Canvas-guider (no)Instruktørguiden SiderHvordan angir jeg en Forside i et emne?

Hvordan angir jeg en Forside i et emne?

Startsiden for emne er det første studentene vil få se når de åpner emnet. Du kan tilpasse en side for emnestartsiden fra emne-sidene og vise den som startside for emnet.

Hvis du vil endre startsiden for emnet til en egendefinert side, må du først sette siden som forside. Forsiden er en betegnelse som viser Canvas hvilken side som kan brukes som startside for emnet. Bruk denne siden til å vise en velkomstmelding, lenker, bilder eller annen informasjon til studentene.

Merknader:

  • Før forsiden innstilles, må siden publiseres.
  • Når du angir en forside, kan du ikke fjerne forsiden. Du kan imidlertid endre forsiden som du ønsker, eller angi en annen side som forside.
  • Før en forside stilles inn, vil sider-lenken i navigering på emner åpne sider-indeksen. Når du har valgt en forside, åpnes imidlertid alltid sider-linken til forsiden. Klikk tasten «Vis alle sider» (View All Pages) for å returnere til sider-indeksen.
  • Sider-forsiden kan også settes til å vise nylige kunngjøringer for emnet.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken «Sider» (Pages).

Bruk som forside

Bruk som forside

Finn den «publiserte» (published) forsiden du vil angi som Forside [1]. Klikk «Innstillinger» (Settings)-ikonet på siden [2] og velg «Bruk som Forside»-tasten [3].

Vis Forside

Vis Forside

Når forsiden først er satt, kan den ikke fjernes. Forsiden angis med et grått Forsidemerke.

Du kan endre forsiden til en annen side i emnet ved å velge Innstillinger-ikonet på siden.