Canvas-guider (no)Instruktørguiden SpeedGraderHvordan bruker jeg Crocodoc i Canvas-oppgaver som instruktør?

Hvordan bruker jeg Crocodoc i Canvas-oppgaver som instruktør?

Crocodoc er et verktøy som tillater merknader på online oppgaveinnleveringer i Canvas. Hvis Crocodoc er aktivert for din institusjon, kan du bruke Crocodoc for oppgaver og i Speedgrader. Instruktører kan vise når studenter viser kommenterte tilbakemeldinger i oppgavedetaljer-seksjonen i sidepanelet.

Når du åpner en innlevering, vil Crocodoc automatisk lagre eventuelle merknader gjort i innleveringsfilen i en time. Du kan starte en Crocodoc-økt når som helst ved å oppdatere innleveringssiden. For å unngå å miste arbeid, vil Canvas komme med en advarsel om utløp av økten etter 50 minutter.

Noen nettlesere gjengir muligens ikke kommentarene riktig når de viser tilbakemeldinger. Hvis nettleseren din inkluderer en innebygd PDF-leser, velg alternativet å vise PDF-filen i systemleseren. Du kan også laste ned PDF-filer med kommentarer så du kan vise dem på din datamaskin. De nødvendige innstillingene for å vise eller skrive ut merknadene i PDF-filen varierer basert på programvaren som er installert i datamaskinen.

Kompatible Crocodoc-filer

Hvis en innlevering inkluderer en fil som kan vises i Crocodoc, men innleveringsforhåndsvisningen ikke er fullført, vil Canvas komme med en melding om at dokumentet fremdeles behandles. Hvis en innsendt fil ikke er kompatibel med Crocodoc, vil forhåndsvisningsprogrammet i Canvas fremdeles vise filen, men markering og kommentering i Crocodoc vil ikke være tilgjengelig.

Canvas støtter foreløpig .doc/.docx, .ppt/.pptx og .pdf-filformater for Crocodoc.

Merknader:

 • Crocodoc er ikke tilgjengelig i betamiljøet til Canvas, så Crocodoc-dokumenter vises aldri.
 • Filer på over 100 MB og passordbeskyttede filer konverteres ikke av Crocodoc.
 • SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise et dokument som støtter Crocodoc.
 • Crocodoc-merknader kan vises i Canvas av Instructure-appen.
 • Crocodoc-merknader kan ikke vises av skjermlesere; For brukere med tilgjengelighetsproblemer, vennligst gi tilbakemelding i sidepanelet for oppgavens kommentarer.
 • Crocodoc har begrensninger i Firefox. For å unngå å miste eventuelle merknader, klikk på skjermen før du navigere til en annen student, eller velg en annen nettleser.

Vis Crocodoc-verktøylinjen

Crocodoc-verktøylinjen hjelper deg med å administrere oppgaveinnleveringen.

For å zoome inn og ut på innleveringene, bruk «Forstørrelsesglass» (Magnifying Glass)-ikonene [1].

For å legge til kommentarer på innleveringen, kan du bruke «Kommentar» (Comment)-ikonet [2].

For å laste ned innleveringsfilene og/eller den kommenterte innleveringsfilen, kan du bruke «Last ned» (Download)-ikonet [3].

Hvis det er flere sider, vil «Sidepil» (Page arrow)-ikonene [4] hjelpe deg å gå gjennom innleveringene og finne siden der du ønsker å legge til en merknad.

Bruk kommentarverktøyet

Bruk kommentarverktøyet

For å lage en kommentar, klikker du på «Kommentar» (Comment)-tasten [1]. Kommenteringsmenyen vil utvide. Klikk på menyen for kommentartype [2] og velg kommentartypen du ønsker å opprette.

Du kan legge igjen kommentarer som en punktkommentar, områdekommentar eller tekstkommentar, i kommentarverktøy-menyen. Hver kommentartype er forbundet med et ikon for å hjelpe deg med å identifisere formålet med kommentaren.

 • For å plassere en kommentar på et bestemt sted i dokumentet, kan du bruke «Punktkommentar» (Point Comment).
 • For å plassere en kommentar rundt et bestemt område, kan du bruke «Områdekommentar» (Area Comment).
 • For å plassere en kommentar innen linjer eller tekstavsnitt, bruker du «Tekstkommentar» (Text Comment).

Legge til punktkommentar

For å legge igjen en punktkommentar, velger du alternativet «Punktkommentar» (Point Comment) [1]. Klikk ønsket område i innleveringen [2]. Kommentarikonet vil komme fram og indikere plasseringen av kommentaren.

For å slette en kommentar, kretser du over kommentaren i sidepanelet og klikker på slettelenken [3]. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Du kan også svare på Crocodoc kommentarer fra studenter ved å holde over kommentaren og klikke på svar-lenken.

Hvis du vil flytte kommentaren, kretser du over kommentarikonet i dokumentet. Klikk og dra kommentaren til det nye området.

