Canvas-guider (no)Instruktørguiden Profil- og brukerinnstillingerHvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

Hvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

I Canvas kan du legge til kontaktmetoder for å motta varslinger. Kontaktmetoder lar deg velge hvordan du mottar varslinger når forskjellige hendelser oppstår innen et emne. Varslinger gjelder for alle emner i Canvas. Canvas støtter varsling gjennom e-post, SMS og Twitter.

Når du legger til kontaktmetoder, kan du stille egne varslingspreferanser for å velge hvor ofte du blir varslet om emnehendelser.

Se video om varslingspreferanser.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på «Konto» (Account) [1], og klikk så på «Innstillinger» (Settings) [2].

Legg til kontaktmetoder

Legg til kontaktmetoder

I «kontaktmetoder» (Ways to Contact) i sidepanelet, vil kontoen vise den standard e-postadressen med din konto. Dersom du ønsker å legge til en ekstra e-postadresse, klikk på «legg til e-postadresse» (Add Email Address) [1].

Dersom du ønsker å legge til SMS tekstmeldinger som en kontaktmetode, klikk på «legg til kontaktmetode» (Add Contact Method) [2].

Vis kommunikasjonsadvarsler

Canvas sender ikke varslinger til kommunikasjonskanaler som har blitt avvist, som betyr at kanalen ikke lengre kan forsøke å generere eller sende en varsling. Avvisning kan skje fra ugyldige adresser (på grunn av skrivefeil, endrede adresser, osv.) eller blokkerte servere.

Du vil bli varslet Canvas når en av dine kommunikasjonskanaler er blitt avvist. Dersom du er på en Canvas side utenfor brukerinnstillingene, vil Canvas vise et advarselsbanner på toppen av nettleservinduet [1].

I brukerinnstillinger kan Canvas vise de følgende ikonene for å indikere en kontaktmetodes status:

  • «Slå sammen» (Merge) [2]: lar deg slå sammen kontoer med andre Canvas-kontoer som bruker den samme e-postadressen.
  • «Advarsel» (Warning) [3]: indikerer en avvist metode. For å fikse feilen kan du fjerne og så legge til den nye kontaktmetoden til din profil.
  • «Hake» (Check Mark) [4]: varsler om en ubekreftet e-postadresse.

For å slette kontaktmetoden, klikk på «slett» (Delete) [5].

Koble til netttjenester

Netttjenestedelen av innstillingssiden er delt i to kolonner. Tjenester du har allerede registrert, som gjennom «kontaktmetoder» (Ways to Contact) seksjonen av innstillingene, eller gjennom emnesamarbeid og oppgaver, som vises i venstre kolonne under «registrerte tjenester» (Registered Services) banneret [1]. Andre tjenester som er tilgjengelig for registrering vises i høyre kolonne under «andre tjenester» (Other Services) [2].

Lær hvordan du legger til nettjenester i Canvas.

Vis godkjente integrasjoner

Vis godkjente integrasjoner

Når tredjepartsintegrasjoner får tilgang til kontoen, vil «godkjente integreringer» (Approved Integrations)-seksjonen vise de autoriserte integrasjonene. Hver integrasjon vil vise navnet på appen, hensikten (om en er beskrevet), datoen appen sist ble brukt, datoen appen utgår og en link for å vise flere detaljer.