Canvas-guider (no)Instruktørguiden TesterHvordan kan jeg gi studentene mine ekstra forsøk når jeg publiserer en test?

Hvordan kan jeg gi studentene mine ekstra forsøk når jeg publiserer en test?

Du kan gi en enkelt student, flere studenter eller hele klassen ekstra forsøk på en test. Hvis testen din er låst, kan du også manuelt låse opp testen for en student, selv om studenten ikke har tatt testen før.

Du kan legge til ekstra forsøk gjennom tilgang til studentenes testresultater eller gjennom å moderere selve testen.

Tilgang til resultater av studenttest er en rask måte å gi et ekstra forsøk til en enkelt elev.

Ved åmoderere testen kan du tillate ekstra forsøk til enkelte studenter eller flere studenter samtidig. Dette valget lar deg også tillate ekstra forsøk til studenter som ennå ikke har tatt testen. For tidsbegrensede tester, kan du gi ekstra tid for et forsøk. Hvis testalternativene tillater at studentene viser resultater kun en gang etter hvert forsøk, kan du også la studenter vise testresultater en gang til.

Du kan også bruke disse alternativene til å fjerne forsøk. Hvis du for eksempel skal fjerne et student forsøk, kan du redusere forsøk på denne måten.

Merk: Når ekstra forsøk gis via moderér test-valget holder Canvas på den høyeste testpoengsummen som standard. Du kan endre testpoengvalg for enten å opprettholde den høyeste poengsummen, den siste poengsummen eller et gjennomsnitt av alle poengsummer.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på «Tester» (Quizzes)-lenken.

Åpne test

Klikk på navnet til testen

Legge til ekstra forsøk gjennom resultatene til studenttesten.

For å legge til et ekstra forsøk for en individuel student, klikk på ikonet Alternativer [1], og velg lenken Vis testresultater for student [2].

Velg student

Velg student

Klikk på navnet til studenten under overskriften «Studenter som har tatt testen» (Students who have taken the quiz)

Merk: For å gi et ekstra forsøk til studenter som ennå ikke har tatt testen, må du legge til et forsøk ved å moderere testen.

Tillate denne studenten et ekstra forsøk

Legge til ekstra forsøk gjennom resultatene til studenttesten.

Klikk på tasten «tillat denne studenten et ekstra forsøk» (allow this student an extra attempt) . Studenten vil automatisk motta et ekstra forsøk på testen.

Legge til ekstra forsøk gjennom å moderere testen

For å legge til forsøk for én eller flere studenter, klikker du på lenken «Moderer denne testen» (Moderate This Quiz).

Moderer test

Finn studenten og klikk på ikonet «Rediger» (Edit) [1] for å moderere en test for en student. Du kan også filtrere studentene i emnet ved hjelp av feltet «Søk etter folk» (Search People) [2].

Gi studentutvidelse

Skriv inn antall ekstra forsøk du ønsker å gi studenten i feltet «Ekstra forsøk» (Extra Attempts) [1].

Hvis testen din er låst på grunn av tilgangsdatoer, må du låse opp testen for studenten ved å huke av boksen «Lås opp testen for det neste forsøket» (manually unlock the quiz for the next attempt) [2].

Merk: Hvis en quiz krever en tilgangskode, må studenter fremdeles skrive inn koden for å begynne sitt nye testforsøk etter at den har blitt låst opp manuelt.

Justere tilleggsalternativer

Justere tilleggsalternativer

Avhengig av innstillingene for testen kan studenttypefeltet inneholde flere alternativer.

Hvis testen har en tidsbegrensning og du ønsker å gi mer tid, skriver du inn antall ekstra minutter i feltet «Ekstra tid på hvert forsøk» (Extra Time on Every Attempt) [1]. Hvis studenten ikke har tatt testen, legges den ekstra tiden til studentens første forsøk og tilleggsforsøk. Lær mer om administrering av ekstra tid i tidsatte tester.

Hvis testen er lagret med alternativet Kun én gang etter hvert forsøk, kan du la studenten se testresultatene en gang til [2]. Resultatene inkluderer både svarene fra studentene og de korrekte svarene. Når studenten har sett testresultatene, vil forlengelsen av resultatvisningen tilbakestilles, og resultatene skjules igjen. Lær mer om begrense testresultat.

Merk: Hvis alternativet Bare én gang er valgt og studenter har fått et ekstra forsøk på testen, vil studenter kunne vise resultatene før de tar testen, samt etter testen. Hvis studenter tillates flere forsøk på en test, kan du ønske å redigere testen og velge alternativet «Tillat flere forsøk» (Allow Multiple Attempts), noe som bare gir studentene muligheten til å se testsvarene etter siste forsøk.  

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på «Lagre».

Moderer testen for flere studenter

Hvis du vil velge flere studenter, klikker du på avkrysningsruten [1] ved siden av navnene. Hvis du vil velge alle studentene, klikker du avkrysningsruten på toppen [2]. Klikk på tasten «Endre utvidelser for [#] valgte studenter» (Change Extensions for [#] Selected Students) [3].

Gi flere studentutvidelser

Fullfør utvidelsene for studentene du valgte. Avhengig av testinnstillingene dine kan ekstra testalternativer vises for alle valgte studenter.

Når du er ferdig, klikker du på «Lagre» (Save) [3].