Canvas-guider (no)Instruktørguiden PersonerHvordan bruker jeg siden Folk som instruktør?

Hvordan bruker jeg siden Folk som instruktør?

Folk viser alle registrerte brukere i emnet, lagt til enten av deg eller din institusjon via SIS-import.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Vise Folk

Siden Folk viser all informasjon om brukerne i emnet ditt. Siden er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av generert brukerdata [2]. Nedtrekksmenyen for alternativer [3] inkluderer også ytterligere innstillinger for brukerinformasjon.

Søk og filtrere brukere

Globale innstillinger omfatter søking og filtrering etter brukerdata. For å søke etter en bestemt bruker, skriver du inn brukerens navn i søkefeltet [1].

For å filtrere etter rolle, velger du rollenes rullegardinmeny [2]. Filteret vil også vise antallet brukere i hver rolletype [f.eks student eller lærerassistent].

Du kan også legge til en bruker i emnet [3].

Administrere studentgrupper

Personer-siden organiserer også alle studentgruppene, og du kan behandle studentgrupper. Du kan opprette grupper for å sette studentene sammen for å fullføre prosjekter eller andre aktiviteter. Studenter kan opprette sine egne grupper, som vil tillate dem å samarbeide.

Vise brukere

For hver bruker viser siden Folk:

  • Brukerens navn [1].
  • Påloggings-ID [2].
  • SIS-ID [3] – denne kolonnen krever tillatelse for å vise SIS-ID-er.
  • Seksjon [4] – kan registreres i mer enn én seksjon.
  • Rolle [5] – hvis brukeren ble tildelt en egendefinert rolle. Foreløpig vises bare baserollen.
  • Siste aktivitet [6] – viser tid og dat til en brukers siste interaksjon i emnet. Dette tidsmerket oppdateres når en bruker navigerer gjennom emnet under emnenavigeringen, svarer på en diskusjon eller sender inn en oppgave eller test, og når du åpner emnefiler og -sider. Merk at siste aktivitet ikke inkluder mobilinteraksjoner eller gruppedeltakelse.
  • Total aktivitet [7] – lar deg se hvor lenge studentene samhandler innenfor et emne og teller bare sidenavigering. Samlet aktivitetstid vises i timer:minutter:sekunder. Hvis en bruker ikke ennå har nådd en time med aktivitet, vises samlet aktivitetstid som minutter:sekunder. Samlet aktivitet registrerer all tid brukt på visning av emneinnhold som overstiger to minutter. Hvis tiden mellom en ny aktivitet og den siste fullførte aktiviteten er under ti minutter, vil hele tiden mellom disse to hendelsene også bli inkludert. Samlet aktivitet inkluderer ikke gruppeaktivitet eller sidevisninger for videoer som ikke inkluderer mellomliggende sideforespørsler, slik som for eksempel en halvtimes innspilt forelesning. For å vise bestemte sidevisninger for en student, ser du på studentens rapport for emnetilgang.

Vis brukerstatus

Du kan også vise statusen for ventende og inaktive påmeldinger.

Når et emne er publisert, mottar brukerne en invitasjon til emnet. Brukere som ennå ikke har akseptert invitasjonen til emnet vil vise en ventende status [1]. For å sende emneinvitasjoner for ventende brukere, klikker du på lenken «Send på nytt» (Resend) [2] øverst på siden.

Brukere som er inaktive i kurset vil vise en inaktiv status [3]. Den Inaktive statusen gjør at du kan du vise en brukers tidligere aktivitet i kurset, men tillater ikke studenten tilgang til kurset.

Vise kontekstkort

Hvis ditt lærested har aktivert studentkontekstkort, kan du vise kontekstkortet til en student ved å klikke på studentens navn.

Merknad: Dersom denne funksjonen ikke er tilgjengelig, har ikke institusjonen din aktivert studentkontekstkort.

Administrere brukere

For å behandle en bruker i emnet ditt, klikk på ikonet Alternativer. Du kan sende emneinvitasjoner på nytt og vise brukerdetaljer. Hvis du har tillatelse i emnet ditt, kan det hende at du også kan redigere brukerens emneseksjoner, redigere brukerens rolle, deaktivere brukeren, eller fjerne brukeren fra emnet.

Administrere observatører

For observatørroller, kan du også linke en observatør til en student.

Vis alternativer

Vis alternativer

I nedtrekksmenyen for Alternativer kan du se brukergrupper [2]. Brukergrupper er de samme som vises i de globale innstillingene øverst på siden.

Du kan vise tidligere påmeldinger i emnet [2]. Tidligere påmeldinger er studenter som tidligere var registrert i emnet, og som har fullført påmeldingen.  

Du kan vise registrerte tjenester for hver bruker i emnet [3]. Hvis en person har registrert en sosial mediekonto i Canvas, kan du se at tjenesten står oppført og kommunisere med vedkommende person gjennom alle sosiale mediesider de har registrert.

Du kan også vise et sammendrag av alle studentsamhandlinger i emnet ditt [4]. Samhandlinger registreres når du kontakter studenten via Samtaler, eller når du legger igjen en kommentar på en oppgave.