Canvas-guider (no)Instruktørguiden Rich innholdsredigeringHvordan lenker jeg til en YouTube-video i Rich innholdsredigering?

Hvordan lenker jeg til en YouTube-video i Rich innholdsredigering?

YouTube-videoer er automatisk innebygd i enhver funksjon som bruker Rich innholdsredigering. Denne leksjonen gjelder Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester og Emneoversikt-funksjoner.

Det er tre måter å lenke en YouTube-video, avhengig av hvordan du vil den skal se ut:

  1. Sett inn lenken til Rich innholdsredigering (hele lenken med innebygd video)
  2. Sett inn lenken med Kjede-ikonet (forkortet lenke med valgfri innebygd video)
  3. Hyperlenke eksisterende tekst (valgt tekst blir til lenken)
Sett inn lenke i Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet. Kopier / lim inn URL direkte i Rich innholdsredigering. Så trykker du Enter (PC) eller Return (MAC).

Bekreft lenke

Bekreft lenken, som vil vise videotittelen eller YouTube-lenken under YouTube-logoen.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre » (Save) for å lagre endringer i posten som ble laget i Rich innholdsredigering.

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjon-sider, kan Lagre tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Vis video

Vis video

Du kan vise YouTube-videoen ved å klikke på lenken [1], som åpnes i et nytt nettleservindu. Eller du kan klikke på det innebygde videobildet [2], som vil utvide størrelsen og spille av videoen, uten å forlate siden.

Sett inn Lenke med Hyperlenke-ikonet

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet. Klikk « Kjede » (Chain)-ikonet for å lenke til YouTube URLen.

Lim inn lenke

Skriv inn eller lim inn YouTube URL i tekstboksen [1]. Som standard vises et lite innebygd bilde av videoen, som viser videoen du har valgt. Lenken vil også inkludere et lite miniatyrbilde med en innebygd video. Legg til alternativ tekst for videoen i « Alternativ tekst for innebygd forhåndsvisning » (Alt text for inline preview)-feltet [2]. Hvis du ikke vil inkludere den innebygde videoen, klikker du « Deaktiver innebygde forhåndsvisninger for denne lenken » (Disable inline previews for this link)-boksen [3]. Når du er klar til å sette inn videolenken i Rich innholdsredigering, klikker du « Sett inn lenke » (Insert Link)-tasten [4].

Bekreft lenke

Kontroller lenken, som viser «Lenke» (Link) under YouTube™ logoen [1]. Du kan se lenken blinke gult i det øyeblikket den settes inn og blir deretter blå, som forteller at det er en lenke.

Merk: Når du setter inn en YouTube video lenke og deaktiverer innebygd forhåndsvisning, vises bare lenken [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre » (Save) for å lagre endringer i posten som ble laget i Rich innholdsredigering.

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjon-sider, kan Lagre tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Vis video

Vis video

Du kan vise YouTube-videoen ved å klikke på lenken [1], som åpnes i et nytt nettleservindu. Eller du kan klikke på det innebygde videobildet [2], som vil utvide størrelsen og spille av videoen, uten å forlate siden.

Hyperlenke eksisterende tekst

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet. Merk teksten du vil hyperlenke [1]. Klikk « Kjede » (Chain)-ikonet for å lenke til YouTube URLen [2].

Lim inn lenke

Skriv inn eller lim inn YouTube URL i tekstboksen [1]. Som standard vises et lite innebygd bilde av videoen, som viser videoen du har valgt. Lenken vil også inkludere et lite miniatyrbilde med en innebygd video. Legg til alternativ tekst for videoen i « Alternativ tekst for innebygd forhåndsvisning » (Alt text for inline preview)-feltet [2]. Hvis du ikke vil inkludere den innebygde videoen, klikker du « Deaktiver innebygde forhåndsvisninger for denne lenken » (Disable inline previews for this link)-boksen [3]. Når du er klar til å sette inn videolenken i Rich innholdsredigering, klikker du « Sett inn lenke » (Insert Link)-tasten [4].

Bekreft lenke

Kontroller lenken. Du kan se lenken blinke gult i det øyeblikket den settes inn og blir deretter blå, som forteller at det er en lenke.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre » (Save) for å lagre endringer i posten som ble laget i Rich innholdsredigering.

Merk: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjon-sider, kan Lagre tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Vis video

Vis video

Du kan vise YouTube-videoen ved å klikke på lenken, som åpnes i et nytt nettleservindu.