Canvas-guider (no)Instruktørguiden SpeedGraderHvordan gir jeg tilbakemelding på studentinnleveringer i SpeedGrader?

Hvordan gir jeg tilbakemelding på studentinnleveringer i SpeedGrader?

Du kan legge igjen tilbakemeldinger for studenter med tekst, en vedlagt fil, video eller lyd.

Oppgavekommentarer vises også som en ny tråd i Samtaler.

Hvis studentene sendte inn en skriftlig oppgave, og du vil legge til kommentarer i dokumentet, lær å bruke Canvas DocViewer i SpeedGrader. En student kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden Detaljer for Innlevering av oppgaver.

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader fra alle oppgaver, karakterdiskusjoner eller tester.

Åpne Studentinnlevering

Åpne Studentinnlevering

Bruk studentlisten for å finne en studentinnlevering.

Vis kommentar

Vis kommentar

I seksjonen Oppgave kommentarer, kan du poste kommentarer til studenten. Eventuelle kommentarer fra studenten vises også i denne seksjonen.

Legg til tekstkommentar

Legg til tekstkommentar

For å legge til en kommentar i oppgaven, skriver du inn tekst i Legg til en kommentar-feltet [1]. For å utvide størrelsen på kommentarfeltet, klikker du og drar hjørnet av tekstboksen [2].

Legg til fil-kommentar

Legg til fil-kommentar

For å legge ved en fil til kommentaren, klikk på Legg ved-ikonet.

Legg til Mediekommentar

Legg til Mediekommentar

For å spille inn en video- eller lydkommentar, klikker du Medie-ikonet.

Bruke Chrome talegjenkjenning

Bruke Chrome talegjenkjenning

Hvis du bruker Chrome, kan du bruke talegjenkjenningsverktøyet for å legge til kommentarer.

Send inn kommentar

Send inn kommentar

Klikk på «Send inn» (Submit)-knappen.

Vis kommentar-utkast

Vis kommentar-utkast

Hvis du navigerer bort fra SpeedGrader-siden eller viser en annen studentinnlevering før du sender inn din kommentar, vil Canvas varsle deg at din kommentar er lagret som en kladd. Du kan gå tilbake til innleveringen til enhver tid og sende inn [1] eller slette [2] kommentar-utkastet. Kommentarer kan ikke vises av studenter før de er sendt inn.

Vis kommentar

Vis kommentar

Kommentarer vil bli organisert kronologisk med den eldste kommentaren øverst [1] og nyere kommentarer vises nederst [2].

Merknad: Avhengig av størrelsen på nettleservinduet, kan kommentarer i SpeedGrader-diskusjonboksen synes å være begrenset. Du kan bruke rullefeltet i diskusjonboksen for å vise ekstra- eller lengre kommentarer.