Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan oppretter jeg en hyperlink eller bygger inn en fil fra Google Drive til Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan oppretter jeg en hyperlink eller bygger inn en fil fra Google Drive til Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvis emnet har aktivert Google Apps, kan du opprette dokumenter, presentasjoner eller regneark ved hjelp av Google Drive og deretter bygge inn dokumentet alle steder der du kan bruke Rich innholdsredigering i Canvas. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt). Når det er innebygd, er Google-lysbildepresentasjoner standard for presentasjonsmodus.

I Google, kan du lenke eller bygge inn filer. Når filene er lenket i Rich innholdsredigering, viser lenken det nøyaktige navnet på filen. Kontroller at filnavnene er riktige før du lenker en fil. For innebygde filer, kan du redigere Google dokumentet når du ønsker, det oppdateres automatisk i Canvas.

Merk: Hvis du ikke kan se Google Drive-ikonet i Rich innholdsredigering, kan du fortsatt inkludere filen ved å opprette en hyperkobling eller publisere Google-innholdet på internett og lime inn innbyggingskoden i HTML-redigeringsprogrammet.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne Google Drive

Åpne Google Drive

Klikk på Google Drive -ikonet. Hvis ikonet ikke vises direkte i verktøylinjen, er ikonet inkludert i rullegardinmenyen «Flere eksterne verktøy» (More External Tools).

Finn filen

Finn filen

Finn og klikk på filen(e) du vil lenke.

Bygg inn eller lenk filen

For å bygge inn filen, klikker du Bygg inn -tasten [1]. Rich innholdsredigering viser et plassholderbilde for filen.

Hvis du vil lenke filen, klikker du « Lenke » (Link)-tasten [2]. Rich innholdsredigering viser en lenke med navnet på filen.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjoner-sidene, kan Lagre-tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».