Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan tar jeg opp en video ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan tar jeg opp en video ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å ta opp en video. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere videoopptak er anbefalt. Dersom videoen er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen med en ekstern leverandør. Lange medieopptak krever lengre omsettingstid, og kan bli avbrutt uten en stabil internettilkobling.

Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

Canvas-videoer støtter også undertekstfiler. Når du gjør opptak og lagrer video, lær hvordan du legger til tekst til en video.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne mediekommentarverktøy

Åpne mediekommentarverktøy

For å åpne mediekommentarverktøyet, klikk på « Videoklipp » (Video Clip)-ikonet.

Gi Adobe Flash Player tilgang

Gi Adobe Flash Player tilgang

For å gi Adobe Flash Player tilgang til datamaskinens kamera og mikrofon, trykk « Tillat»(Allow).

Velg innstillinger

Velg innstillinger

Du kan åpne innstillingene for Flash Player for å velge spesifikke valg for videoopptaket.

For å åpne innstillingene, høyreklikk (PC) eller kontroll-klikk (Mac) hvor som helst i medievinduet.

Endre innstillinger

Endre innstillinger

Du kan velge blant Flash Player innstillingsfanene og velge dine personvernsinnstillinger [1] og lokal lagringsbegrensning [2] på datamaskinen. Du kan også velge en spesifikk mikrofon [3] eller kamera [4] ved bruk av rullemenyen dersom din datamaskin har mer enn ett valg.

Velg alternativet for videoopptak

Velg alternativet for videoopptak

For å gjøre opptak av video, klikk på « Webkamera » (Webcam) -ikonet.

Start opptak

Start opptak

Klikk for å starte opptak av en videofil.

Stopp opptak

Stopp opptak

Tiden [1] og volumnivået [2] i opptaket vil kontinuerlig oppdateres etterhvert som du gjør opptak. Klikk hvor som helst for å avbryte opptak.

Hør gjennom opptak

Hør gjennom opptak

Opptaket vil begynne å spille automatisk. For å lagre videoen, klikk på « Lagre » (Save) -tasten [1]. For å ta opp videomeldingen på nytt, klikk på « Gjør opptak » (Record) -tasten [2].

Vis video

Vis video

Videoen vil automatisk bli satt inn i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

For å lagre endringer som er gjort i Rich innholdsredigering, klikk på « Lagre » (Save)-tasten.

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjon-sider, kan Lagre tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Vis media

Vis media

Du kan vise videofilen ved å klikke på forhåndsvisningsikonet.