Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvilke funksjonsvalg er tilgjengelige for Canvas-emner?

Hvilke funksjonsvalg er tilgjengelige for Canvas-emner?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. De aller fleste forbedringene vil bli gjort tilgjengelig som en del av den vanlige oppdateringssyklusen. Noen funksjoner kan endre arbeidsflyten til vanlige Canvas-aktiviteter i løpet av perioden, og vil plasseres i kontoinnstillingene (Account Settings) som et funksjonsvalg (Feature Option). Etter en spesifisert tidsperiode vil noen funksjonsvalg (Feature Options) være standardfunksjoner i Canvas. Lær mer om funksjonsvalg og hvordan aktivere de i «Administrer nye funksjoner»-leksjonen.

Tilgjengelighet av funksjonsvalg (Feature Option)

Funksjonsvalg aktiveres av institusjonsadministratoren. De følgende funksjonsvalgene er for øyeblikket tilgjengelig for institusjonen din, som merket i deres respektive miljø (beta eller produksjon). Kontakt administratoren din dersom du ikke ser tilgjengelige funksjonsvalg under emneinnstillinger.

Funksjoner på kontonivå

Merk at funksjonsvalg for emner kan aktiveres for en hel konto, i steder for emne-for-emne.

Merknad: Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige i gratis for lærer-kontoer (Free-for-Teacher). Vennligst sjekk Canvas kontosammenligninger PDF (Canvas Account Comparisons PDF).

ePub-eksport

ePub-eksport

ePub-eksportering tillater alle brukere å laste ned et emne som en ePub-fil. Denne funksjonen lar brukere se emneinnhold offline, som filer og sider. Brukere kan ikke samhandle med emnet i ePub-materiale; emnemateriale vises som read-only, og oppgaver (f.eks oppgaveinnlevering), må fullføres på nett.

Som standard er en ePub-fil sortert etter modul, som betyr at kun elementer som studenter har tilgang til å se i hver modul er inkludert i ePub-filen. Instruktører kan derimot velge å organisere ePub-fil etter innholdstype (f.eks. oppgaver, tester, osv.) i emneinnstillinger (Course Settings).

Merknad: Canvas tilbyr et ekstra nedlastningsalternativ, som lar brukere eksportere modulinnhold som en HTML-fil mens de er frakoblet. Hvis denne funksjonen aktiveres for en konto, vil funksjonen for frakoblet innhold overskrive ePub-eksport-funksjonsvalget. Funksjonen for frakoblet innhold kan aktiveres av en kundesuksessadministrator (Customer Success Manager).

Detaljer

 • Sluppet i beta den 30. november 2015
 • Sluppet i produksjon 19. desember 2015
 • Se leksjonen for ePub-eksport

Oversikt over læringsmestringskarakterer

Oversikt over læringsmestringskarakterer

Denne funksjonen vil alltid være et funksjonsvalg i Canvas.

Karakteroversikten for læringsmestring (læringsmål) (Learning Mastery Gradebook) hjelper deg å vurdere læringsmålene som brukes i Canvas-emner. Plassert som en del av den vanlige karakterboka, læringsmestringskarakteren gir en oversikt over studentens læring basert på standarder i stedet for karakterer. Instruktører kan også bruke karakterboken for tilbakemeldinger om pensum og undervisningsmetoder.

Studenter blir ikke påvirket av læringsmestringskarakteren hvis ikke studentens læringsmestringskarakter (Student Learning Mastery Gradebook) også er aktivert.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag tirsdag 18. februar 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 1. mars 2014
 • Vis Karakteroversikt for læringsmestring leksjonen:

Karakteroversikt for læringsmestring

Karakteroversikt for læringsmestring

Denne funksjonen vil alltid være et funksjonsvalg i Canvas. Dette funksjonen kan kun brukes sammen med funksjonsvalget for læringsmestringskarakter.

Læringsmestringskarakteren viser studenter hvordan de vurderes mot utfall som brukes i Canvas-emner. Denne funksjonen vises som en separat karakterfane på studentens karakterside når den er aktivert.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag onsdag 18. juni 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 12. juli 2014
 • Se karakteroversikt for læringsmestring i Canvas Student Guide

Publiser karakterer på SIS

Publiser karakterer på SIS

Vurderingsinnlegg til SIS lar Canvas-karakteroversikten dele karakterinformasjon med institusjonens eksterne Studentinformasjonssystem (SIS). Du kan bruke funksjonen til å gi tilbake karakter fra karakteroversikten-. Kun oppgaver som er individuelt valgt sendes tilbake til SIS.

SIS-integrasjoner som for øyeblikket støttes av dette funksjonsvalget inkluderer: PowerSchool

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 29. desember 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 10. januar 2015
 • Vis leksjonen for Publiser karakterer til PowerSchool

Ny karakteroversikt

Ny karakteroversikt

Ny karakteroversikt lar deg se en forbedret versjon av karakteroversikten. Denne funksjonen gjør karaktersettingen mer fleksibel og intuitiv, og hever brukeropplevelsen for karakteroversikten.

