Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan kan jeg gi ekstra kreditt i et emne?

Hvordan kan jeg gi ekstra kreditt i et emne?

Du kan gi studentene ekstra kreditt i Canvas med flere alternativer.

Merknader:

  • Hvis du vekter oppgavegruppene, ta hensyn til hvordan vektede grupper påvirker karakteroversikten hvis oppgaver er verdt null poeng.
  • Når du legger til ekstra poeng kan det påvirke studentens resultater, dersom du har angitt slipp-regler i en oppgavegruppe.

Opprette ny oppgave uten innlevering

Opprette ny oppgave uten innlevering

De fleste instruktører krever en online eller papir -innlevering for oppgaveinnleveringer, men du kan også velge alternativet for ingen innlevering. Oppgaver med ingen innlevering fungerer bra for klasserom oppgaver, for eksempel moderere en diskusjon eller til-stede-presentasjoner.

Opprett en ny oppgave med null poeng mulig [1], og velg «Ingen innlevering» (No Submission) i innleveringstype-rullegardinmeny feltet [2].

Legg til poengene manuelt i karakteroversikten når studentene har fullført arbeidet.

Legg ekstra poeng til en eksisterende oppgave

Legg ekstra poeng til en eksisterende oppgave

Legg til ekstra poeng til en oppgave du allerede har opprettet. Angi de ekstra poengene i karakteroversikten manuelt.

I dette eksemplet er oppgaven verdt 10 poeng. Å legge til 5 ekstra poeng vil bringe oppgavens totalsum for denne studenten til 15 poeng. De ekstra poengene vil øke poengtotalen beregnet i den karakteroversiktens sluttkarakter.

Legg Poengjustering til en test

Du kan bruke Poengjustering i SpeedGrader™ for å legge poeng til en test. Poengjustering gjør at du manuelt kan justere test resultatet. Lær mer om Poengjustering.

Opprette ekstra kreditt i en rubrikk

Opprette ekstra kreditt i en rubrikk

Legg et ekstra kriterie til en Rubrikk for ekstra kreditt. Kontroller at rubrikken blir verdt mer enn oppgaven, og du kan gi studentene ekstra poeng eller ikke, uten at det påvirker de faktiske oppgavepoengene.

Ekstra kreditt og Oppgavegrupper

Oppgaver må bli plassert inne i en Oppgavegruppe. Oppgavegruppene kan være vektet eller ikke, avhengig av hvordan du vil karaktersette studentene i emnet. Klikk her for å lære og opprette vektet oppgavegruppe.

Ikke-vektede Oppgavegrupper

Når oppgavegruppene er «ikke vektet» (not weighted), kan du opprette ekstrakreditt-oppgaver i deres egne oppgavegrupper, hvis du ønsker det. Du kan opprette en egen gruppe for å skille mellom ulike typer oppgaver. I dette eksemplet har hele oppgavegruppen ingen mulige poeng [1].

Når studenten er ferdig med arbeidet som kreves for ekstrakreditt-oppgavene, kan du manuelt legge til poeng i karakteroversikten.

Vektede oppgavegrupper

Når oppgavegruppene er «vektet» (weighted), beregner ikke Canvas karakterer for en hel gruppe som har ingen mulige poeng. Derfor, for at ekstrakreditt-oppgaver skal beregne riktig i vektede grupper, må de bli plassert innenfor en eksisterende oppgavegruppe som har minst én oppgave som er verdt mer enn null poeng. I dette eksempelet ligger ekstrakreditt-oppgaven i en oppgavegruppe med flere oppgaver som er verdt mer enn null poeng [1]. Legg merke til hvordan oppgavegruppene er vektet [2].

Når studenten er ferdig med arbeidet som kreves for ekstrakreditt-oppgavene, kan du manuelt legge til poeng i karakteroversikten.

Avvik i Vektede oppgavegrupper

Avvik i Vektede oppgavegrupper

Hvis du oppretter ekstrakreditt-oppgavene med null poeng innen samme oppgavegruppe, men bestemmer deg for å vekte oppgavegruppene, vil ikke ekstrakreditt-oppgavene beregne riktig innen Canvas. Canvas kan ikke beregne oppgavegruppene der det er ingen poeng mulig. Hvis studenten for eksempel har 12 poeng av 0 poeng mulig, kan ikke Canvas fastslå virkningen det vil ha på den totale karakteren, fordi 12 kan ikke deles på 0.

En feilmelding vises i kolonnen for total karakter, samt ved de(n) berørte oppgaven(e). I dette eksemplet er de to ekstrakreditt-oppgavene (begge med null poeng mulig) plassert i en oppgavegruppe kalt Ekstra kreditt. Likevel har oppgavegruppen blitt vektet. Advarselen angir at resultatet ikke inkluderer Ekstra kreditt (som oppgavegruppe) fordi hele gruppen har ingen poeng mulig. I denne situasjonen, må oppgavene flyttes til en annen oppgavegruppe eller du må inkludere en oppgave i ekstrakreditt-oppgavegruppen som har minst 1 poeng mulig.