Canvas-guider (no)Instruktørguiden Navigering på emnerHvordan omorganiserer og skjuler jeg lenker til Navigering på emner?

Hvordan omorganiserer og skjuler jeg lenker til Navigering på emner?

Som instruktør, kan du kontrollere hvilke lenker som vises i Navigering på emner. Canvas inneholder et sett med standard emnenavigerings-lenker som vises som standard og kan ikke omdøpes. Avhengig av emnekonfigurasjonen din, kan andre lenker være tilgjengelige og kan tilpasses.

Lenker til seksjoner som ikke har noe innhold og som studentene ikke kan opprette innhold for vises automatisk ikke til studentene og blir nedtonet for deg. For eksempel, hvis det ikke er noen læringsresultat satt for emnet, vil du se en nedtonet læringsmål-lenke, som studentene ikke kan se. Konfigurerte eksterne apper kan opprette flere lenker til Navigering på emner.

Deaktivering av en kursnavigasjons-lenke oppretter følgende viderekoblinger:

  • Skjult bare (kan ikke deaktiveres, men er fortsatt tilgjengelig via direkte URL): Diskusjoner, Karakterer og Folk
  • Siden deaktivert; omdirigert til hjemmesiden: Kunngjøringer, Oppgaver, Konferanser, Samarbeid, Filer, Moduler, Læringsmål, Tester, sider, Kursoversikt
  • Siden er deaktivert; vises ikke i navigasjonen: Eventuelle LTI lenker som Oppmøte, Chat og SCORM

Omorganisere og skjule emnenavigasjonslenkene for kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner og filer påvirker også kursfanene i Dashboard-emnevisningenfor alle brukere.

Merknad: Navigasjonskoblinger som ikke kan deaktiveres, krever URL-tilgang til visningsrelaterte data i andre Canvas-områder. Tilgang til skjulte sider kan begrenses ytterligere ved å endre bestemte studenttillatelser i Canvas. Ta kontakt med Canvas-konsulenten for å få hjelp.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Åpne Navigasjon

Åpne Navigasjon

Klikk fanen «Navigasjon» (Navigation).

Omorganisere navigasjonslenker

Alle standard Canvas-lenker vises alltid i et emne.

For å omorganisere navigasjonslenker, kan du dra og slippe lenkene og opprette en egendefinert rekkefølge [1]. Du kan også klikke lenken «Innstillinger» (Settings) -ikonet [2] og velg alternativet «Flytt» (Move) [3].

Merknad: Du kan også velge, navigere og slippe navigasjonslenker ved hjelp av tastatur. Hvis du vil vise snarveiene, trykk komma. Lenker plasseres alltid under lenken der du slipper den. Hvis du vil erstatte lenken i begynnelsen av navigeringsmenyen, slipp lenken i toppen. Som standard legger lenken seg som den andre lenken i listen. Deretter, flytt den øverste lenken ned til under den foretrukne linken.

Flytte navigasjonslenke

Velg hvor du vil flytte lenken i Navigering på emner. Klikk på valgknappen for før eller etter i rullegardinmenyen [1], og velg navnet på en lenke [2]. Klikk på «Flytt» (Move) -tasten [3]. Canvas vil legge lenken enten før eller etter lenken du valgte i menyen.

Flytte navigasjonslenker

Hvis du vil skjule en navigasjonslenke, kan du dra og slippe lenken til den skjulte seksjonen nederst på siden [1]. Du kan også klikke lenken «Innstillinger» (Settings) -ikonet [2] og velge alternativet «Deaktiver» (Disable) [3].

Lagre navigasjon

Lagre navigasjon

Klikk på Lagre-data.

Aktiver lenke

For å aktivere en lenke i den skjulte delen [1], dra og slipp lenken over den skjulte delen [3].

Du kan også klikke «Innstillinger» (Settings) -ikonet [3] og velge tasten «Aktiver» (Enable) [4].