Canvas-guider (no)Instruktørguiden Importeringsverktøy for emnerHvordan kopierer jeg et Canvas-emne inn i et nytt emneskall?

Hvordan kopierer jeg et Canvas-emne inn i et nytt emneskall?

Hvis du kan opprette et Canvas-emne, kan du kopiere et emne og opprette et emneskall. Nye emner opprettet via Canvas-grensesnittet plasseres i emne-underkontoen som var opprettet manuelt.

Kopier innhold fra andre Canvas-emner når du ønsker å bruke eller endre bruksområdet til tidligere innhold, inkludert emneinnstillinger, pensum, oppgaver, moduler, filer sider, diskusjoner, tester og spørsmålsbanker. Du kan også kopiere eller justere begivenheter og forfallsdatoer. Ikke alt innhold kan kopieres som del av et emne.

Merknader:

  • Innstillinger for kladdemodus beholdes i emnekopier. Hvis en oppgave ikke er publisert i et emne, vil oppgaven heller ikke være publisert i emnekopien.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
  • Når du manuelt kopierer et emne, vil brukeren som kopier emnet automatisk legges til emnet med en instruktørrolle.
  • Funksjonen er begrenset av institusjonen dersom knappen «Kopier dette emnet» ikke vises under Emneinnstillinger. Hvis du allerede har tilgang til et emneskall, kan du kopiere ett emne gjennom verktøyet for emneimport.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på «Innstillinger» (Settings)-lenken.

Kopier emneinnhold

Knapp for kopier emneinnhold

Klikk kopier dette emnet.

Opprett emnedetaljer

Opprett emnedetaljer

Skriv inn navnet [1], emnekoden [2],startdato [3] og sluttdato [4] for det nye emnet.

Merknad: Hvis gjeldende emne inkluderer overstyringsdatoer for emnet under Emneinnstillinger, fylles start- og sluttdato inn med disse datoene.

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen «Alt innhold» (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen «Velg bestemt innhold» (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet for spesifikt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere. Denne handlingen kan ikke avbrytes.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten «Juster hendelser og forfallsdatoer» (Adjust events and due dates).

Opprett emne

Importere emne

Klikk på «Opprett emne» (Create course)-knappen.

Vis nåværende jobber

E-post for emneuttrekking

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en menylinje som viser tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.