Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan skjuler eller gjenåpner jeg en oppgave i karakteroversikten?

Hvordan skjuler eller gjenåpner jeg en oppgave i karakteroversikten?

Som standard tillater Canvas studenter å se oppgave-karakterer så snart instruktøren har karaktersatt oppgaven. I noen tilfeller kan instruktører ønske å holde tilbake studentkarakterer til alle oppgaver har blitt karaktersatt, og deretter slippe karakterene til alle studentene på samme tid. For å midlertidig skjule studentkarakterer, kan en instruktør velge å merke en oppgave som skjult. Studenter kan fortsatt se og sende inn en skjult oppgave. Bare karakteren skjules. Du kan også skjule oppgaver i SpeedGrader.

En skjult oppgave vil ikke sende ut varslinger om karakter endringer, eller nye instruktør kommentarer før oppgaven er gjenåpnet. En skjult oppgave viser et ikon for å skjule oppgaven på studentkaraktersiden, slik at studenter vet at oppgaven er skjult. Studenter kan ikke se karakterene deres, inkludert karakter- og poengendringer, innleveringskommentarer, Canvas DocViewer-kommentarer, og kurvede oppgaver for oppgaven inntil oppgaven ikke skjules lenger. I karakteroversikteksporter og -rapporter, er skjulte karakterer en del av upostede karakterer.

Skjuling bør bare brukes for midlertidig å blokkere pågående karaktersettingsarbeid fra å være synlig for studenter. Det bør ikke brukes til å skjule karakterer lengre enn nødvendig.

Hvis du ikke vil at elevene skal kunne vise sin totale karakter, kan du skjule totalkarakteren fra studentene.

Merk:

  • Hvis du gjør endringer i en skjult oppgave, vil det totale resultatet som du ser det (i både karakteroversikten og studentkarakter-siden) bli påvirket. Studenter vil imidlertid ikke kunne se endringer når de viser sine karaktersider. Når du gjenåpner oppgaven, vil total karakteren i studentenes visning oppdateres.
  • Hvis du gjenåpner en oppgave med varierte forfallsdatoer, vil alle studentene få sine resultater samtidig.
  • Visning av totalkolonnen i karakteroversikten kan begrenses når flere karaktersettingsperioder er aktivert.
  • Studenter vil ikke kunne se test-svarene sine mens en test er skjult.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I Navigering på emner klikker du på lenken « Karakterer » (Grades).

Åpne oppgavemeny

Åpne oppgavemeny

Krets over oppgavenavnet. Klikk på rullegardinmenyen.

Skjul oppgave

Skjul oppgave

Klikk på «Skjul oppgave» (Mute Assignment) -lenken.

Bekreft skjuling av oppgave

Bekreft skjuling av oppgave

Klikk på «Skjul oppgave» (Mute Assignment) -tasten.

Vis Skjul oppgave

Vis Skjul oppgave

Vis det skjulte ikonet for oppgaven [1]. I Total kolonnen [2] viser karakteroversikten et skjule-ikon, som advarer om at din karakter visning er forskjellig fra studentens karaktervisning på grunn av den skjulte oppgaven.

Merk:

  • Den totale kolonnen viser bare karaktersatte oppgaver som har blitt skjult. Oppgaver som er angitt som ikke karaktersatte påvirkes ikke.
  • Visning av Total-kolonnen i karakteroversikten kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert.

Gjenåpne oppgaven

Gjenåpne oppgaven

For å gjenåpne oppgaven, klikk oppgave-rullegardinmenyen og klikk på lenken «Gjenåpne oppgave» (Unmute Assignment).

Bekreft Gjenåpning av oppgave

Bekreft Gjenåpning av oppgave

Klikk på «Gjenåpne oppgave» (Unmute Assignment) -tasten.