Canvas-guider (no)Instruktørguiden Global navigeringHvordan bruker jeg instrumentbordet som en instruktør?

Hvordan bruker jeg instrumentbordet som en instruktør?

Instrumentbordet er det første du ser når du logger deg på Canvas. Instrumentbordet hjelper deg se hva som skjer i alle gjeldende emner.

Du kan returnere til instrumentbordet for brukeren din når som helst ved å klikke på koblingen Instrumentbord i Global navigering.

Merk: Hvis institusjonen har aktivert opplæringsveiledningen for emneoppsett, svarer instrumentbordet til den fulle bredde av nettleseren.

Åpne instrumentbord

Åpne instrumentbord

I global navigering, klikker du på « Instrumentbord » (Dashboard).

Vis dashbord

Instrumentbordet [1] er landingssiden i Canvas og viser informasjon om dine nåværende emner. Instrumentbordet inneholder også globale kunngjøringer fra institusjonen din og en global aktivitetstrøm som viser nylig aktivitet i alle gjeldende emner.

Instrumentbordene inneholder også en sidefane [2], som inneholder Å gjøre-liste, kommende hendelser og tilgang til karakterer.

Vis globale kunngjøringer

Vis globale kunngjøringer

Instrumentbordet kan også inkludere globale kunngjøringer, som er kunngjøringer opprettet av institusjonen din. For å fjerne kunngjøringen fra instrumentpanelet, klikker du på ikonet « Fjern » (Remove).

Endre Instrumentbordvisning

Instrumentbordet tilbyr flere visninger avhengig av dine preferanser. Instrumentbordet er standard på emnekortvisningen, som viser emnekort for alle favorittemnene dine. For å hjelpe til med å administrere Canvasaktivitet, støtter instrumentbordet også den globale aktivitetsstrømmen, som viser ny aktivitet for alle Canvas-emnene dine.

For å endre instrumentbordvisning, klikk på Alternativer-menyen og velg foretrukket visning.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Sidepanelet hjelper deg med å se hva du må gjøre i alle kursene, inkludert elementene i Å gjøre-listen. Sidepanelet inneholder også en kobling til siden for globale karakterer. Lær mer om instrumentbordets sidepanel.