Canvas-guider (no)Instruktørguiden FilerHvordan flytter og organiserer jeg filer som instruktør?

Hvordan flytter og organiserer jeg filer som instruktør?

Du kan flytte og organisere filene i emnet ved å dra og slippe filene eller bruke Flytte-alternativer for hver fil. Filer er alltid organisert i alfabetisk rekkefølge, så du kan ikke endre organiseringen av filene, men for å finne en fil kan du alltid sortere filene etter kolonner.

Åpne filer

Åpne filer

Navigering på emner klikker du på lenken «Filer» (Files).

Flytte fil via Flytte-tasten eller Innstillinger-ikonet

Flytte fil via Flytte-tasten eller Innstillinger-ikonet

Finn filen du vil flytte. Klikk linjeelementet for filen [1].

For å flytte filen via verktøylinjen, klikk «Flytte» (Move)-tasten [2].

For å flytte filen via fil-innstillingene, Klikk«Innstillinger» (Settings)-ikonet [3], og deretter «Flytte» (Move)-lenken [4].

Velg ny filplassering

Velg mappen du vil flytte filen til [1] og klikk «Flytte» (Move)-tasten [2].

Flytt filen via dra og slipp

Flytt filene via dra og slipp

Du kan også administrere filene dine med en enkel klikk-og-dra-metode. Klikk på filnavnet, og dra filen til ønsket mappe. Når du ser at mappen blir uthevet, slipp musen. Filen har blitt flyttet.

Merknad: Instruktører kan dra og slippe filer fra sine personlige filer og inn i emne-filer.

Du kan også flytte en fil fra den høyre ruten til den venstre ruten.

Flytte flere filer

Hvis du vil velge flere filer, trykk på command-tasten (Mac) eller kontroll-tasten (Windows) mens du klikker på linjen for hver fil du vil merke.

For å velge alle filer, kan du klikke command + A taster (Mac) eller kontroll + A taster (Windows).

Klikk den første filen du vill velge, hold nede Shift tasten og klikk den siste filen du vil velge for å velge en rekke filer. Alle filer mellom den første og siste filen vil bli valgt.

Merknad: Du kan også bruke samme tastaturkommandoer for å oppheve merkingen av en fil.