Canvas-guider (no)Instruktørguiden RubrikkerHvordan oppretter jeg en rubrikk i et emne?

Hvordan oppretter jeg en rubrikk i et emne?

Hvis du ikke finner en rubrikk du vil bruke i kurset, kan du opprette en ny rubrikk. Når du oppretter en rubrikk, lagres rubrikken i emnet for fremtidig bruk. Du kan legge rubrikken til en oppgave og bruke rubrikken for karaktersetting og for å legge til kommentarer. Du kan administrere opprettede rubrikker på Administrer rubrikkene siden.

Denne leksjonen viser hvordan du oppretter en rubrikk på Administrer rubrikkene siden. Du kan også opprette en rubrikk direkte når du legger til en rubrikk i en oppgave, og prosessen er den samme.

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken «Læringsmål» (Outcomes).

Administrer rubrikker

Klikk på «Rubrikker» (Rubrics)-menyen [1] og klikk lenken «Administrer rubrikker» (Manage Rubrics) [2].

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

Klikk på «Legg til rubrikk» (Add Rubric)-tasten.

Opprette tittel

Opprette tittel

I «Tittel» (Title)-feltet, kan du opprette en tittel for rubrikken. Denne tittelen hjelper deg med å identifisere rubrikken slik at du kan knytte det til en oppgave, karaktersatt diskusjon eller quiz.

Redigere kriterium-beskrivelse

Redigere kriterium-beskrivelse

Rubrikken inkluderer en standard kriterium-oppføring. Legg til en kort kriterium-beskrivelse, kretse over kriteriet og klikk på «Redigering» (Edit)-ikonet [1].

For å legge til en lengre beskrivelse for kriteriet, klikker du «vis lengre beskrivelse» (view longer description)-lenken[2]. Den lengre beskrivelsen hjelper studentene til å forstå mer om kriteriet. Den lange beskrivelsen vises ikke direkte i rubrikken men kan nås av alle brukere.

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk. Hvis du vil vise kriteriet i en bestemt rekkefølge, må du opprette dem i rekkefølgen du foretrekker.

Legg til lengre beskrivelse

Legg til lengre beskrivelse

For å¨legge til en lang beskrivelse, angi en beskrivelse for kriteriet [1], og klikk deretter «Oppdater beskrivelse» (Update Description)-tasten [2].

Del rangeringer

Del rangeringer

Rubrikk-rangeringer har som standard 5 poeng, og gir 5 poeng for fulle rubrikk-merker og 0 poeng for ingen rubrikk-merker. For å dele en rubrikk-rangering, krets pekeren over en rangering og klikk på pilen med dobbel ende [1]. Del celler på raden så ofte som nødvendig for å opprette ønsket antall rangeringer [2].

Legge til rangeringer

Legge til rangeringer

Du kan også legge til rangeringer i trinnvise poengverdier ved å kretse over en rangering og klikke ikonet «Legg til rangering» (Add Rating) ikonet [1]. Rubrikken vil opprette en ny rangering til høyre som viser poengverdien mellom eksisterende rangeringer [2] i hele tall.

Rediger rangering

Rediger rangering

For hver rangering, kan du redigere rangeringsbeskrivelse og antall poeng tildelt rangeringen. Når du skal redigere en rangering, krets over rangeringen og klikk «Redigering» (Edit)-ikonet [1]. Hvis du vil redigere navnet på rangeringen, kan du angi et nytt navn tekstfeltet [2].

For å angi en ny poengverdi for rangeringen, kan du angi poengverdien i poeng-feltet [3]. Poeng kan være hele (1, 5, 10) eller desimal- (0.3, 0.5, 2.75) tall. Å redigere en bestemt rangeringsverdi påvirker full poengverdien for kriteriet. Hvis du justerer poengverdien til en rangering, vil verdien av alle rangeringer justeres og opprette den oppdaterte poengverdien for kriteriet.

Klikk på OK-tasten [4].

Redigere kriterium poengverdien

Redigere kriterium poengverdien

Hvis du vil justere den totale poengverdien for kriteriet, angir du antall poeng i feltet «Poeng» (Points) [1]. Den første rangeringen (maksimal poengsum) forutsatt at den samlede poengverdien og alle inkrementelle rangeringer innretter seg deretter [2]. Men du kan alltid gå tilbake og redigere bestemte rangeringer hvis du ikke vil godta de automatiske justeringene.

Slett kriterier

Slett kriterier

For å slette hele kriteriet, klikker du ikonet «fjern» (remove).

Legg til kriterier

Legg til kriterier

Hvis du vil opprette et nytt kriterium for rubrikken, klikker du lenken «Legg til kriterier» (Add Criterion) [1].

For å finne et eksisterende emne- eller kontonivå læringsmål for å tilpasse med rubrikken, klikker du lenken «Finn læringsmål» (Find Outcome) [2].

Merknad: Læringsmål kan ikke redigeres direkte i en rubrikk.

Opprett rubrikk

Opprett rubrikk

Klikk på «Opprette Rubrikk» (Create Rubric)-tasten.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis den nye rubrikken.

Hvis du vil redigere rubrikken, klikk «Rediger» (Edit)-ikonet [1]. Hvis du vil slette rubrikken, klikker du «Slett» (Delete)-ikonet [2].