Canvas-guider (no)Instruktørguiden DiskusjonerHvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Hvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Som instruktør, kan du opprette en diskusjon for emnet ditt. Denne leksjonen skisserer en rekke alternativer du kan velge mellom for å spesialtilpasse en diskusjon for ditt emne.

Merknad: Diskusjoner kan være med eller uten karakterer. Hvis en student legger en fil ved en diskusjon uten karakter, teller filstørrelsen i studentens lagringsplasskvote. Mens vedlegg til diskusjoner med karakter teller ikke i studentens lagringsplasskvote.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på «Diskusjoner» (Discussions).

Legg til diskusjon

Legg til diskusjon

Klikk på «Legg til diskusjon» (Add Discussions).

Opprett diskusjon

Opprett en tittel for diskusjonen i Tittel-feltet [1].

Bruk Rich innholdsredigering [2] for å opprette innhold for diskusjonen. Du kan også legge til lenker, filer og bilder til diskusjonen med innholdsvelgeren [3].

Du kan også legge til vedlegg i diskusjonen ved å klikke «Velg fil» (Choose File)-tasten [4].

Legg til diskusjons-alternativer

Legg til diskusjons-alternativer

Som standard opprettes diskusjoner som fokuserte diskusjoner. Hvis du vil opprette diskusjonstråd, klikker du boksen «Tillat svar i tråden» (Allow threaded replies) [1].

For at brukerne skal måtte svare på diskusjonen før de kan se andre svar, klikk «Brukere må poste før de får se svar» (Users must post before seeing replies)-boksen [2].

For å aktivere en diskusjonspodcast-strøm, klikker du «Aktiver podcast strøm» (Enable podcast feed)-boksen [3].

Hvis du vil opprette en karaktersatt diskusjon, klikker du boksen «Karaktersatt» (Graded) [4]. Du kan tilordne karaktersatte diskusjoner til alle, enkelte studenter, emneseksjoner eller emnegrupper.

For å la studentene like diskusjonssvar, merk av boksen «Tillat liker» (Allow liking) [5].

For å gjøre diskusjonen til en gruppediskusjon, merk av boksen «Dette er en gruppediskusjon» (This is a Group Discussion) [6].

For å gjøre diskusjonen tilgjengelig på en bestemt dato eller i et bestemt datointervall, angir du datoene i «Tilgjengelig fra» (Available from) og «Til» (Until)-feltene [7], eller klikk på kalenderikonene for å velge datoer. Merk at disse feltene bare gjelder for ikke-karaktersatte diskusjoner. Hvis du oppretter en karaktersatt diskusjon, gjelder ikke disse datofeltene.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk «Lagre og Publiser» (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk «Lagre» (Save)-tasten[2].

Publisere diskusjonen

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på «Publiser» (Publish)-ikonet.

Se diskusjon

Se diskusjon

Vis diskusjonen