Canvas-guider (no)Instruktørguiden GrupperHvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Hvordan legger jeg gruppesett til et emne?

Gruppesett inneholder ulike grupper i et emne. Før du oppretter et nytt gruppesett kan det være lurt å se eksisterende gruppesett. Du kan også klone et eksisterende gruppesett.

Når du har opprettet et gruppesett, kan du manuelt opprette grupper i settet eller automatisk opprette grupper i settet.

Merknad: Gruppe-siden viser opptil 50 gruppesett. 

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken «Folk» (People) i Navigering på emner.

Legg til gruppesett

Legg til gruppesett

Klikk på «Legg til gruppesett» (Add Group Set)-knappen.

Opprett gruppesett

Opprett gruppesett

Navngi den nye gruppen ved å skrive det i feltet for «gruppesettnavn» (Group Set Name) [1].

Du kan selv tillate registreringer ved å merke av for «Tillat selvregistrering» (Allow self sign-up) [2].

Du kan automatisk dele gruppene i flere like grupper ved å klikke på «del studentene i [antall] grupper»-knappen (Split students into [number] groups) [3] og deretter skrive inn antall grupper i dialogboksen.

Du kan opprette grupper manuelt ved å klikke på «jeg vil opprette grupper manuelt»-tasten (I'll create groups manually) [4].

Klikk på «Lagre» (Save)-tasten [5].

Merknader:

  • Bortsett fra når du oppretter grupper manuelt, kan du automatisk definere ledere for studentgrupper.
  • Valgmuligheten som krever at gruppemedlemmer tilhører samme seksjon finnes innen selvregistrering og automatisk opprettede grupper.

Se gruppesett

Se gruppesett

Se gruppesettet du opprettet.