Canvas-guider (no)Instruktørguiden SpeedGraderHvordan bruker jeg DocViewer i Canvas-oppgaver som instruktør?

Hvordan bruker jeg DocViewer i Canvas-oppgaver som instruktør?

Canvas DocViewer er et verktøy som tillater merknader på online oppgaveinnleveringer i Canvas. Du kan bruke DocViewer til å vise filer og oppgaver i SpeedGrader. Instruktører kan vise når studenter viser kommenterte tilbakemeldinger i oppgavedetaljer-seksjonen i sidepanelet.

Når du åpner en innlevering, vil DocViewer automatisk lagre eventuelle merknader gjort i innleveringsfilen i 10 timer. Canvas viser et varsel for utløp av økten ved 9 timer og 50 minutter, etterfulgt av en advarsel på 5 minutter og 1 minutt til 10-timersgrensen er nådd. Du kan starte en DocViewer-økt når som helst ved å oppdatere innleveringssiden.

Hvis nettleseren din inkluderer en innebygd PDF-leser, velg alternativet å vise PDF-filen i systemleseren.

Kompatible DocViewer-filer

Hvis en innlevering inkluderer en fil som kan vises i DocViewer, men innleveringsforhåndsvisningen ikke er fullført, vil Canvas komme med en melding om at dokumentet fremdeles behandles.

Merknader:

  • Filer på over 100 MB og passordbeskyttede filer konverteres ikke av DocViewer.
  • SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise et dokument som støtter DocViewer.
  • DocViewer-merknader kan vises i Canvas lærer-appen.

Vis DocViewer-verktøylinjen

DocViewer-verktøylinjen hjelper deg med å administrere oppgaveinnleveringen.

For å zoome inn og ut på innleveringene, bruk «Forstørrelsesglass» (Magnifying Glass)-tastene [1].

For å se innleveringen i full skjerm, klikk på «Fullskjerm» (Full Screen)-tasten [2].

For å merke innleveringen, bruk merknadsverktøyene [3].

Hvis det er flere sider, vil «Sidenr.» (Page number)-feltet [4] hjelpe deg å gå gjennom innleveringen og finne siden der du ønsker å legge til en merknad. For å gå til en annen side, skriv inn sidenummeret i sidefeltet. Du kan også bruke rullepanelet i innholdsvinduet for å gå videre gjennom innleveringen.

For å laste ned en PDF med innleveringen som har merknader, klikker du på tasten «Last ned» (Download) [5].

Legge til poengmerknader

For å legge igjen en poeng-merknad, velger du typen «Poeng» (Point) merknader [1].

Velg farge for poengmerknad i fargepanelet [2].

Klikk ønsket område i innleveringen [3]. «Poengmerknad» (point annotation)-ikonet vil komme fram og indikere plasseringen av merknaden. For å legge til en kommentar med poengmerknaden, skriv inn kommentaren i kommentarfeltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på «Svar» (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over merknadikonet i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette poengmerknaden, klikk på «slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merknaden. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til uthevingsmerknad

Hvis du vil utheve tekst i dokumentet, velger du uthevingsmerketype [1].  

Velg fargen for uthevingsmerknaden i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å utheve tekst i innleveringen [3].

For å legge til en kommentar til uthevingsmerknaden, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Når du skal slette en uthevingsmerknad, krets over det uthevede området og klikk «Slett» (Delete)-ikonet [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merkingen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tekstmerknad

For å legge til tekst direkte i innleveringen, velg «Fritekst» (Free text) merknadstype [1].

Velg fargen for tekstmerknaden i fargepanelet [2].

Klikk ønsket område i innleveringen, og skriv inn oppføringen [3]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter-tasten.

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over tekstboksen i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette tekstmerknad, krets over tekstboksen og klikk på «Delete» (Slett)-ikonet [1]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tekstboksen.

Legg til gjennomstreket tekstmerknad

For å indikere at teksten skal slettes, velg «Gjennomstreking» (Strikeout)-merknadstypen [1].

Velg farge for gjennomstrekingslinjen i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å streke over tekst i innleveringen [2]. En rød strek vises som angir at tekst har blitt gjennomstreket [3].

For å legge til en kommentar, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

For å slette en gjennomstrekingsmerknad, krets over gjenommstrekingsområdet og klikk «Slett» (Delete)-ikonet [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette gjennomstrekingslinjen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tegnekommentar

For å lage frihåndstegninger og merknader, velg «Tegne» (Draw) merknadstypen [1].

Velg farge for tegnet merknad i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å starte en tegning. Frie formlinjer vises som angir tegneområdet [3]. Du kan legge til flere strøk i en tegnet merknad.

For å legge til en kommentar i den tegnete merknaden, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten. 

For å godta den tegnete merknaden, klikker du på ikonet «Sjekk» (Check) [5].

Hvis du vil flytte en tegning, krets pekeren over omrisset av tegningen, og dra og slipp tegningen til det nye området i dokumentet.

Hvis du vil slette en tegning når som helst, kretser du over tegningen og klikker på «Slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tegningen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til områdemerknad

For å legge igjen en områdemerknad, velger du alternativet «Område» (Area)-merknadstype [1].

Velg fargen for merknadsområdet i fargepanelet [2].

Klikk og dra rektanglet rundt et område i innleveringen [3]. En boks vises som angir området for merknaden.

For å legge til en kommentar med områdemerknaden, skriv inn kommentaren i kommentarfeltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på «Svar» (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over kantlinjen. Klikk og dra merknaden til det nye området i dokumentet.

For å slette områdemerknaden, klikk på «Slett» (Delete)-ikonet [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.