Utøv forsiktighet når du aktiverer dette funksjonsvalget. Funksjoner i den nye karakteroversikten er ikke kompatible med den gjeldende karakteroversikten; når du aktiverer nye karakteroversiktfunksjoner (slik som relger for senhet) vil du ikke kunne deaktivere dette funksjonsvalget.

Detaljer

Gjentakende kalenderhendelser

Gjentakende kalenderhendelser

Gjentakende kalenderhendelser lar deg opprette flere kopier av en hendelse hver dag, uke eller måned. Når hendelser først er blitt opprettet, er de ikke linket sammen og blir behandlet som individuelle hendelser.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag tirsdag 8. september 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 19. september 2015
 • Se leksjonen for Gjentakende kalenderhendelser

Karakteroversikt - List opp studenter etter navn for sortering

Karakteroversikt - List opp studenter etter navn for sortering

Karakteroversikt – list opp studenter etter navn for sortering (Gradebook - List Students by Sortable Name) lar deg se studenters navn i karakterboken etter navn. Sorterbart navn vises som etternavn, fornavn.

Denne funksjonen gjelder bare for den gjeldende karakteroversikten; oppføring av studenter etter navn for sortering er allerede et alternativ i den nye karakteroversikten.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag onsdag 10. desember 2014
 • Sluppet i produksjon lørdag 20. desember 2014
 • Vis Karakteroversikt - Sorterbart navn leksjonen:

Krev brukerrettigheter for opplastede filer

Krev brukerrettigheter for opplastede filer

Denne funksjonen vil alltid være et funksjonsvalg i Canvas.

Krev brukerrettigheter for opplastede filer krever at brukere indikerer brukerrettigheter for alle emnefiler før publisering av filer i et emne.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 9. februar 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 21. februar 2015
 • Se leksjonen for Bruksrettigheter

Aktiver dashbordbilder for emner

Aktiver dashbordbilder for emner

Ved å aktivere instrumentbord-bilder for emner kan du inkludere et bilde i emnekoret i instrumentbordet. Bilder er lastet opp gjennom emnedetaljfanen i emneinnstillinger.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 15. august 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 27. august 2016
 • Se leksjonen for Emnekortbilder

Anonym karaktersetting

Anonym karaktersetting

Anonym karaktersetting (Anonymous Grading) krever at alle emneoppgaver blir karaktersatt anonymt gjennom SpeedGrader. Studenter kan se både om en oppgave ble karaktersatt anonymt eller ikke, i både studentens karakterside, og i sidepanelet på oppgavens innleveringsside.

Dersom dette funksjonsvalget er av, kan du fortsatt konfigurere anonym karaktersetting for individuelle oppgaver i innstillingsmenyen til SpeedGrader.

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag 30. november 2015
 • Sluppet i produksjon lørdag 19. desember 2015
 • Se leksjonen for Anonym karaktersetting

MasteryPaths

MasteryPaths

MasteryPaths lar deg tilpasse undervisningsopplevelser for studenter basert på studentenes ytelse. Sammen med emnedesignere kan du identifisere aktiviteter for hver students læringssti, og utføre forskjellige oppgaver for nødvendig læring, valgfri læring, eller velge eget innhold og oppgaver innen en spesifikk sti.

Detaljer

 • Sluppet i beta (kun USA-miljø) 7. november 2016
 • Sluppet i produksjon (kun USA-miljø) 19. november 2016
 • Se leksjonen for MasteryPaths

Eksternt samarbeidsverktøy

Eksternt samarbeidsverktøy

Eksternt samarbeidsverktøy (External Collaborations Tool) lar brukere se et oppdatert grensesnitt for samarbeid (Collaborations). Dette funksjonsvalget gjelder kun når Microsoft Office 365 LTI og Google Apps LTI er aktivert som eksterne apper.

Aktivering av det eksterne samarbeidsverktøyet fjerner linker til alle eksisterende samarbeid og lar ikke brukere opprette samarbeid med det eksisterende Canvas Google Drive-alternativet. Hvis du ønsker å vedlikeholde eksisterende samarbeid, bør du ikke aktivere funksjonsvalget for eksterne samarbeidsverktøy på emnenivå.

Detaljer

 • Sluppet i privat beta 1. august 2016
 • Sluppet i produksjon lørdag 10. desember 2016
 • Se leksjonen for Samarbeid

Testlogg Revisjon

Testlogg Revisjon

Testloggrevisjon (Quiz Log Auditing) tillater instruktører å undersøke problemer som en student kan ha hatt når testen ble tatt. Quizzer vil automatisk skape data for enhver quiz som blir tatt i emnet, men quiz loggrevisjon (Quiz Log Auditing) tillater at loggene kan vises som en del av studentens quizresultater.  

Detaljer

 • Sluppet i beta den mandag tirsdag onsdag onsdag mandag mandag mandag mandag 29. desember 2014
 • Sluppet i produksjon 31. januar 2015
 • Se leksjonen for Testlogger