Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan tar jeg opp lyd med Rich innholdsredigering?

Hvordan tar jeg opp lyd med Rich innholdsredigering?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av lyd. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne mediekommentarverktøy

Åpne mediekommentarverktøy

For å åpne mediekommentarverktøyet, klikk på « Videoklipp » (Video Clip)-ikonet.

Gi Adobe Flash Player tilgang

Gi Adobe Flash Player tilgang

For å gi Adobe Flash Player tilgang til datamaskinens kamera og mikrofon, trykk « Tillat » (Allow).

Velg innstillinger

Velg innstillinger

Du kan åpne Flash Player-innstillingene for å velge spesifikke alternativer for ditt lydopptak.

For å åpne innstillingene, høyreklikk (PC) eller kontroll-klikk (Mac) hvor som helst i medievinduet.

Endre innstillinger

Endre innstillinger

Du kan velge blant Flash Player innstillingsfanene og velge dine personvernsinnstillinger [1] og lokal lagringsbegrensning [2] på datamaskinen. Du kan også velge en spesifikk mikrofon [3] i rullegardinmenyen dersom datamaskinen har mer enn ett valg.

Velg alternativet for lydopptak

Velg alternativet for lydopptak

Klikk « Mikrofon » (Microphone)-ikonet for å starte innspilling av lyd.

Start opptak

Start opptak

Klikk for å starte opptak av en lydfil.

Stopp opptak

Stopp opptak

Tiden [1] og volumnivået [2] i opptaket vil kontinuerlig oppdateres etterhvert som du gjør opptak. Klikk hvor som helst for å avbryte opptak.

Hør gjennom opptak

Hør gjennom opptak

Opptaket vil begynne å spille automatisk. Klikk « Lagre » (Save) for å lagre lydopptaket [1]. Klikk « Gjør opptak » (Record) [2] for å spille inn lydmeldingen på nytt.

Vis Opptak

Vis Opptak

Lydopptaket vil automatisk bli satt inn i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre » (Save) for å lagre endringer i posten som ble laget i Rich innholdsredigering.

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjon-sider, kan Lagre tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Vis media

Vis media

Du kan lytte til lydfilen ved å klikke på forhåndsvisningsikonet.