Canvas-guider (no)Instruktørguiden SpeedGraderHvordan bruker jeg SpeedGrader?

Hvordan bruker jeg SpeedGrader?

SpeedGrader gjør det enkelt å vurdere individuelle studentoppgaver og gruppeoppgaver raskt.

SpeedGrader viser oppgave-innleveringer for aktive studenter i emnet ditt. Men SpeedGrader viser oppgave-innleveringer i henhold til gjeldende karakteroversikt-innstillingene for inaktive og avsluttede påmeldinger. For eksempel hvis karakteroversikt-innstillingene viser inaktive påmeldinger, vises inaktive student-innleveringer også i SpeedGrader.

Du får tilgang til SpeedGrader gjennom: Oppgaver, tester, karaktersatte diskusjoner, og karakteroversikten.

SpeedGrader prestasjon

I SpeedGrader, er alle verdier for oppgaven lastet og lagret i nettleseren, inkludert studentinnleverings-data, alle karakterer (inkludert originale karakterer for nyinnsendte oppgaver), rubrikker og kommentarer. Dette reduserer lastetiden og tillater instruktører å karaktersette alle innleveringer raskt uten å kontinuerlig oppdatere nettleseren. Å gå videre fra en innlevering til neste laster ikke dynamisk oppdatert innhold.

I store emner påvirkes lastetider for SpeedGrader av en terskel av datapoeng som kan lastes inn i et 60 sekunders vindu. Denne terskelen er basert på en enkelt innlevering per student. Flere innleveringer fra samme student øker innleveringsgrensen. Oppgaver med mer enn 1500 innleveringer kan føre til forsinket lasting av SpeedGrader, og oppgaver med mer enn 2500 innleveringer kan fullstendig mislykkes med å laste inn.

For å forbedre SpeedGrader-ytelsen, bør store emner skilles i seksjoner, noe som gjør at SpeedGrader kan vise innleveringer for en bestemt seksjon og redusere total lastestid for en oppgaves data.

Speedgrader brukere

SpeedGrader er generelt utformet til instruktørrollen for å karaktersette innleveringer samtidig. På grunn av hvordan SpeedGrader data blir lastet og lagret i nettleseren, bør ikke flere brukere karaktersette oppgaver samtidig, siden hver karaktersetter ikke kan vise den nyeste informasjonen for en innlevering. Oppdaterte karakterer påvirker også karakteroversikten.

Hvis emnet inkluderer flere karaktersettere, kan karaktersettere lagt til i et emne begrenses til å bare kommunisere med brukere i en seksjon, og bare karaktersette innleveringer i den seksjonen de ble registrert i. Dette registreringsalternativet forhindrer overlapping i oppgave-vurdering, så flere instruktørroller ikke karaktersetter samme oppgaven.

Et unntak til flere karaktersettere, er en oppgave satt opp for moderert vurdering der en instruktør kan fungere som en moderator, og tillate to ekstra karaktersettere til å gå igjennom en innlevering uavhengig av hverandre.

Se SpeedGrader

SpeedGrader inkluderer flere områder som hjelper deg med å finne og vise student-innleveringer, klasse-innleveringer, og legge til kommentarer til innleveringer.

Vis SpeedGrader meny-ikoner

Vis SpeedGrader meny-ikoner

SpeedGrader-menyen inkluderer flere verktøy og ressurser som kan hjelpe med karaktersetting av oppgaver.

Venstre side av menyen inkluderer generelle innstillinger og alternativer:

  • Karakteroversikt-ikon: Returner til karakteroversikten [1].
  • Skjult-ikon: Skjuler eller gjenåpner oppgaven [2].
  • Tastatur-ikon: Åpner en liste over snarveier for SpeedGrader [3].
  • Hjelp ikon: Åpner Canvas hjelpemeny [4]. Hjelpemeny-ikonet tilsvarer hjelpeikonet satt av en Canvas admin, så ikoner kan variere på tvers av kontoer.
  • Innstillinger ikon: Åpner SpeedGrader innstillingsmenyen [5], som inkluderer aktivering av studentlistens sorteringsalternativer og anonym karaktersetting.

Vis oppgavedetaljer

Midten av menylinjen inkluderer oppgaveinformasjon og generell karaktersettingsinformasjon. Oppgaveinformasjon inkluderer navnet på oppgaven [1], oppgavens forfallsdato [2] og navnet på emnet [3].

For å vise oppgavedetaljer, klikk på oppgavenavnet. I oppgavedetaljer-siden kan du laste ned alle student innleveringer for oppgaven.  

For å gå tilbake til emnets hjemmeside, klikk på navnet til emnet.

Karaktersettingsinformasjon inkluderer oppgavestatistikk, inkludert antall oppgaver som har blitt karaktersatt av det totale antallet innleveringer [4], og gjennomsnittlig resultat og prosent [5]. Du kan bruke denne informasjonen til å spore fremgangen i karaktersettingsprosessen.

