Canvas-guider (no)Instruktørguiden DiskusjonerHvordan tildeler jeg en karaktersatt diskusjon til en emnegruppe?

Hvordan tildeler jeg en karaktersatt diskusjon til en emnegruppe?

Du kan opprette en karaktersatt diskusjon for en emnegruppe ved hjelp av «Gruppediskusjon» (Group Discussion) -avkrysningsboksen. Canvas bruker gruppesett for å tildele gruppediskusjoner, og det kreves at hver gruppe innenfor gruppesettet som er tildelt diskusjonen fullfører den diskusjonen.

Du må legge til et gruppesett som en del av diskusjonen. Du kan legge til et eksisterende gruppesett, eller du kan opprette et nytt som en del av oppgaven, og legge til studenter i grupper senere. Men hvis du oppretter en gruppe satt med selvregistrerings - eller manuelle gruppeoppgaver, vil du ikke være i stand til å bruke gruppesettet før brukere har blitt lagt til undergruppene.

Når grupper i karaktersatte diskusjoner blir differensiert, kan studentene bare vise diskusjonen om de er medlem av en tildelt gruppe. Ellers vises ikke diskusjonen i gruppens side for diskusjoner. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke har vært inkludert i den karaktersatte diskusjonen, og vurderte diskusjoner som ikke er tilordnet til en student er ikke priset inn samlede karakterer. 

Du kan fortsatt vise lenker til alle grupper som er i gruppesettet (som med alle andre gruppediskusjoner). Men hvis du ikke velger en gruppe i den differensierte oppgavelisten, viser ikke gruppen en differensiert forfallsdato .

Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, blir karaktersatte diskusjoner også tatt hensyn til mot lukkede vurderingsperioder.

Merk: Sørg for at alle elevene er lagt til i en gruppe før du tilordner et gruppesett til gruppediskusjonen. Om en student ikke er lagt til i en gruppe og svarer i en diskusjon, vil studentens svar bli en del av det opprinnelige diskusjonstemaet. Svar på det opprinnelige diskusjonstemaet kan ses ved å klikke på lenken « Vis hele diskusjonen » (View the full discussion) i SpeedGrader.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på « Diskusjoner » (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på « Legg til diskusjon » (Add Discussions).

Skriv inn Diskusjons Detaljer

Skriv inn Diskusjons Detaljer

Opprett diskusjoner ved å bruke de følgende valgene:

  1. Skriv inn emnetittel i feltet for emnetittel.
  2. Bruk «rik-innhold redigerer» (Rich Content Editor) for å formatere innholdet.

Velg karaktersatt diskusjon

Velg karaktersatt diskusjon

Klikk på « karaktersatt » (Graded) -boksen.

Velg gruppediskusjon

Velg gruppediskusjon

Klikk i avkrysningsboksen« Dette er en gruppediskusjon ».

Velg gruppesett

Velg gruppesett

Klikk på « gruppesett »(Group Set) -rullegardinmenyen for å velge hvilke grupper som skal bli tildelt [1] eller opprett en ny gruppe-kategori [2].

Merk: Grupper som er opprettet av studenter kan ikke brukes til gruppediskusjoner og vises ikke i rullegardinmenyen.

Tildele til alle

Tildele til alle

Som standard vil Canvas angi diskusjonen for alle i emnet. Dette alternativet betyr at alle brukere av emnet, uavhengig av seksjon, vil få tildelt oppgaven. Alle studenter vil fortsatt være tildelt en gruppe, basert på det tidligere valgte gruppesettet.

Tildele til gruppen

Tildele til gruppen

For å opprette diskusjonen for en spesifikk gruppe i gruppesettet, klikk på « Alle » (Everyone) -fjerne ikonet [1], og begynn så å skrive inn navnet på en gruppe [2]. Søkefeltene er dynamiske; når gruppenavnet vises, klikk på navnet. Lister kan ikke rulles.

Du kan inkludere mer enn en gruppe i «Til» -feltet, så lenge de skal ha samme forfalls- og tilgjengelighetsdatoer.

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Legg til foretrukne dato(er) i datofeltene, med følgende alternativer:

  • Forfall [1]: Sett forfallsdato og tid for diskusjonen. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig.
  • Tilgjengelig fra [2]: Sett dato og tid for når diskusjonen blir tilgjengelig.
  • Til [3]: Sett dato og tid for når diskusjonen ikke er tilgjengelig lenger.

 

Merk: Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer et emne i en annen tidssone og du oppretter eller redigerer forfallsdatoen for en diskusjon, vises emnet og lokal tid for din referanse.

Legg til ekstra datoer

Legg til ekstra datoer

For å legge til nye forfalls og tilgjengelighets -datoer for andre i ditt emne, klikk på « Legg til dato » (Add Date)-tasten.

Fjern Datoer

Fjern Datoer

Du kan også slette ekstra datoer ved å klikke på fjerne-ikonet ved siden av den aktuelle datoen.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk « Lagre » (Save)-tasten[2].

Vis forfallsdato-advarsel

Vis forfallsdato-advarsel

Selv når du ikke legger til seksjoner, vil du se en advarsel som spør om du ønsker å legge til seksjoner.

Klikk på knappen « Fortsett » (Continue) [1] hvis du ikke ønsker å legge til noen andre seksjoner til oppgaven, eller klikk på « Gå tilbake » (Go Back)-tasten [2] for å gå tilbake og legge til seksjoner.

Merk: Denne advarselen vises ikke hvis alle i emnet eller alle emne-seksjoner er tildelt.

Vis dato avvik

Vis dato avvik

Hvis du sender inn en ugyldig streng med forfallsdatoer og prøver å lagre oppgaven, genererer Canvas en feilmelding. Eksempler på ugyldige oppføringer kan være å ikke låse opp oppgaven før tiden, ikke plassere forfallsdato innenfor rekkevidden av tilgjengelighetsdatoene, eller tildele en dato som er utenfor emnets eller terminens datoer.

Korriger datoen, og oppdater den karaktersatte diskusjonen igjen.

Merknader:

  • Dersom emnet ikke inneholder spesifiserte emnestart og -sluttdato, validerer Canvas den karaktersatte diskusjonen mot termindatoen som er satt for emnet.
  • Hvis emnet bruker flere vurderingsperioder, validerer tilordningsfeltet forfallsdatoen mot den lukkede vurderingsperioden og krever at diskusjonens forfallsdato skal være etter datoen for den lukkede vurderingsperioden.

Vis oppgavedatoer

Vis oppgavedatoer

Vis datoer og brukere som er tildelt oppgaven.