Legg til områdekommentar

For å legge igjen en områdekommentar, velger du alternativet «Områdekommentar» (Area Comment) [1]. Deretter klikker du og drar rektanglet rundt et område i innleveringen [2]. En rød boks vises som angir området for kommentaren.

For å slette en kommentar, kretser du over kommentaren i sidepanelet og klikker på slettelenken [3]. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Du kan også svare på Crocodoc kommentarer fra studenter ved å holde over kommentaren og klikke på svar-lenken.

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over den røde kantlinjen. Klikk og dra kommentaren til det nye området i dokumentet.

Legg til tekstkommentar

For å legge igjen en tekstkommentar, velger du alternativet «Tekstkommentar» (Text Comment) [1]. Klikk så og dra for å markere tekst i innleveringen [2]. Crocodoc vil markere teksten, noe som indikerer kommentarområdet. Du kan bruke fargepanelet for markeringsverktøyet [3] for å endre fargen på den merkede teksten.

For å slette en kommentar, kretser du over kommentaren i sidepanelet og klikker på slettelenken [4]. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Du kan også svare på Crocodoc kommentarer fra studenter ved å holde over kommentaren og klikke på svar-lenken.

Bruke tegneverktøyet

Bruke tegneverktøyet

Du kan du bruke tegneverktøyet for å gjøre frihåndstegninger og legge igjen merknader. Hvis du vil aktivere verktøyet, klikker du på «Tegne» (Draw) -tasten [1]. Frie formlinjer vises som angir tegneområdet. Du kan bruke tegneverktøyets fargepanel [2] for å endre fargen på tegneverktøyet. Når du er fornøyd med tegningen, klikker du på «Fullføre» (Complete) -lenken [3]. Ellers klikker du avbryt-lenken og starter på nytt.

Hvis du vil slette en tegning kan du sveve pekeren over omrisset av tegningen og klikke på tegningen. Klikk så på slett/tilbake-tasten. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette tegningen. Hvis du vil flytte en tegning, svev pekeren over omrisset av tegningen, og dra og slipp tegningen til det nye området i dokumentet.

Bruk uthevingsverktøyet

Bruk uthevingsverktøyet

Med uthevingsverktøyet kan du klikke og dra for å markere tekst i dokumentet [2]. Hvis du vil aktivere verktøyet, klikker du på «Marker» (Highlight)-tasten [1]. Klikk og dra for å markere tekst i innleveringen [2]. Du kan bruke fargepanelet for markeringsverktøyet [2] for å endre fargen på den merkede teksten.

For å slette en markering kan du sveve pekeren over, og klikke hvor som helst i det merkede området. Klikk så på slett/tilbake-tasten. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette merkingen.

Bruk tekstverktøy

For å legge til tekst direkte i innleveringen, kan du bruke tekstverktøyet [2]. Hvis du vil aktivere verktøyet, klikker du på «Tekst» (Text) -tasten [1]. Klikk ønsket område i innleveringen, og skriv. Du kan bruke farge og størrelse -panelet for tekstverktøyet [3] for å endre farge og størrelse på teksten. Du kan også bruke det gjennomsiktige ikonet [4] for å plassere tekstboksen bak eller foran teksten i dokumentet.

Når slette tekst, svev pekeren over tekstboksen og klikk på den [1]. Klikk så på slett/tilbake-tasten. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette tekstboksen. Hvis du vil flytte teksten, svev pekeren over tekstboksen. Klikk og dra teksten til det nye området i dokumentet.

Bruke tekstgjennomstrekings-verktøyet

For å angi tekst som skal slettes, kan du bruke tekstgjennomstrekings-verktøyet. Hvis du vil aktivere verktøyet, klikker du på «Gjennomstreking» (Strikeout) -tasten[1]. Klikk og dra for å streke over tekst i innleveringen [2]. En rød strek vises som angir at tekst har blitt gjennomstreket.

Du sletter tekstgjennomstreking ved å sveve pekeren over, og klikke hvor som helst i det gjennomstrekede området. Klikk så på slett/tilbake-tasten. Crocodoc vil bekrefte at du ønsker å slette tekstgjennomstrekingen.

Last ned fil

For å laste ned innleveringen klikker du på ikonet «Last ned» (Download) [1]. Velg deretter å laste ned den opprinnelige filen [2], som er den opprinnelige innleveringen uten dine kommentarer, eller PDF-filen med merknader [3], som vil vise alle dine kommentarer og/eller merknader.

Merknad:

 • Når du laster ned en Crocodoc-fil, lagres den som .doc [filformat]. Hvis en innlevering for eksempel var myassignment.doc, vil den nedlastede filen være doc.doc. For lett å finne Crocodoc-filen i fremtiden, kan du ønske å gi den nedlastede filen på datamaskinen et nytt navn.
 • De nødvendige innstillingene for å vise eller skrive ut merknadene i PDF-filen varierer basert på programvaren som er installert i datamaskinen.