Canvas-guider (no)Instruktørguiden ModulerHvordan bruker jeg utkasttilstand i Moduler?

Hvordan bruker jeg utkasttilstand i Moduler?

Utkasttilstand tillater innhold i Moduler å eksistere i en ikke publisert (utkast-) tilstand. Ikke publiserte moduler er usynlige for studenter.

Moduler kontrollerer hele flyten til emnet sammen med innholdet. Når du legger til elementer i en modul, må du være oppmerksom på at statusen til modulen styrer tilstanden for de enkelte modul-elementene. Det kan være lurt å vurdere å la alle modul-elementer være upubliserte før du er klar til å publisere hele modulen.

For eksempel, hvis du legger en publisert diskusjon til en upublisert modul, kan ikke studenter vise diskusjonen på moduler-siden. Men de vil fortsatt kunne se diskusjonen i andre områder av Canvas, som diskusjoner indekssiden, kursoversikten og kalenderen, men de kan ikke åpne eller delta i diskusjonen. Vær oppmerksom på disse potensielle scenariene når det gjelder å legge emneinnhold til en modul.

Moduler støtter også publisering eller oppheving av publisering av filer, i tillegg til å angi en fil som begrenset. Begrenset status gjelder bare filer og kan skjule filer fra studenter. Men vær oppmerksom på at begrensede filer kan fremdeles være synlige for studenter når de legges til moduler. Lær mer om begrense filer i Canvas.

Åpne moduler

Åpne moduler

I «emnenavigasjonen» (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vis Status for alle moduler

Vis Status for alle moduler

På indekssiden, kan du vise statusen for hver modul. Grønne ikoner angir at modulen er publisert [1]. Grå ikoner indikerer moduler som ikke er publisert [2]. Du kan endre statusen for en modul av ved å veksle publisert eller ikke publisert -ikonene.

Publiser en modul

Publiser en modul

For å publisere en modul, klikk på modulens ikke publisert-ikon. Kretse-teksten vil bekrefte at du ønsker å publisere modulen.

Merk: Publisere en modul vil automatisk publisere alle upubliserte innholdselementer i modulen.

Opphev publisering av Modul

Opphev publisering av Modul

For å oppheve publisering av en modul, svever du over publisert-ikonet. Kretse-teksten vil bekrefte at du ønsker å oppheve publiseringen av modulen. Klikk på ikonet for å bekrefte.

Endre status for modulens innholdselementer.

Endre status for modulens innholdselementer.

Du kan vise og endre statusen for individuelle modul innholdselementer også. Selv om publisering av en modul også vil publisere alle modul elementer, kan du manuelt oppheve publiseringen av individuelle modul-elementer senere. Studenter kan ikke vise ikke publiserte modul-elementer som del av en publisert modul. Lær mer om administrering av oppgaver, tester, diskusjoner, sider, og filer.

Hvis du legger til en begrenset fil som et modul-innholdselement, vises begrensede filer med et låseikon. Begrensede filer fungere som publiserte filer og kan vises av studenter (avhengig av begrensningsinnstillingen). Lær mer om begrense filer i Canvas.

Merk: Når du legger til elementer i en modul, må du være oppmerksom på at statusen til modulen opphever tilstanden for modul-elementene. Hvis et element publiseres i en ikke publisert modul, kan studenter ikke vise elementet på moduler-siden, men de kan fortsatt vise de publiserte elementene i andre områder av Canvas. Imidlertid vil de ikke kunne samhandle med elementet før modulen er publisert.

Moduler i Studentvisning

Moduler i Studentvisning

Studenter kan ikke se handlingene involvert med utkasttilstand, slik som publisert og ikke-publisert -ikoner og innstillings-ikoner. Studenter vil bare se publiserte moduler og tilgjengelig modulinnholdselementer, som vises i grå tekst.