Canvas-guider (no)Instruktørguiden KaraktererHvordan laster jeg ned karakterer fra karakteroversikten?

Hvordan laster jeg ned karakterer fra karakteroversikten?

Du kan eksportere resultater fra karakteroversikten og laste dem ned til datamaskinen som en CSV-fil. Ved eksport samsvarer CSV-fil dataene med gjeldende filter/filtre og innstillingene som vises i karakteroversikten.

Merknader om CSV-filer:

  • Noen av kolonnene som vises i CSV-filen er skrivebeskyttede kolonner som beregnes av regler eller prosenter satt i Canvas. Endringer i disse kolonnene ignoreres når du laster opp filen til emnet ditt igjen.
  • For oppgavegruppe-kolonner vil endringer i oppgave-resultater automatisk bli inkludert i oppgavegruppe-beregningen i karakteroversikten.
  • CSV nedlastninger samsvarer med flere vurderingsperioder. Karakteroversikten eksporterer vurderingsperioden som vises i karakteroversikten. For alle vurderingsperioder blir ikke kolonner for totalt resultat og oppgavegruppe-totaler inkludert i nedlastingen, hvis alternativet for «Vis Totaler» ikke er aktivert.
  • Total resultatet som vises i karakteroversikten gjenspeiler hver students resultat på tidspunktet for visning, og tar hensyn til om instruktøren har valgt at ikke-karaktersatte oppgaver skal behandles som null, skjulte oppgaver, forfallsdatoer for oppgaver, osv. Derfor inkluderer CSV-nedlastingen skrivebeskyttede kolonner for nåværende og siste resultat. Nåværende resultat reflekterer totalen mens usendte oppgaver ignoreres, og sluttresultatet teller usendte oppgaver som null.
  • Hvis en student har sendt inn en oppgave flere ganger, står CSV-filen bare for den nyeste innleveringen.
  • Kolonnen notater er ikke inkludert i CSV-eksportfilen med karakteroversikten.
  • Fullførte og inaktive registreringer er ikke inkludert i CSV-filen med mindre deres respektive alternativer Vis konkluderte registreringer eller Vis inaktive registreringer, er aktivert i innstillingsmenyen for Karakteroversikt.
  • Ferdige/ufullstendige oppgaver vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0).

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I Navigering på emner klikker du på lenken « Karakterer » (Grades).

Eksporter resultater

Eksporter resultater

Klikk «Eksporter» (Export) -tasten [1] og deretter «CSV-fil» (CSV File)-lenken [2].

Når eksporten er fullført, laster Canvas ned CSV-filen automatisk til datamaskinen.

Eksporter gjeldende resultat

Hvis du navigerer bort fra siden under eksport, vises CSV-filen som tidligere nedlasting i karakteroversiktens eksport-rullegardinmeny slik at den kan lastes ned igjen. Karakteroversikten viser deg tid og dato du ba om eksport.

Hvis du foretok noen endringer på karakteroversikten etter eksport av en fil, eller vil eksportere ny fil, klikk på CSV-fillenken igjen.

Merk: Karakteroversikt-eksportfiler inkluderer tid og dato for nedlastingen, slik at man kan skille mellom flere eksporter. Eksportfilformatet er ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM etterfulgt av emnenavnet.

Rediger resultat

Rediger resultat

Rediger resultatene i Microsoft Excel. Husk å lagre filen som en CSV-fil.

Når du har gjort endringene, kan du laste den opp til emnet ditt.