsted-URL.

Skriv inn eller kopier og lim inn URL-en til URL-feltet for nettstedet [1]. Klikk på «levér oppgave» (Submit Assignment) [2].

Send inn medieopptak

Send inn medieopptak

For å levere inn en medieinnspilling, velg Medie-fanen.

Klikk på «ta opp/last opp media» (Record/Upload Media) [1]. Følg instruksjonene for å spille inn eller laste opp mediene dine. Klikk på «levér oppgave» (Submit Assignment) [2].

Vis innlevering

Vis innlevering

Når du har sendt inn arbeidet ditt, vil du se informasjon om innleveringen din i sidepanelet [1]. For filopplastinger inneholder sidepanelet en lenke til innleveringen din for å laste ned om nødvendig.

Hvis du ønsker, kan du sende en annen versjon av oppgaven din ved hjelp av tasten «Send inn oppgaven på nytt» (Re-submit Assignment) [2]. Du kan bare vise detaljer om den nyeste innleveringen i sidepanelet, men din instruktør vil kunne se alle innleveringer.

Når instruktøren har karaktersatt innleveringen din, viser Karakterer-lenken i Navigering på emner en karaktersettingsindikator.

Du kan også se detaljene om oppgaven din og lenker til ekstra tilbakemeldinger på karakterer-siden din.

Merknader:

  • Oppgaven din vil fremdeles vises i Oppgaver og Kursoversikten; oppføringen blir ikke fjernet med oppgave innleveringer.
  • Hvis du sender inn igjen en oppgave som har blitt lagt inn på nytt til -Canvas av din instruktør, forblir den opprinnelige oppgaven synlig i sidepanelet.