Canvas-guider (no)Instruktørguiden Navigering på emnerHvordan omorganiserer og skjuler jeg lenker til Navigering på emner?

Hvordan omorganiserer og skjuler jeg lenker til Navigering på emner?

Som instruktør, kan du kontrollere hvilke lenker som vises i Navigering på emner. Som standard aktiveres alle lenker for alle emner. Vær oppmerksom på at lenker ikke kan gis nytt navn.

Lenker til seksjoner som ikke har noe innhold og som studentene ikke kan opprette innhold for vises automatisk ikke til studentene og blir nedtonet for deg. For eksempel, hvis det ikke er noen læringsresultat satt for emnet, vil du se en nedtonet læringsmål-lenke, som studentene ikke kan se. Konfigurerte eksterne apper kan opprette flere lenker til Navigering på emner.

Deaktivering av en kursnavigasjons-lenke oppretter følgende viderekoblinger:

  • Bare Skjult (kan ikke deaktiveres): Diskusjoner, Karakterer og Folk
  • Siden deaktivert; omdirigert til hjemmesiden: Kunngjøringer, Oppgaver, Konferanser, Samarbeid, Filer, Moduler, Læringsmål, Tester, sider, Kursoversikt
  • Siden er deaktivert; vises ikke i navigasjonen: Eventuelle LTI lenker som Oppmøte, Chat og SCORM

Merknad: Omorganisering og skjuling av emne-navigasjonslenker påvirker emnefanene for emneoversikten i instrumentbordet.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Åpne Navigasjon

Åpne Navigasjon

Klikk fanen «Navigasjon» (Navigation).

Omorganisere navigasjonslenker

Omorganisere navigasjonslenker

Som standard vises alle lenker i emnet.

For å omorganisere navigasjonslenker, kan du dra og slippe lenkene og opprette en egendefinert rekkefølge [1]. Du kan også klikke lenken «Innstillinger» (Settings) -ikonet [2] og velg alternativet «Flytt» (Move) [3].

Merknad: Du kan også velge, navigere og slippe navigasjonslenker ved hjelp av tastatur. Hvis du vil vise snarveiene, trykk komma. Lenker plasseres alltid under lenken der du slipper den. Hvis du vil erstatte lenken i begynnelsen av navigeringsmenyen, slipp lenken i toppen. Som standard legger lenken seg som den andre lenken i listen. Deretter, flytt den øverste lenken ned til under den foretrukne linken.

Flytte navigasjonslenke

Flytte navigasjonslenke

Velg hvor du vil flytte lenken i Navigering på emner. Klikk på valgknappen for før eller etter i rullegardinmenyen [1], og velg navnet på en lenke [2]. Klikk på «Flytt» (Move) -tasten [3]. Canvas vil legge lenken enten før eller etter lenken du valgte i menyen.

Flytte navigasjonslenker

Flytte navigasjonslenker

Hvis du vil skjule en navigasjonslenke, kan du dra og slippe lenken til den skjulte seksjonen nederst på siden [1]. Du kan også klikke lenken «Innstillinger» (Settings) -ikonet [2] og velge alternativet «Deaktiver» (Disable) [3].

Aktiver lenke

Når du har deaktivert en lenke, kan du også bruke innstillinger-ikonet for å aktivere lenken igjen; alternativet endres til «Aktiver» (Enable).

Lagre navigasjon

Lagre navigasjon

Klikk på Lagre-data.