Canvas-guider (no)Instruktørguiden InnstillingerHvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne?

Hvordan kan jeg endre start- og sluttdatoer for et emne?

Som standard arver emnene semesterdatoer angitt for hele institusjonen. Men som instruktør, vil du kanskje måtte endre start- og sluttdatoene for emnet. Datoer kan være kortere enn semesterdatoer eller overlappe semesterdatoene.

Legge til emnedatoer overskrider automatisk semesterdatoer. Ved å angi sluttdato for emnet vil Canvas avsluttet emnet på den angitte datoen. Når emnet avsluttes, fjernes det fra instrumentpanelet, og i emnelisten flyttes emnet til seksjonen for tidligere påmeldinger.

I tillegg kan du også bestemme om studenter kan kun delta i emnet i løpet av de spesifiserte emnedatoene. Deltakelse betyr at studentene kan sende inn oppgaver, poste diskusjoner, laste opp filer, eller ta del i andre action-fylte emneoppgaver. Hvis det er nødvendig at studenter kun deltar i løpet av emnedatoene, kan de akspetere emneinvitasjonen, få tilgang til emnet og se på innhold – men de kan ikke fullt delta før emnets første dag. Når emnet avsluttes, settes emnet i kun visningsmodus.

Hvis du ikke vil at elevene skal kunne vise innhold i emnet ditt før emnets startdato, kan du via emneinnstillingene også begrense studenter fra å kunne få tilgang til innholdet. Du kan også velge å begrense all tilgang til emnet ditt etter at emnet er avsluttet. Lær hvordan du begrenser emnetilgang.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Klikk på«Emnedetaljer» (Course Details)-fanen.

Angi startdatoen for emnet

Angi startdatoen for emnet

Klikk på kalenderikonet «Starter» (Starts) [1]. Klikk på en ny startdato for emnet [2].

Angi sluttdato

Angi sluttdato

Klikk på kalenderikonet «Slutter» (Ends) [1]. Klikk på en ny sluttdato for emnet [2].

Se datoadvarsel

Merknad: Hvis du ikke angir en tid på sluttdatoen, eller hvis du angir sluttidspunktet til midnatt, vises et advarselsikon som varsler deg om at datoen før angitt sluttdato vil være den siste tilgjengelige datoen i emnet. For eksempel hvis emnet ble satt til å slutte den 26. mai, vil den seneste fullt tilgjengelige datoen for emnet være 25. mai.

Begrens brukerdeltakelse

Begrens brukerdeltakelse

Hvis du vil studentene skal delta i emnet utenfor emnedatoene, velg sjekkboksen for Brukere kan kun delta i emnet mellom disse datoene.

Merknad: Hvis du ikke velger denne boksen, kan studenter delta i emnet før og etter startdatoen. Deltakelse vil kun begrenses av semesterdatoene.

Oppdater detaljer for emne

Oppdater detaljer for emne

Klikk på «Oppdater emnedetaljer» (Update Course Details)-tasten.