Canvas-guider (no)Instruktørguiden DiskusjonerHvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Hvordan oppretter jeg en diskusjon som instruktør?

Som instruktør, kan du opprette en diskusjon for emnet ditt.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på «Diskusjoner» (Discussions).

Legg til diskusjon

Legg til diskusjon

Klikk på «Legg til diskusjon» (Add Discussions).

Opprett diskusjon

Opprett en tittel for diskusjonen i Tittel-feltet [1].

Bruk Rich innholdsredigering [2] for å opprette innhold for diskusjonen. Du kan også legge til lenker, filer og bilder til diskusjonen med innholdsvelgeren [3].

Du kan også legge til vedlegg i diskusjonen ved å klikke «Velg fil» (Choose File)-tasten [4].

Legg til diskusjons-alternativer

Legg til diskusjons-alternativer

Som standard opprettes diskusjoner som fokuserte diskusjoner. Hvis du vil opprette diskusjonstråd, klikker du boksen «Tillat svar i tråden» (Allow threaded replies) [1].

For at brukerne skal måtte svare på diskusjonen før de kan se andre svar, klikk «Brukere må poste før de får se svar» (Users must post before seeing replies)-boksen [2].

For å aktivere en diskusjonspodcast-strøm, klikker du «Aktiver podcast strøm» (Enable podcast feed)-boksen [3].

Hvis du vil opprette en karaktersatt diskusjon, klikker du boksen «Karaktersatt» (Graded) [4]. Du kan tilordne karaktersatte diskusjoner til alle, enkelte studenter, emneseksjoner eller emnegrupper.

For å la studentene like diskusjonssvar, merk av boksen «Tillat liker» (Allow liking)[5].

For å gjøre diskusjonen til en gruppediskusjon, merk av boksen «Dette er en gruppediskusjon» (This is a Group Discussion)-boksen[6].

For å gjøre diskusjonen tilgjengelig på en bestemt dato eller i et bestemt datointervall, angir du datoene i «Tilgjengelig fra» (Available from) og «Til» (Until)-feltene [7], eller klikk på kalenderikonene for å velge datoer. Merk at disse feltene bare gjelder for ikke-karaktersatte diskusjoner. Hvis du oppretter en karaktersatt diskusjon, gjelder ikke disse datofeltene.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk «Lagre og Publiser» (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk «Lagre» (Save)-tasten[2].

Publisere diskusjonen

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på «Publiser» (Publish)-tasten.

Se diskusjon

Se diskusjon

Vis diskusjonen