Canvas-guider (no)Instruktørguiden RubrikkerHvordan oppretter jeg en rubrikk i et emne?

Hvordan oppretter jeg en rubrikk i et emne?

Hvis du ikke finner en rubrikk du vil bruke i kurset, kan du opprette en ny rubrikk. Når du oppretter en rubrikk, lagres rubrikken i emnet for fremtidig bruk. Du kan legge rubrikken til en oppgave og bruke rubrikken for karaktersetting og for å legge til kommentarer. Du kan administrere opprettede rubrikker på Administrer rubrikkene siden.

Denne leksjonen viser hvordan du oppretter en rubrikk på Administrer rubrikkene siden. Du kan også opprette en rubrikk direkte når du legger til en rubrikk i en oppgave, og prosessen er den samme.

Rubrikk-kriterier kan omfatte et poengområde eller en individuell poengverdi.

Merknader:

  • Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk.
  • Alternativet å kunne opprette en rekkevidde styres av et alternativ på kontonivå. Dersom avkrysningsboksen for rekkevidde ikke vises i en rubrikk, har institusjonen ikke aktivert denne funksjonen.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken «Læringsmål» (Outcomes).

Administrer rubrikker

Klikk på «Rubrikker» (Rubrics)-menyen [1] og klikk lenken «Administrer rubrikker» (Manage Rubrics) [2].

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

Klikk på «Legg til rubrikk» (Add Rubric)-tasten.

Opprette tittel

Opprette tittel

I «Tittel» (Title)-feltet, kan du opprette en tittel for rubrikken. Denne tittelen hjelper instruktører med å identifisere rubrikken slik at de kan knytte den til en oppgave, karaktersatt diskusjon eller test.

Redigere kriterium-beskrivelse

Redigere kriterium-beskrivelse

Rubrikken inkluderer en standard kriterium-oppføring. Legg til en kort kriterium-beskrivelse, kretse over kriteriet og klikk på «Redigering» (Edit)-ikonet [1].

For å legge til en lengre beskrivelse for kriteriet, klikker du «vis lengre beskrivelse» (view longer description)-lenken[2]. Den lengre beskrivelsen hjelper studentene til å forstå mer om kriteriet. Den lange beskrivelsen vises ikke direkte i rubrikken men kan nås av alle brukere.

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk. Hvis du vil vise kriteriet i en bestemt rekkefølge, må du opprette dem i rekkefølgen du foretrekker.

Legg til lengre beskrivelse

Legg til lengre beskrivelse

For å legge til en lang beskrivelse, angi en beskrivelse for kriteriet [1], og klikk deretter «Oppdater beskrivelse» (Update Description)-tasten [2].

Velg rekkevidde

Vis rekkevidde

Standarden er at rubrikkvurderingen opprettes som individuelle poengverdier. Hvis du vil opprette en poengrekkevidde i stedet, klikk på avkrysningsboksen «Rekkevidde» (Range) [1]. Rekkevidder lar deg tildele en vurdering for en rekkevidde av poengalternativer i stedet for bare en poengverdi.

Når denne er aktivert, viser den første vurderingen (fulle karakterer) den totale poengverdien i et rekkeviddeformat [2] Hver vurdering viser en maksimal og minimal poengverdi. For hver vurdering tildeles maksimumsverdien som poengverdien.

Bortsett fra visningen av rekkeviddeverdien fungerer kriterierekkevidder på samme måte som individuelle poeng-karakterer. En rekkevidde som omfatter et maksimum på fem poeng og et minimum på tre poeng, tildeles for eksempel den fulle poengverdien på fem poeng.

Rediger den totale poengverdien

Rediger poengverdi

Rubrikk-rangeringer har som standard 5 poeng, og gir 5 poeng for fulle rubrikk-merker og 0 poeng for ingen rubrikk-merker.

Hvis du vil justere den totale poengverdien for kriteriet, angir du antall poeng i feltet «Poeng» (Points) [1]. Den første vurderingen (hele karakterer) oppdateres til den nye totale poengverdien og alle inkrementelle vurderinger innretter seg deretter [2].

Legge til rangeringer

Legge til rangeringer

For å legge til en ny vurdering for kriteriet, klikk på ikonet «Legg til».

Oppdaterings Vurdering

Legge til rangeringer

I Rediger rangering-vinduet, fullfør beskrivelsen av vurderingskriteriene. Standardinnstillingen gjør at vurderingsresultatfeltet viser poengverdien mellom de to eksisterende rekkeviddene [1]. For å endre poengverdien for vurderingsresultatet, oppgi den nye poengverdien i vurderingsresultatfeltet. Poeng kan være hele (1, 5, 10) eller desimal- (0.3, 0.5, 2.75) tall. Men hvis du bruker en rekkevidde, bør poengverdiene være hele tall.

Oppgi en tittel for vurderingen i Vurderingstittelfeltet [2].

Oppgi en beskrivelse av vurderingen i Vurderingsbeskrivelsesfeltet [3].

Klikk på tasten «Oppdater rubrikk» (Update Rubric) [4].

Administrer kriterium

Hvis du vil redigere en vurdering, klikk på «Rediger» (Edit)-ikonet [1]. Å redigere en bestemt rangeringsverdi påvirker full poengverdien for kriteriet. Hvis du justerer poengverdien til en rangering, vil verdien av alle rangeringer justeres og opprette den oppdaterte poengverdien for kriteriet.

Hvis du vil slette rubrikken, klikker du «Slett» (Delete)-ikonet [2]. Legg merke til at du ikke kan slette den første og siste vurderingen i kriteriet.

For å slette hele kriteriet, klikker du på ikonet «Slett» (Delete) for kriteriet [3].

Legg til kriterier

Hvis du vil opprette et nytt kriterium for rubrikken, klikker du lenken «Legg til kriterier» (Add Criterion) [1].

For å finne et eksisterende kontonivå-læringsmål for å tilpasse det til rubrikken, klikker du på lenken «Finn læringsmål» (Find Outcome) [2].

Merknad: Læringsmål kan ikke redigeres direkte i en rubrikk.

Opprett rubrikk

Opprett rubrikk

Klikk på «Opprette Rubrikk» (Create Rubric)-tasten.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis den nye rubrikken.

Hvis du vil redigere rubrikken, klikk «Rediger» (Edit)-ikonet [1]. Hvis du vil slette rubrikken, klikker du «Slett» (Delete)-ikonet [2].