Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne?

Hvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne?

Som standard arver emnene semesterdatoer angitt for hele institusjonen. Men som instruktør, vil du kanskje måtte endre start- og sluttdatoene for emnet. Datoer kan være kortere enn eller overlappe semesterdatoene.

Legge til emnedatoer overskrider automatisk semesterdatoer. Angi en sluttdato i emnet for å fortelle Canvas at emnet skal avsluttes på den gitte datoen. Når et emne er over, fjernes det fra instrumentbordet og flyttes til Tidligere påmeldinger-seksjonen i emnelisten.

I tillegg kan du også bestemme om studenter kan kun delta i emnet i løpet av de spesifiserte emnedatoene. Deltakelse betyr at studentene kan sende inn oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, eller ta del i andre action-fylte emneoppgaver. Hvis du begrenser studentene slik at de bare kan delta under emnedatoene, kan de akseptere emneinvitasjonen, få tilgang til emne og se på innholdet, men de kan ikke delta før emnets første dag. Når emnet avsluttes, settes emnet i kun visningsmodus.

Hvis du ikke vil at elevene skal kunne vise innhold i emnet ditt før emnets startdato, kan du via emneinnstillingene også begrense studenter fra å kunne få tilgang til innholdet. Du kan også velge å begrense all tilgang til emnet ditt etter at emnet er avsluttet. Lær hvordan du begrenser emnetilgang.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på « Innstillinger » (Settings)-lenken.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på fanen Emnedetaljer.

Angi startdatoen for emnet

Angi startdatoen for emnet

Klikk på kalenderikonet «Starter» (Starts) [1]. Klikk på en ny startdato for emnet [2].

Angi sluttdato

Angi sluttdato

Klikk på kalenderikonet «Slutter» (Ends) [1]. Klikk på en ny sluttdato for emnet [2].

Se datoadvarsel

Merk: Hvis du ikke angir en tid på sluttdatoen, eller hvis du angir sluttidspunktet til midnatt, vises et advarselsikon som varsler deg om at datoen før angitt sluttdato vil være den siste tilgjengelige datoen i emnet. For eksempel, hvis emnet ble sett til å slutte 3. september, vil siste fult tilgjengelige dato for emnet være 2. september.

Begrens brukerdeltakelse

Begrens brukerdeltakelse

Hvis du vil studentene skal delta i emnet utenfor emnedatoene, velg sjekkboksen for Brukere kan kun delta i emnet mellom disse datoene.

Merk: Hvis du ikke velger denne boksen, kan studenter delta i emnet før og etter startdatoen. Deltakelse vil kun begrenses av semesterdatoene.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på «Oppdater emnedetaljer» (Update Course Details)-tasten.