Canvas-guider (no)Instruktørguiden GrupperHvordan viser jeg alle grupper i et emne som instruktør?

Hvordan viser jeg alle grupper i et emne som instruktør?

Canvas har to typer grupper: studentgrupper og gruppesett. Studentgrupper kan opprettes av en instruktør eller en student, og er selv organisert av studenter. Gruppesett er grupper som du oppretter for å bruke til karaktersatte oppgaver.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Vise brukergrupper

Vise brukergrupper

Som standard finner du siden Folk i fanen « Alle »(Everyone), som viser alle brukerne i emnet. For å vise brukergrupper, klikker du på ikonet « Innstillinger » (Settings), og velger lenken « Vis brukergrupper » (View User Groups) [2]. Eller klikk på fanen « Grupper » (Groups) [3].

Vise gruppesett

Vise gruppesett

Når du oppretter et gruppesett i emnet, vises gruppesettet som en fane[1] for enkel tilgang til gruppeinformasjonen. Du kan også vise en gruppesett direkte ved å klikke på navnet til fanen.

Den merkede fanen [2] viser hvilke gruppesett du ser på. Trykk på hvilken som helst fane for å vise et annet gruppesett.

Vis grupper

Som del av å lage et gruppeoppsett, kan grupper også lages manuelt eller automatisk.

Som standard er alle grupper lukket på siden. Du kan utvide hver gruppe og se hvilke elever som er tildelt hver gruppe i gruppesettet ved å klikke på pilen ved siden av gruppenavnet [1].

Når studenter deltar i en gruppe, kan du se aktiviteten i gruppen [2].

Vis påmeldt-melding

Vis påmeldt-melding

Om en gruppe inkluderer en inaktiv student, vises et merke ved siden av studentens navn. Inaktive student-gruppeinnleveringer kan fortsatt bli karaktersatt i SpeedGrader. Men studentene får ingen varsler om oppgaven, og kan ikke vise emnekarakterer. Andre studenter kan se studentens navn, men vil ikke se at studenten er inaktiv. For å forbedre gruppeopplevelsen for alle gruppemedlemmer, bør inaktive studenter flyttes til en annen gruppe.

Legg til gruppesett

Legg til gruppesett

For å legge til et gruppesett, klikker du på « Legg til gruppesett ». (Add Group Set)-tasten.

Administrere gruppesett

Administrere gruppesett

For å administrere detaljene til gruppesettet, trykker du på « Innstillinger » (Settings)-ikonet [1].

For å redigere gruppesettet, klikker du på lenken« » Rediger » (Edit) [2].

For å klone gruppesettet, klikker du på lenken « Klon gruppesett » (Clone Group Set) [3]. Kloning av et gruppesett kopierer hele gruppesettet, inkludert alle grupper, gruppeledere og medlemskap. Du kan også opprette et nytt navn for å skille mellom de forskjellige klonede gruppesettene. Hvis du ikke endrer navnet vil gruppenavnet forbli det samme, men identifiseres som en klone.

Hvis du vil endre en gruppe, men gruppen inkluderer studentinnleveringer, bør du klone gruppen i stedet for å endre gruppemedlemsskapet. Endring av gruppen kan føre til utilsiktede konsekvenser for studentkarakterene.

Hvis du vil slette gruppesettet, klikker du på « Slett » (Delete)-lenken [4]. Ved å slette et gruppesett, sletter du også alle grupper innenfor gruppesettet.