Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan bygger jeg inn bilder fra Canvas til Rich innholdsredigering?

Hvordan bygger jeg inn bilder fra Canvas til Rich innholdsredigering?

Du kan bygge inn bilder fra dine personlige filer i Canvas til Rich innholdsredigering. Du kan også legge til alt-merke til bildene for bedre tilgjengelighet.

Du kan bare bygge inn bilder som tidligere har blitt lastet opp til dine personlige- eller emnefiler. Men som instruktør har du muligheten til å laste opp bilder til emnefilene med « innholdsvelgeren» (Content Selector). Hvis det gjøres en endring til bildet i dine personlige filer etter at det har blitt bygget inn, endres ikke bildet du har lagt til i Rich innholdsredigering.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne bilde

Åpne bilde

Klikk « Bilde » (Image) -ikonet.

Velg Canvas fanen

Velg Canvas fanen

Klikk Canvas fanen.

Åpne emne eller personlige filer

Åpne emne eller personlige filer

Du kan velge å bygge inn bilder som er lokalisert i emne filer [1] eller dine personlige filer [2]. Som instruktør, kan du bygge inn et bilde fra dine filer til Rich innholdsredigering, til og med bilder som er i mapper som ikke er synlig for studentene.

Hvis du vil bygge inn et bilde som ikke er lastet opp enda, kan du laste opp bilder til emnefilene med « innholdsvelgeren» (Content Selector).

Merk: Når studenter åpner kurs filer, vil de bare kunne se bilder som er felles for hele kurset.

Velg bilde

Velg bilde

Klikk på bilde du vil legge inn.

Legg inn alternativ tekst

Legg inn alternativ tekst

Egenskaper-feltet fyller ut feltet alternativ tekst [1], som er navnet til bildet. Skriv inn en beskrivelse av bildeinnholdet for bedre tilgjengelighet. Kryss av boksen for Dekorativt bilde [2] for å legge til bildet som dekorativt. Hvis avkrysningboksen for dekorativt bilde er valgt, vil feltet for for alternativ tekst være utilgjengelig.

Merk: Hvis du vil inkludere en bildetittel som vises når en bruker kretser over bildet, bygg inn bildet og deretter bytt til HTML-redigering. Tittelmerker må legges til manuelt til HTML-koden.

Endre attributter for bildedimensjoner

Endre attributter for bildedimensjoner

Bildets standarddimensjoner vil også fylles ut automatisk. Dimensjoner er oppgitt i piksler, med bredde etterfulgt av høyde.

For å endre bildedimensjonene, skriv inn antall piksler du ønsker for den nye bildebredden [1]. Trykk så på Tab på tastaturet til datamaskinen. Siden Canvas opprettholder proporsjonene for bildet, vil oppføringen for bildehøyden endres automatisk [2].

Bygg inn bilde

Bygg inn bilde

Klikk på « Oppdater » (Update)-tasten.

Merk: Hvis du ikke trenger å endre noen av bildets attributter, finn bildet og bare « dobbeltklikk » (double click) navnet på bildet. Bildet bygges inn direkte til posten din.  

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis det innebygde bildet ditt i Rich innholdsredigering.

Rediger bildeegenskaper

Rediger bildeegenskaper

For å redigere et eksisterende bilde, klikk på bildet [1], og klikk deretter « Bilde » (Image) -ikonet [2]. Sett inn / bygg inn -vinduet dukker opp for å gjøre endringer.

Når du redigerer et eksisterende bilde, viser URL-fanen plasseringen av Canvas bildet; Canvas fanen viser imidlertid fortsatt filen. Attributtene vil forbli de samme over alle fanene og kan redigeres etter behov.

Hvis du vil erstatte Canvas bildet, klikker du Canvas fanen [3] og finner et annet bilde.

Skalere bilde visuelt

Skalere bilde visuelt

Du kan også bruke håndtakene rundt bildet til å endre bildestørrelsen visuelt. For å gjøre dette – klikk på bildet og krets deretter over en av de hvite grenseboksene til markøren blir til en pil. Dra og endre størrelsen på bildet. Vær oppmerksom på at bildet vil alltid beholde proporsjonene slik at det ikke fordreies.

Merk: Rich innholdsredigering støtter ikke bildebeskjæring.