Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvordan bruker jeg vurderingsskalaer i et emne?

Hvordan bruker jeg vurderingsskalaer i et emne?

Hvis du vil bruke en vurderingsskala som institusjonen din ikke har opprettet på kontonivå, kan du opprette en ny vurderingsskala for emnet ditt. Vis eksempler på vanlige vurderingsskalaer.

Merknad: Vurderingsskalaen din vil ikke tre i kraft før den er aktivert for emnet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på«Emnedetaljer» (Course Details)-fanen.

Aktiver vurderingsskala

Aktiver vurderingsskala

Klikk på «Aktiver emnets vurderingsskala» (Enable course grading scheme)-boksen

Vis vurderingsskala

Vis vurderingsskala

Klikk på «vis vurderingsskala» (view grading scheme)-lenken.

Administrer vurderingsskalaer for emne

Administrer vurderingsskalaer for emne

Canvas viser den gjeldende vurderingsskala aktivert av institusjonen, hvis noen [1]. Klikk på «administrer vurderingsskala» (manage grading scheme)-lenken [2].

Legg til vurderingsskala

Legg til vurderingsskala

Klikk på «legg til vurderingsskala» (add grading scheme)-tasten.

Rediger vurderingsskala

Rediger vurderingsskala

Opprett en tittel i feltet for skjemanavn [1]. For hvert linjeelement kan du redigere navnet for vurderingsskalaen i navnefeltet [2]. Rediger den laveste enden av hver enkel skala i «til» [nummer] %-feltet [3].

Legg til skalaer

Legg til eller fjern skaler

Hvis du vil legge til skalaer plasserer du markøren over avkrysningsboksen for en rekke og klikker på ikonet «Legg til» [1]. Du kan fjerne personlige skalaer ved å klikke på ikonet «Fjern» [2]. Når du er ferdig med å redigere vurderingsskalaen din, klikker du på «Lagre» (Save)-tasten [3].  

Lagre skala

Lagre skala

Klikk på Lagre-data.

Endre vurderingsskala

Endre vurderingsskala

Den nye vurderingsskalaen din vises under tidligere vurderingsskaler. Hvis du kan redigere vurderingskalaen kan du alltid redigere vurderingsskalen ved å klikke på redigeringsikonet [1]. For å slette en vurderingsskala, klikker du på «Slett» (Delete)-ikonet [2].