Vis studentliste

Vis studentliste

Høyre side av menylinjen inneholder studentlisten for oppgaven. SpeedGrader åpner oppgaven fra den første studenten oppført i studentlisten, som er ordnet alfabetisk etter etternavn. Hvis du har aktivert studentvisning, vil teststudenten bli vist på slutten av studentlisten. Studentlisten viser også status for innleveringen til hver student. Lær å bruke studentlisten for å finne en studentinnlevering.

Du kan også aktivere anonym karaktersetting for å skjule student navn i SpeedGrader.

Vis studentinnlevering

Når du har valgt en student, vises studentens innlevering i forhåndsvisningsvinduet.

Avhengig av oppgave- og innleveringstype, kan forhåndsvisningsvinduet i SpeedGrader variere. For eksempel vil en nettside URL-innleveringstype vises i hoveddelen av SpeedGrader, med muligheten til å åpne URL-en i en ny fane. Noen nettside URL-innleveringer kan ikke vises i Canvas og må bli vist i en ny fane. Medi innleveringer kan vises som en innebygd fil i SpeedGrader eller bare vise som en nedlastbar fil.

For å gi kommentarer på dokument-innleveringer, kan du:

  • Bruke Canvas DocViewer til å markere .pdf, .doc/.docx, og .ppt/.pptx oppgaver, direkte i SpeedGrader. SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise et dokument som støtter DocViewer.
  • Last ned innleveringen, legg tilbakemelding på dokumentet og last opp innleveringen igjen.

Vis påmeldt-melding

Se inaktive studentmeldinger

SpeedGrader viser oppgave-innleveringer i henhold til gjeldende karakteroversikt-innstillinger for inaktive og avsluttede påmeldinger. Hvis en oppgave inkluderer en innlevering fra en inaktiv eller avsluttet student, vises en melding øverst i SpeedGrader vinduet.

For gruppeoppgaver der studenter blir karaktersatt som en gruppe, viser gruppen så lenge det finnes minst én aktiv student i gruppen. Hvis det er ingen aktive studenter i gruppen, viser gruppen om et gruppemedlem stemmer med påmeldings-innstillingene i karakteroversikten. For gruppeoppgaver der studenter blir karaktersatt individuelt, vises individuelle student-innleveringer etter registrerings-innstillingene i karakteroversikten.

Inaktive student-innleveringer kan fortsatt bli karaktersatt i SpeedGrader. Men studentene får ingen varsler om oppgaven, og kan ikke vise emnekarakterer.

Avsluttet student-innleveringer er skrivebeskyttet. De kan ikke bli karaktersatt eller motta kommentarer.

Merk: Hvis en student ikke har en innlevering for oppgaven, kan studenten ha blitt deaktivert eller avsluttet før oppgaven ble sendt inn.

Vis lukket vurderingsperiode

Vis lukket vurderingsperiode

Hvis emnet bruker flere vurderingsperioder, viser en melding øverst i Speedgrader-vinduet dersom en oppgave befinner seg i en lukket vurderingsperiode. Oppgaver i en lukket vurderingsperiode kan ikke redigeres.

Vis sidepanel

SpeedGrader sidepanelet inneholder alle detaljer om innleveringen for studenten som vises i studentlisten.

Vis innleveringsdetaljene [1], inkludert som datoen og tidspunktet for innlevering; Hvis en oppgave ble sendt på nytt, kan du vise tidligere versjoner av innleveringen. Hvis en oppgave ble sendt inn sent eller ikke sendt inn, vil innleveringsdetaljer inkludere et merke som angir statusen [2]. Du kan også laste ned innleveringsfilen [3].

Fullfør vurderingen av innleveringen ved å angi en karakter eller bruke en rubrikk for karaktersetting, hvis tilgjengelig [4].

Legg igjen oppgavekommentarer til studenten i kommentarseksjonen [5]. Oppgavekommentarer vises også som en ny tråd i Samtaler.

Vis oppgaven for neste student

Vis oppgaven for neste student

Når du har karaktersatt innleveringen endres studentens oppgaveindikator til et merke, og indikerer at innleveringen er karaktersatt.

Du kan vise neste students innlevering ved å klikke «pil» (arrow) -tasten ved siden av studentlisten.

Vis gruppeoppgaver

Vis gruppeoppgaver

Når du vurderer gruppeoppgaver, viser SpeedGrader -rullegardinmenyen navnet på hver gruppe, med mindre gruppeoppgaven er karaktersatt individuelt. Evaluering av gruppeoppgaver er den samme prosessen som for enkelt-elever. Du kan kommentere dokumenter direkte eller laste dem ned for å gi tilbakemelding, skrive inn karakterer og vise rubrikken samt poste og vise kommentarer. Lær mer om karaktersetting av gruppeoppgaver.

Vis moderert oppgave

Hvis en innlevering ikke kan karaktersettes [1], kan innleveringen være en del av en moderert oppgave der studenten ikke ble lagt til modereringssettet, eller oppgaven ikke aksepterer oppgaver fra flere karaktersettere. Den tildelte karakteren vil ikke vises i karakteroversikten før endelig karakter postes av karatersetter med moderatortillatelser.

Hvis du kan legge til en vurdering [2], kan du behandle endelig karakter for oppgaven ved å moderere oppgaven med SpeedGrader.