Canvas-guider (no)Instruktørguiden SiderHvordan angir jeg en Forside i et emne?

Hvordan angir jeg en Forside i et emne?

Startsiden for emne er det første studentene vil få se når de åpner emnet. Du kan tilpasse en side for emnestartsiden fra emne-sidene og vise den som startside for emnet.

Hvis du vil endre startsiden for emnet til en egendefinert side, må du først sette siden som forside. Forsiden er en betegnelse som viser Canvas hvilken side som kan brukes som startside for emnet. Bruk denne siden til å vise en velkomstmelding, lenker, bilder eller annen informasjon til studentene.

Merknader:

  • Før forsiden innstilles, må siden publiseres.
  • Du kan redigere forsiden, sette en annen side som forside, eller fjerne forsiden.
  • Før en forside stilles inn, vil sider-lenken i navigering på emner åpne sider-indeksen. Når du har valgt en forside, åpnes imidlertid alltid sider-linken til forsiden. For å returnere til sider-indeksen, trykk tasten « Vis alle sider » (View All Pages)
  • Sider-forsiden kan også settes til å vise nylige kunngjøringer for emnet.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Angi forside i sider-listen

Finn den « publiserte » (published) siden du vil angi som Forside [1]. Klikk « Innstillinger » (Settings)-ikonet [2] og velg « Bruk som Forside » (Use as Front Page)-lenken [3].

Vis Forside

«Forsiden» (Front Page) angis med et grått Forsidemerke.

Du kan endre forsiden til en annen side i emnet ved å velge Innstillinger-ikonet på siden.

Angi forside på individuell side

Angi forside på individuell side

Du kan også sette en side som forsiden fra en hvilken som helst enkelt side i emnet ditt. Klikk navnet på en publisert side som du vil angi som forsiden din.

Bruk som forside

Klikk « Innstillinger » (Settings)-ikonet [1] og velg « Bruk som Forside » (Use as Front Page)-lenken [2].

Fjern forside

For å fjerne forsiden, finn siden som er merket med et grått forside-merke [1]. Klikk «Innstillinger» (Settings)-ikonet [2] og velg «Fjern som Forside» (Remove as Front Page) [3].